konto
Technikum nr 1

Ocena: 2.2

Oceń Placowkę

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum nr 1 Kielce

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 212

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 12 100% 13 100% 12 100% 212
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 18 94.44% 18 61.11% 17 64.71% 212
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 32 81.25% 32 81.25% 32 75% 212
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 22 63.64% 20 80% 20 70% 212
(BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 10 100% 10 90% 10 90% 212
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 15 93.33% 15 100% 15 93.33% 212
(AU.15) Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.15) Wytwarzanie wyrobów stolarskich 11 81.82% 10 100% 10 90% 212

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 211

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 29 96.6% 29 75.9% 29 75.9% 211
(AU.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 9 77.8% 9 66.7% 9 66.7% 211
(RL.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 12 91.7% 12 50% 12 50% 211
(BD.25) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.25) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów 9 77.8% 9 88.9% 9 77.8% 211
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 10 100% 9 33.3% 9 33.3% 211
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 4 75% 5 60% 3 33.3% 211
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 4 25% 4 50% 4 25% 211
(BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 12 91.7% 12 25% 12 25% 211

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 202

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 9 100% 8 100% 8 100% 202
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 13 61.5% 13 61.5% 13 46.2% 202
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 30 96.7% 30 100% 30 96.7% 202
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 12 66.7% 12 66.7% 12 66.7% 202
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 10 100% 10 100% 10 100% 202
(AU.15) Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.15) Wytwarzanie wyrobów stolarskich 9 77.8% 9 88.9% 9 77.8% 202

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 201

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 1 100% 2 100% 1 100% 201
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 5 100% 14 0% 1 0% 201
(A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 9 88.9% 9 88.9% 9 88.9% 201
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 17 100% 17 100% 17 100% 201
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 19 78.9% 19 57.9% 19 57.9% 201
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 15 86.7% 15 66.7% 15 60% 201

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 16 75% 17 64.7% 16 62.5% 192
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 53 90.6% 59 64.4% 53 62.3% 192
(A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 2 0% 1 0% 1 0% 192
(B.32) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.32) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 12 91.7% 13 84.6% 12 83.3% 192
(R.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 18 100% 20 70% 18 77.8% 192
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 3 66.7% 4 25% 2 50% 192
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 21 81% 21 100% 21 84.2% 192
(A.13) Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.13) Wytwarzanie wyrobów stolarskich 9 66.7% 9 100% 9 66.7% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 3 100% 12 66.7% 3 66.7% 191
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 3 66.7% 12 16.7% 1 0% 191
(A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 8 75% 8 87.5% 8 75% 191
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 21 100% 21 71.4% 21 71.4% 191
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 17 94.1% 17 11.8% 17 11.8% 191
(B.32) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.32) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 2 100% 3 66.7% 2 50% 191
(R.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 3 100% 3 33.3% 2 0% 191
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 54 100% 52 78.8% 52 78.8% 191
(B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 11 72.7% 7 14.3% 6 0% 191
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 24 75% 25 60% 23 60.9% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 26 76.9% 26 42.3% 26 42.3% 182
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 43 90.7% 43 72.1% 42 66.7% 182
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 12 83.3% 9 88.9% 9 88.9% 182
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 21 85.7% 21 85.7% 21 81% 182
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 20 35% 17 64.7% 17 35.3% 182
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 55 83.6% 55 100% 54 83.3% 182
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 22 72.7% 21 100% 20 80% 182
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 16 87.5% 17 100% 16 87.5% 182
Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wytwarzanie wyrobów stolarskich 8 100% 8 100% 8 100% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 8 100% 8 100% 8 100% 181
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 22 90.91% 27 48.15% 22 54.55% 181
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 3 100% 3 0% 3 0% 181
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 22 100% 23 47.83% 22 50% 181
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2 100% 19 68.42% 2 50% 181
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 66 100% 72 79.17% 65 80% 181
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 26 96.15% 30 40% 26 38.46% 181
Wykonywanie robót drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót drogowych 12 83.33% 12 100% 12 81.82% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 26 100% 28 67.86% 26 69.23% 172
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 48 100% 48 70.83% 48 70.83% 172
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 17 100% 14 92.86% 14 92.86% 172
Projektowanie wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie wyrobów odzieżowych 3 100% 3 0% 3 0% 172
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 22 90.91% 22 13.64% 22 13.64% 172
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 26 92.31% 26 96.15% 26 92.31% 172
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 47 85.11% 46 100% 45 84.44% 172
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 15 66.67% 14 100% 14 64.29% 172
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 23 69.57% 21 100% 21 76.19% 172
Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wytwarzanie wyrobów stolarskich 8 100% 8 100% 8 100% 172

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 171

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 2 100% 15 33.33% 2 0% 171
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 27 100% 27 40.74% 27 40.74% 171
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 25 80% 25 24% 25 24% 171
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 58 96.55% 58 68.97% 58 67.24% 171
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 33 100% 33 78.79% 33 78.79% 171
Wykonywanie robót drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót drogowych 20 90% 17 100% 17 88.24% 171
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 49 100% 48 100% 47 100% 171
Wykonywanie usług krawieckich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie usług krawieckich 4 100% 4 100% 4 100% 171