konto
Technikum Mechaniczne nr 1

Profile Technikum Mechaniczne nr 1 Gdynia

1TM*P / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.3589.09131.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Nauczany język obcy: angielski, niemiecki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

od klasy I: matematyka

od klasy II: fizyka albo geografia.

Uczeń w wyniku kształcenia w zawodzie technik mechanik uzyskuje kwalifikacje zawodowe do montażu i obsługi maszyn i urządzeń albo do użytkowania obrabiarek skrawających albo do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz do  organizowania i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń.

1TPS*P / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
40.476.03150.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik pojazdów samochodowych 311513

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Nauczany język obcy: angielski, niemiecki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

od klasy I: matematyka

od klasy II: fizyka albo geografia.

Uczeń w wyniku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych uzyskuje kwalifikacje zawodowe do obsługi, diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych  układów pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz ma możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B.