konto
Technikum Mechaniczne

Ocena: 4.67

Oceń Placowkę

Profile Technikum Mechaniczne Poznań

I T/1 / Technik mechatronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
84.55112.63154.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Współpraca z Zakładami  Mechanicznymi „Kazimieruk” sp. z o.o. oraz Steelpress sp.z o.o.

Mechatronika jest interdescyplinarną dziedziną nauki i techniki. Zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Technik mechatronik to zawód z przyszłością, jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku krajowym i zagranicznym, interesujący również pod względem finansowym.

Nauczysz się:

 • projektowania, programowania, obsługi urządzeń i systemów
  mechatronicznych
 • konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • użytkowania, diagnozowania, napraw urządzeń i systemów
  mechatronicznych, takich jak:

I T/2 / Technik optyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
44.779.85139.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Współpracujemy z salonami optycznymi: Fielmann i Medar Optyk

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym! Przygotujemy Cię do pracy w zakresie optyki okularowej.

Nauczysz się:

 • wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe
 • przeprowadzać badania komputerowe wzroku
 • dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru,
  frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych
 • dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzroku
  (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm,zez ukryty i inne), na
  podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem
  estetycznym i technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic,
  szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki
 • mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów

I T/3 / Technik mechanik - strażak rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
32.2571.07107.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód strażaka cieszy się ogromnym prestiżem społecznym. Ludzie poświęcający się tej pracy to osoby odpowiedzialne, odważne i profesjonalnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. Uczniowie technikum mechanicznego klasy strażackiej zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne, które wykorzystają jako specjaliści projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn  i urządzeń mechanicznych, nie tylko w dziedzinie pożarnictwa.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu naszym przyszłym uczniom oferujemy:

 • zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Straży Pożarnej
 • uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa
 • uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną
 • organizowanie spotkań z uczniami mających na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie, zainteresowanie młodzieży pracą w Straży Pożarnej
 • uczestnictwo klas „strażackich” w zajęciach zorganizowanych w szkole             i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji oraz prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka.

Nauczysz się m. in.:

 • projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w
  pożarnictwie i nie tylko
 • produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych
 • technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

A dodatkowo będziesz umiał:

 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • wykorzystywać sprzęt, urządzenia i techniki pożarnicze w praktyce
 • rozpoznawać zagrożenia pożarowe i miejscowe
 • udzielać pomocy przedmedycznej

I T/4 / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku.
W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, dźwigników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne – każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a osób takich brakuje. Technik urządzeń dźwigowych jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów.

Nauczysz się:

 • przyjmowania zleceń napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń
  dźwigowych;
 • planowania i wykonywania czynności kontrolnych, przeglądów
  technicznych i oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
 • czyszczenia i mycia maszyn, urządzeń i ich części przed
  naprawą;
 • wykonywania napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i
  urządzeń dźwigowych;
 • konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego maszyn i urządzeń
  dźwigowych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem
  wymogów ochrony środowiska;
 • regulacji elementów roboczych;
 • regulacji zespołów sterowniczych urządzeń dźwigowych;
 • instalowania urządzeń na stanowisku pracy;
 • sporządzania dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz
  dokumentacji warsztatowej;
 • sprawdzania poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • instruowania użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji
  maszyn i urządzeń dźwigowych;