konto
Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta Kraków

Tau / Technik automatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
53.1596.66200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Od 2 klasy będzie realizowany drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub język angielski.

Kwalifikacje zawodowe:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Tm / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
30.8115.16166.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Od 2 klasy będzie realizowany drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub język angielski.

Kwalifikacje zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Tme / Technik mechanik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
45.8594.74166
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Od 2 klasy będzie realizowany drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub język angielski.

Kwalifikacje zawodowe:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Tpa/Tpb / Technik pojazdów samochodowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
76.45110.03145.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W zawodzie technika pojazdów samochodowych zostaną utworzone 2 klasy według kwalifikacji zawodowych.
Kandydat wybiera przy potwierdzeniu woli nauki klasę(Tpa lub Tpb) z określoną kwalifikacją, do której chce być przydzielony (o czym decyduje kolejność zgłoszeń i miejsc w wybranej klasie).

Kwalifikacje zawodowe w klasie 1 Tpa:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub
Kwalifikacje zawodowe w klasie 1 Tpb:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Od 2 klasy będzie realizowany drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub język angielski.