konto
Technikum nr 1 im. Ignacego Mościckiego

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 1 im. Ignacego Mościckiego Tarnów

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24% 4
chemia pisemny rozszerzony - 20% 32
fizyka pisemny rozszerzony - 34% 7
geografia pisemny rozszerzony - 17% 13
historia pisemny rozszerzony - 24% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 36% 11
język angielski pisemny podstawowy 96% 71% 164
język angielski ustny podstawowy 100% 70% 164
język angielski pisemny rozszerzony - 47% 98
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 66% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 62% 2
język polski pisemny podstawowy 98% 52% 167
język polski ustny podstawowy 100% 68% 167
język polski pisemny rozszerzony - 56% 16
matematyka pisemny podstawowy 93% 61% 167
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 58
wos pisemny rozszerzony - 6% 7

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 16% 5
chemia pisemny rozszerzony - 18% 30
fizyka pisemny rozszerzony - 28% 12
geografia pisemny rozszerzony - 21% 15
historia pisemny rozszerzony - 26% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 24% 12
język angielski pisemny podstawowy 98% 73% 160
język angielski ustny podstawowy 99% 68% 160
język angielski pisemny rozszerzony - 49% 92
język niemiecki ustny podstawowy 100% 50.5% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 67% 51% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 47% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 52% 166
język polski ustny podstawowy 100% 67% 166
język polski pisemny rozszerzony - 29% 23
matematyka pisemny podstawowy 96% 60% 166
matematyka pisemny rozszerzony - 18% 54
wos pisemny rozszerzony - 24% 2

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23% 2
chemia pisemny rozszerzony - 27% 11
fizyka pisemny rozszerzony - 22% 13
geografia pisemny rozszerzony - 33% 6
historia pisemny rozszerzony - 31% 5
informatyka pisemny rozszerzony - 48% 1
język angielski pisemny podstawowy 99% 73% 114
język angielski ustny podstawowy 99% 68% 114
język angielski pisemny rozszerzony - 47% 70
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 66% 6
język niemiecki ustny podstawowy 100% 56% 6
język polski ustny podstawowy 100% 71% 120
język polski pisemny podstawowy 100% 60% 120
język polski pisemny rozszerzony - 59% 13
matematyka pisemny podstawowy 91% 57% 120
matematyka pisemny rozszerzony - 18% 51
wos pisemny rozszerzony - 11% 6

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 22.5%
chemia pisemny rozszerzony - 26.52%
fizyka pisemny rozszerzony - 21.54%
geografia pisemny rozszerzony - 32.5%
historia pisemny rozszerzony - 31.2%
informatyka pisemny rozszerzony - 48%
język angielski ustny podstawowy 99.12% 67.76%
język angielski pisemny podstawowy 99.12% 73.39%
język angielski pisemny rozszerzony - 46.51%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 56%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 66%
język polski pisemny podstawowy 100% 59.84%
język polski ustny podstawowy 100% 71.36%
język polski pisemny rozszerzony - 58.65%
matematyka pisemny podstawowy 90.91% 57.19%
matematyka pisemny rozszerzony - 18.04%
wos pisemny rozszerzony - 11.11%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony