Technikum nr 1

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 1 Łódź

a / Technik ekonomista rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
93.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATA: 
- wysoka kultura osobista, 
- kreatywność i elastyczność w działaniu, 
- konsekwencja w realizacji zadań, 
- umiejętność przewidywania skutków 
podejmowanych zadań, 
- otwartość na zmiany, 
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
stresowych, 
- dyskrecja, 
- umiejętność negocjowania, 
- umiejętność współpracy w zespole, 
- gotowość do stałego podnoszenia 
kwalifikacji, 
- dobra pamięć, 
- systematyczność i dokładność w 
działaniu. 

TYPOWE MIEJSCA PRACY: 
- własna działalność gospodarcza, 
- podmioty prowadzące obrót i zarządzanie 
nieruchomościami 
- przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
handlowych, usługowych: sekretariat, 
dział kadr, dział marketingu, itp., 
- banki, 
- instytucje ubezpieczeniowe, 
- kancelarie doradztwa podatkowego, 
- organy skarbowe, 
- biura rachunkowe, 
- inne podmioty wymagające wiedzy 
ekonomicznej. 

Ponadto możesz samodzielnie prowadzić branżową działalność gospodarczą oraz pracować jako księgowy, urzędnik, referent. 

PRAKTYKI: 
Cykl kształcenia trwa 4 lata i obejmuje zadania teoretyczne i praktyczne oraz 6 tygodni praktyk zawodowych (2 tygodnie w klasie II i tygodnie w klasie III). 
Praktyki odbywają się w łódzkich biurach rachunkowych; renomowanych bankach np. PKO BP, NBP; Urzędach Skarbowych; Urzędzie Miasta, Łódzkim Stowarzyszeniu Księgowych i innych instytucjach o charakterze finansowym. 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów: 
- finanse i rachunkowość, 
- bankowość, 
- ekonomia, 
- zarządzanie, 
- psychologia w biznesie, 
- business management. 

BAZA MATERIALNO-DYDAKTYCZNA SZKOŁY: 
Nasza szkoła zapewnia: 
- zajęcia w specjalistycznych pracowniach 
multimedialnych oraz pracowniach 
przedmiotowych do kształcenia w 
zawodzie technik ekonomista, 
- spotkania z pracodawcami z branży, 
- wycieczki zawodowe, 
- udział w konkursach branżowych, 
turniejach, olimpiadach, 
- praktyki zawodowe w renomowanych 
firmach z branży, 
- dodatkowe zajęcia dla maturzystów 
(fakultety, konsultacje), 
- zajęcia sportowe na obiektach kompleksu 
ORLIK, w szkolnej siłowni, cykliczne 
wyjścia do kręgielni oraz zmagania 
turniejowe w ping-ponga i bilard (TYLKO 
U NAS stoły bilardowe dostępne dla 
każdego ucznia), 
- stały kontakt z rodzicami przez 
dziennik elektroniczny LIBRUS. 

b,c / Technik hotelarstwa rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
74.400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATA: 

- sprawność fizyczna i manualna, 
- podzielność uwagi, 
- komunikatywność, 
- otwartość, 
- umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, 
- wysoka kultura osobista, 
- dobra prezencja, 
- życzliwość, 
- dyskrecja, 
- kreatywność i elastyczność w działaniu, 
- łatwość nawiązywania kontaktów, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. 

ZADANIA ZAWODOWE: 
- oferowanie usług hotelarskich, 
- fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego i posługiwanie się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, 
- utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie, 
- organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, 
- organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych, 
- współpraca z jednostkami gospodarczymi, a w szczególności z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne, 
- organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, 
- wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych, 
- współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, 
- promowanie i sprzedaż usług hotelarskich, 
- prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego. 

TYPOWE MIEJSCA PRACY: 
- obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, 
- współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aquatele, flytele i inne, 
- organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi, a także branżowe organizacje i stowarzyszenia. 

Ponadto możesz samodzielnie prowadzić branżową działalność gospodarczą oraz pracować jako recepcjonista, manager hotelu i animator czasu wolnego. 

PRAKTYKI: 
Cykl kształcenia trwa 4 lata i obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz 8 tygodni praktyk zawodowych (w klasie II i III). 

Praktyki odbywają się w: 
- hotelach w Łodzi (andel's, Focus, Grand, Ambasador, Campanille, Ibis, NoBoHotel, Novotel, Double Tree by Hilton, Agat) 
- całej Polsce (Manor House w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, St. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku) 
- instytucjach partnerskich naszej szkoły w krajach UE (Niemczech, Hiszpanii, Portugalii) 

TYLKO U NAS - praktyki na promach morskich. 

W trakcie nauki uczniowie uczestniczą w wycieczkach metodycznych, w celu poznania obiektów noclegowych różnych rodzajów i kategorii. 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY MOŻE: 
- kontynuować naukę na następujących 
kierunkach studiów: 
- turystyka i hotelarstwo, 
- hotelarstwo i gastronomia, 
- logistyka, 
- psychologia w biznesie, 
- marketing. 

BAZA MATERIALNO-DYDAKTYCZNA SZKOŁY: 
Nasza szkoła zapewnia: 
- dwie pracownie hotelarskie z częścią recepcyjną (dwa stanowiska komputerowe z hotelarskimi programami obsługi gościa, klucznicą, skrytką depozytową), zaaranżowaną jednostką mieszkalną oraz profesjonalnie wyposażonym wózkiem służby pięter, 
- pracownię technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta, 
- pracownie komputerowe, 
- wycieczki zawodowe do hoteli regionu łódzkiego, 
- udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, 
- udział w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie, 
- spotkania z pracodawcami z branży, 
- dodatkowe zajęcia dla maturzystów (konsultacje), 
- zajęcia sportowe na obiektach kompleksu Orlik, w szkolnej siłowni, cykliczne wyjścia do kręgielni oraz zmagania turniejowe w ping-ponga i bilard (tylko u nas stoły bilardowe dostępne dla każdego ucznia!), 
- stały kontakt z rodzicami przez dziennik elektroniczny Librus. 

d / Technik obsługi turystycznej rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
106.400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są w systemie modułowym. 
Modułowy program nauczania dla zawodu łączy teorię z praktyką oraz treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy. Celem nauczania jest przygotowanie uczniów do realizacji określonych zadań zawodowych. Zajęcia odbywają się z podziałem klasy na grupy ćwiczeniowe i realizowane są w pracowniach zawodowych. Uczniowie mogą od razu stosować w praktyce poznaną wiedzę.

Kształcąc się w zawodzie technik obsługi turystycznej uczniowie uzyskują umiejętności z zakresu: 
- przepisów bhp, 
- podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
- języków obcych 
- kompetencji personalnych i społecznych, 
- organizacji pracy małych zespołów, 
- korzystania z branżowych programów komputerowych, obsługiwania sprzętu i urządzeń techniki biurowej, opracowania i prezentowania danych statystycznych i wyników badań. 

PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATA: 
- dobry stan zdrowia, 
- łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, 
- dokładność i systematyczność w działaniu, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- kreatywność, konsekwencja 
- odpowiedzialność za siebie i grupę 
- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. 

ZADANIA ZAWODOWE: 
- opracowywanie programów i kalkulacji imprez turystycznych, 
- rezerwacja imprez i usług turystycznych, 
- rozliczanie imprez i usług turystycznych, 
- przygotowywanie ofert imprez i usług turystycznych, 
- prowadzenie informacji i sprzedaży imprez i usług turystycznych, 
- obsługa klientów biur podróży, hoteli i innych obiektów hotelarskich, 
- pełnienie zadań przewodnika turystycznego, pilota wycieczek lub rezydenta biura podróży. 

TYPOWE MIEJSCA PRACY NASZYCH ABSOLWENTÓW: 
- biura podróży i agencje turystyczne 
- firmy zajmujące się organizacją i obsługą turystyki, 
- punkty i centra informacji turystycznej, 
- biura administracji państwowej i samorządowej zajmujące się turystyką, 
- placówki muzealne, 
- organizacje turystyczne, 
- hotele i obiekty świadczące usługi hotelarsko-gastronomiczne. 

Ponadto możesz samodzielnie prowadzić branżową działalność gospodarczą oraz pracować jako pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego czy wychowawca kolonijny. 

