Technikum nr 1

Ocena: 2.5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 1 Gdańsk

1AT5 / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
71.25111.95142.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1BT4 / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
74.2101153.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika cyfrowych procesów graficznych
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

1BT5 / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
88.45128.49157.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1CT4 / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
94113.37148
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik informatyk to zawód przyszłości. informatyk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. To człowiek, który musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń
Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, administruje sieciami komputerowymi, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.
Efekt pracy technika informatyka może przybrać postać zdiagnozowanego i prawidłowo działającego komputera, prawidłowo skonfigurowanych i bezbłędnie działających urządzeń peryferyjnych. Technik informatyk może wykonać projekt i implementację sieci komputerowej i umiejętnie administrować jej pracę. Reprezentanci tego zawodu stworzą także stronę internetową , bazę danych i będą zarządzać tą bazą.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika informatyka
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • nabycie umiejętności posługiwania się najnowocześniejszym i wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji w trzech nowo wyposażonych pracowniach.

1CT5 / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
84.4129.61159.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1ET4 / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
46.487.08136.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik usług fryzjerskich pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji włosów. Podczas cyklu nauczania każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne w szkole, które umożliwiają zdobycie doświadczenia oraz umiejętności fryzjerskich. Poza zajęciami w pracowni uczniowie poznają tajniki higieny, materiałów fryzjerskich, technologii fryzjerskiej, stylizacji oraz podstaw przedsiębiorczości i organizacji salonu fryzjerskiego.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

A.19 Wykonywanie zabiegów
A.23 Projektowanie fryzur

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

1FT5 / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
91.35121.66150.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1GT4 / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
40.879.46126.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika obsługi turystycznej
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.