konto
Technikum nr 1

Ocena: 4.33

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 1 Zielona Góra

1 / Technik renowacji elementów architektury rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
115.7139.22192.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Renowacja elementów architektury to dziedzina wiedzy związana z historią sztuki, architekturą, archeologią   Jest to również zakres technicznych zabiegów, które pozwalają na zachowanie obiektu architektonicznego w niezmienionym stanie przez jak najdłuższy czas a bardzo często dają drugie życie elementom architektonicznym takim jak sztukaterie, dekoracje, elementy z kamienia, drewna.

Absolwent kierunku technik renowacji elementów architektury ( TREA ) może znaleźć zatrudnienie w:

· przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzących roboty renowacyjne

· w biurach projektowych jako asystent projektanta

· przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych

· w nadzorze konserwatorskim zabytków, laboratoriach, pracowniach kamieniarskich
i sztukatorskich, pracowniach artystycznych, w firmach doradczych

Współczesna konserwacja i restauracja elementów architektury jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Uprawianie tej dziedziny wymaga od ucznia umiejętności łączenia nauki przedmiotów zawodowych i sztuki z umiejętnościami manualnymi oraz dużego zmysłu artystycznego. Nauka trwa 5 lat.

Jest to kierunek dla osób skrupulatnych i cierpliwych.

1 / Technik budownictwa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
130.8147.03174.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podczas 5- letniej nauki na tym kierunku poznasz zasady projektowania, dobierania materiałów i technologii, wykonywania obiektów metodami tradycyjnymi i przemysłowymi.

Nabędziesz umiejętności kierowania robotami budowlanymi, prowadzenia dokumentacji budowy, przygotowanie i kontrolowanie produkcją budowlaną.
Absolwent kierunku technik budownictwa (TB) będzie mógł:
- znaleźć zatrudnienie w kadrze  technicznej na budowie jako  m.in. majster budowy czy kosztorysant,
- znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych materiałów budowlanych,
- znaleźć zatrudnienie przy obsłudze technicznej  biur projektowych, hurtowniach budowlanych,
- założyć własną działalność gospodarczą,
- kontynuować naukę na uczelni  wyższej.

1 / Technik budowy dróg rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
72.3104.4156.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podczas 5 - letniej nauki poznasz tajniki budowania dróg i obiektów mostowych, technikę wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych, oraz nauczysz się obsługi maszyn
i urządzeń drogowych, zasad współpracy z administracją państwową i samorządową oraz poznasz formy pracy biur projektujących drogi i obiekty mostowe.

Absolwent kierunku technik budowy dróg (TBD) będzie mógł:
- znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
- znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
- kontynuować naukę na uczelni wyższej.

1 / Technik geodeta rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
123.15141173.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podczas 5 - letniej nauki poznasz zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów terenowych i prac kameralnych, wynikiem których są różnego typu opracowania graficzne ( np. mapy ), ale także dokumenty o charakterze prawnym.

Absolwent kierunku technik geodeta (TG)  będzie mógł:

- znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych,
- znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej,
- znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej,
- po uzyskaniu uprawnień otworzyć własną działalność gospodarczą,
- kontynuować naukę na uczelni wyższej.

1 / Technik architektury krajobrazu rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
115.7139.22192.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podczas nauki poznasz zasady wykonywania inwentaryzacji terenów zielonych, sposoby projektowania ogrodów i innych obiektów terenów zielonych, podstawy tworzenia wizualizacji projektów, specyfikację poszczególnych gatunków roślin oraz zasady wykonywania kosztorysów.
Absolwent  kierunku  technik architektury krajobrazu (TAK)  będzie mógł:

- znaleźć zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej,
- znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych ogrodów, terenów zieleni,
- znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach pielęgnacji i urządzania terenów zieleni,
- kontynuować naukę na uczelni wyższej.

1 / Technik reklamy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
121.5134.36162.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podczas nauki posiądziesz wiedzę z zakresu ekonomicznego oraz poznasz tajniki grafiki komputerowej, rysunku i liternictwa. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestnictwa w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym.

Absolwent kierunku technik reklamy (TR) będzie mógł:

- znaleźć zatrudnienie z agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych,
- znaleźć zatrudnienie jako specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w mediach,
- prowadzić własną działalność gospodarczą,
- kontynuować naukę na uczelni  wyższej.