PRAKTYKI: 
- Młodzież w ramach procesu kształcenia odbywa praktyki zawodowe w biurach podróży, hotelach, centrach i punktach informacji turystycznej oraz biurach Regionalnych Organizacji Turystycznych. W trakcie 4 lat nauki jest to łącznie 8 tygodni praktyk. 
- Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na współczesnym rynku pracy, dlatego też znajdują zatrudnienie w branży turystycznej i hotelarskiej, administracji państwowej i samorządowej. 
- Uczniowie w ramach zajęć przygotowują się do pełnienia roli wychowawcy dzieci i młodzieży na obozach i koloniach kolonijnego, a chętni biorą udział w kursie animatora czasu wolnego oraz uzupełniającym kursie pilota wycieczek. Uczniowie ci w IV klasie uzyskują świadectwa ukończenia wymienionych szkoleń. 
- Kreatywna nauka zawodu przez uczniów odbywa się nie tylko w nowoczesnych tematycznych pracowniach szkolnych, ale także podczas licznych wycieczek szkoleniowych, zajęć terenowych oraz warsztatów w biurach podróży, CIT, muzeach i instytucjach turystycznych. 

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW NA KIERUNKACH: 
Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do kontynuowania nauki na wielu kierunkach studiów: 
- turystyka i hotelarstwo, 
- turystyka i rekreacja, 
- logistyka, 
- marketing, 
- psychologia w biznesie. 

BAZA MATERIALNO-DYDAKTYCZNA SZKOŁY: 
Nasza szkoła zapewnia: 
- dwie pracownie hotelarskie z częścią recepcyjną, zaaranżowaną jednostką mieszkalną oraz profesjonalnie wyposażonym wózkiem służby pięter, 
- turystyczną pracownię przedmiotową - symulacja biura podróży, 
- pracownię technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta, 
- pracownie komputerowe i multimedialne, 
- bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem lektur i podręczników, stanowiskami komputerowymi 
- samoobsługowy punkt ksero 
- wycieczki zawodowe do biur podróży oraz na targi turystyczne w Łodzi, Poznaniu i Berlinie, 
- udział w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce oraz Konkursie „Województwo w sercu Polski”, 
- spotkania z pracodawcami z branży turystyczno-hotelarskiej, 
- praktyki zawodowe w renomowanych biurach podróży, 3* i 4* hotelach i instytucjach turystycznych, 
- współpracę z partnerami szkoły - Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 
- dodatkowe zajęcia przed egzaminami zawodowymi i dla maturzystów (konsultacje), 
- zajęcia sportowe na obiektach kompleksu Orlik, w szkolnej siłowni, cykliczne wyjścia do kręgielni oraz zmagania turniejowe w ping-ponga i bilard (stoły bilardowe dostępne dla każdego ucznia). 

e / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język polski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
4700
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATA: 
- sprawność fizyczna i manualna, 
- koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
- koncentracja i podzielność uwagi, 
- spostrzegawczość i refleks, 
- podzielność uwagi, 
- komunikatywność, 
- umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, 
- kreatywność i elastyczność w działaniu, 
- łatwość nawiązywania kontaktów, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. 

ZADANIA ZAWODOWE: 
- obsługa pasażera w portach i terminalach lotniczych oraz kolejowych, 
- udzielanie informacji branżowej w punktach obsługi pasażerów w portach i terminalach, 
- przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych, 
- magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych, 
- obsługa środków transportu, ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach, 
- sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, 
- obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali, 
- rozpatrywanie reklamacji zgodnie z trybem określonym w umowie, dotyczących obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach, 
- organizowanie i prowadzenie eksploatacji, konserwacji, napraw i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego. 

TYPOWE MIEJSCA PRACY: 
- terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe; 
- przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne; 
- transportowe agencje obsługi portów morskich; 
- porty rzeczne i morskie. 

Ponadto jesteś przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportowych, spedycyjnych, przewozowych. 

PRAKTYKI: 
w kwalifikacji AU.33: 
- w portach lotniczych i morskich, 
- na dworcach autobusowych i kolejowych, 
- w biurach podróży, 
- w punktach informacji, 
- w punktach wynajmu samochodów, 

w kwalifikacji AU.34: 
- w firmach spedycyjnych, 
- w centrach logistycznych, 
- w terminalach przeładunkowych. 

Absolwent naszej szkoły może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów związanych z: 
- transportem, 
- turystyką, 
- logistyką, 
- spedycją, 
- marketingiem.