konto
Technikum nr 1

Profile Technikum nr 1 Gorzów Wielkopolski

101tp / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
43.0584.14147.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• posługiwania się dokumentacją projektową robót budowlanych;
• kontrolowania wykonywania robót budowlanych;
• organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
• organizowania robót budowlanych stanu surowego;
• organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz związanych z rozbiórką obiektów budowlanych;
• sporządzania kosztorysów robót budowlanych;
• wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
• wykorzystywania w projektowaniu programów z rodziny AutoCAD;
• wykorzystywania w kosztorysowaniu oprogramowania Norma PRO.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej.

102tp / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
29.0576.83110.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
• organizowania i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie;
• sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie;
• wykorzystywania w projektowaniu programów z rodziny AutoCAD;
• wykorzystywania w kosztorysowaniu oprogramowania Norma PRO;
• montażu systemów suchej zabudowy;
• wykonywania robót malarskich i tapeciarskich;
• wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi
w przedsiębiorstwach i zakładach budowlanych.

103tp / Technik pojazdów samochodowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
66.2589137.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Uczniowie w ramach kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców ZSBiS, obejmującym przepisy ruchu drogowego i naukę kierowania pojazdem samochodowym, przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych;
• diagnozowania stanu technicznego, obsługi i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
• przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych;
• prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi.

104tp / Technik transportu drogowego rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego;
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Uczniowie w ramach kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców ZSBiS, obejmującym przepisy ruchu drogowego i naukę kierowania pojazdem samochodowym, przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego;
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego;
• oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
• przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów drogowych oraz podejmowanie pracy zawodowego kierowcy w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe.

105tp / Technik geodeta rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
62.8589.77121.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
BUD.20. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
BUD.21. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów;
• sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
• wykonywania prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych oraz pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
• zakładania, modernizacji i aktualizacji katastru nieruchomości;
• wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami;
• wykorzystywania w projektowaniu programów z rodziny AutoCAD;
• wykorzystywania oprogramowania geodezyjnego WinKalk i MicroMap.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także w firmach branży budowlanej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

106tp / Technik budowy dróg rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych oraz sporządzanie kosztorysów.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• organizowania robót związanych z budową, utrzymaniem oraz remontem dróg i obiektów inżynieryjnych;
• sporządzania kosztorysów robót drogowych;
• wykorzystywania w projektowaniu programów z rodziny AutoCAD;
• wykorzystywania w kosztorysowaniu oprogramowania Norma PRO;
• obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń drogowych;
• wykonywania robót ziemnych i nawierzchni drogowych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w przedsiębiorstwach i zakładach budowlanych zajmujących się budową i remontami dróg oraz biurach projektowych.

107tp / Technik technologii drewna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• planowania procesów technologicznych przetwarzania drewna;
• monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych;
• wykorzystywania w projektowaniu programów z rodziny AutoCAD;
• wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w zakładach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.