konto
Technikum nr 1

Profile Technikum nr 1 Olsztyn

1TB / Technik budownictwa kolejowego rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TE / Technik pojazdów samochodowych rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
39.6576.28119.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to zawód umożliwiający rozwój motoryzacyjnych pasji. Absolwenci mogą między innymi przeprowadzać renowację zabytkowych aut, tuning pojazdów, mogą brać udział w rajdach samochodowych.
Po zdobyciu kwalifikacji:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 
absolwent otrzymuje dyplom technika pojazdów samochodowych i może podjąć pracę na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu branży motoryzacyjnej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy w nowoczesnych i doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w firmie Mercedes-Benz Auto Idea. Szkoła współpracuje też zeznanymi firmami samochodowymi oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Młodzież doskonali swoje umiejętności w czasie praktyk zawodowych, które trwają 4 tygodnie i odbywają się w renomowanych firmach samochodowych. Uczniowie korzystają również z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
W klasach tych w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka i fizyka.

1TK / Technik transportu kolejowego rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
4880.32117.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to zawód gwarantujący zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach i zakładach transportu kolejowego. Firmy kolejowe zapewniają swoim pracownikom: opiekę socjalną, nagrody motywacyjne i za długoletnia pracę, deputat węglowy, karty FIP, zniżki na przejazdy pociągami 99% .
Po zdobyciu kwalifikacji:
- organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 
- planowanie i realizacja przewozów kolejowych 
absolwent otrzymuje dyplom technika transportu kolejowego i może podjąć pracę na stanowisku dyżurnego ruchu, nastawniczego, dyspozytora, manewrowego, konduktora, kasjera biletowo - bagażowego, kierownika pociągu.
W klasie tej w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka i geografia.
Partnerami szkoły w kształceniu uczniów są Polskie Linie Kolejowe i Przewozy Regionalne. Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzą  fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców. Dobrzy uczniowie, deklarujący chęć pracy na kolei otrzymują stypendia w wysokości:  II klasa - 250,00 zł miesięcznie, III klasa - 350 zł miesięcznie, IV klasa - 450 zł miesięcznie.

1TM / Technik pojazdów samochodowych rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
35.1576.34140.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TS / Technik spedytor rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
93.45113.72134
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to zawód cieszący się dużą popularnością w kraju i poza jego granicami. Wiąże się z podróżowaniem i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi z całego świata.
Po zdobyciu kwalifikacji:
- organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
absolwent otrzymuje dyplom technika spedytora i może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe, może tez podjąć pracę, jako specjalista do spraw sprzedaży i logistyki. Do wykonywania tych zadań uczniowie przygotowują się w czasie różnorodnych zajęć zawodowych teoretycznych, zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w czasie praktyk zawodowych, które odbywać się będą w renomowanych firmach. 
W klasie tej w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka i geografia.