konto
Technikum nr 1 im. Ignacego Mościckiego

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum nr 1 im. Ignacego Mościckiego Tarnów

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(E.24) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.24) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 26 92.31% 26 92.31% 26 92.31% 192
(E.20) Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.20) Eksploatacja urządzeń elektronicznych 25 100% 25 72% 25 72% 192
(E.08) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.08) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 25 96% 25 100% 25 96% 192
(E.07) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.07) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 25 52% 25 100% 25 52% 192
(A.06) Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.06) Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 14 100% 14 100% 14 100% 192
(A.56) Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.56) Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 21 85.71% 21 71.43% 21 71.43% 192
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 18 100% 18 83.33% 18 83.33% 192
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 68 97.1% 68 95.65% 69 95.65% 192
(A.20) Rejestracja i obróbka obrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.20) Rejestracja i obróbka obrazu 25 96% 25 80% 25 76% 192
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 44 100% 43 79.55% 44 79.55% 192
(A.60) Wykonywanie badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.60) Wykonywanie badań analitycznych 26 73.08% 26 100% 26 73.08% 192
(M.20) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.20) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 15 100% 15 100% 15 100% 192
(E.06) Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.06) Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 29 96.55% 29 100% 29 96.55% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(E.24) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.24) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 24 92.3% 24 92.3% 24 92.3% 191
(E.20) Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.20) Eksploatacja urządzeń elektronicznych 25 100% 18 72% 18 72% 191
(E.07) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.07) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 13 52% 25 100% 13 52% 191
(A.56) Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.56) Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 18 85.7% 15 71.4% 15 71.4% 191
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 18 100% 15 83.3% 15 83.3% 191
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 43 100% 35 81.4% 35 81.4% 191
(A.60) Wykonywanie badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.60) Wykonywanie badań analitycznych 19 73.1% 26 100% 19 73.1% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 69 94.5% 73 100% 69 94.5% 182
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 24 85.7% 28 100% 24 85.7% 182
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 17 81% 20 95.2% 16 76.2% 182
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 55 90.2% 60 98.4% 55 90.2% 182
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 25 100% 23 92% 23 92% 182
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 19 100% 19 100% 19 100% 182
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 24 96% 25 100% 24 96% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 22 95.7% 20 87% 20 87% 181
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja urządzeń elektronicznych 19 95% 13 65% 13 65% 181
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 24 85.7% 27 96.4% 23 82.1% 181
Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 24 85.7% 16 57.1% 16 57.1% 181
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 18 90% 17 85% 16 80% 181
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 50 100% 41 82% 41 82% 181
Wykonywanie badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie badań analitycznych 15 68.2% 22 100% 15 68.2% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 61 100% 61 100% 61 100% 172
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 23 100% 23 100% 23 100% 172
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 28 78.6% 28 100% 28 78.6% 172
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 52 94.2% 52 100% 52 94.2% 172
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 27 96.3% 27 100% 27 96.3% 172
Rejestracja i obróbka obrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Rejestracja i obróbka obrazu 1 100% 1 100% 1 100% 172
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 22 90.9% 22 100% 22 90.9% 172
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 21 100% 21 95.2% 21 95.2% 172

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 171

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 23 87% 23 52.2% 23 52.2% 171
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja urządzeń elektronicznych 24 83.3% 24 58.3% 24 54.2% 171
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 23 100% 23 100% 23 100% 171
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 46 97.8% 46 97.8% 46 95.7% 171
Wykonywanie badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie badań analitycznych 18 88.9% 18 100% 18 88.9% 171
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 22 100% 22 100% 22 100% 171