konto
Technikum nr 1

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum nr 1 Olsztyn

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 211

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(MG.43) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.43) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 36 97.2% 37 89.2% 36 88.9% 211
(AU.31) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.31) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 17 100% 17 76.5% 17 76.5% 211
(AU.47) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.47) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 6 83.3% 7 42.9% 6 33.3% 211

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 202

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(MG.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 19 84.2% 19 100% 19 84.2% 202
(MG.12) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.12) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 22 77.3% 18 100% 18 83.3% 202
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 6 83.3% 11 18.2% 6 33.3% 202

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 201

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów 9 100% 10 60% 9 66.7% 201
(A.28) Organizacja i nadzorowanie transportu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.28) Organizacja i nadzorowanie transportu 1 100% 3 100% 1 100% 201
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 43 100% 45 97.8% 43 100% 201
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 4 25% 10 0% 4 0% 201
(A.45) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.45) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 8 100% 8 25% 8 25% 201

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(M.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 100% 0 0% 0 0% 192
(M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 40 85% 42 100% 40 85% 192
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów 2 100% 4 75% 1 0% 192
(A.28) Organizacja i nadzorowanie transportu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.28) Organizacja i nadzorowanie transportu 10 90% 12 75% 10 80% 192
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 100% 2 0% 0 0% 192
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 12 58.3% 13 0% 12 0% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(M.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 48 95.8% 44 100% 44 97.7% 191
(M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 100% 2 100% 1 100% 191
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów 22 86.4% 22 72.7% 22 68.2% 191
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 31 96.8% 31 87.1% 30 86.7% 191
(A.44) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.44) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 4 50% 8 0% 4 0% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 37 100% 34 97.1% 33 97% 182
Organizacja i nadzorowanie transportu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie transportu 22 100% 22 77.3% 22 77.3% 182
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 9 55.6% 8 0% 8 0% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 37 100% 34 97.1% 33 97% 181
Organizacja i nadzorowanie transportu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie transportu 22 100% 22 77.3% 22 77.3% 181
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 9 55.6% 8 0% 8 0% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 57 82.5% 53 98.1% 53 81.1% 172

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 171

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 59 88.1% 59 100% 58 87.9% 171
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 13 53.8% 1 100% 1 100% 171
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 60 100% 60 73.3% 60 73.3% 171