konto
Technikum Kształtowania Środowiska nr 24

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
historia pisemny rozszerzony - 32% 4
historia sztuki pisemny rozszerzony - 7% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 24.8% 5
język angielski pisemny podstawowy 97.92% 85.21% 48
język angielski ustny podstawowy 100% 85.63% 48
język angielski pisemny rozszerzony - 66.7% 43
język polski ustny podstawowy 100% 48.88% 48
język polski pisemny podstawowy 95.83% 61.52% 48
język polski pisemny rozszerzony - 53% 1
matematyka pisemny podstawowy 95.83% 67.42% 48
matematyka pisemny rozszerzony - 19.68% 31
WOS pisemny rozszerzony - 30% 1

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 52.5% 4
historia pisemny rozszerzony - 37.33% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 28% 8
język angielski pisemny podstawowy 98.25% 80.55% 58
język angielski pisemny rozszerzony - 53.04% 46
język polski pisemny podstawowy 98.25% 51.04% 57
język polski pisemny rozszerzony - 48.33% 3
matematyka pisemny podstawowy 92.98% 59.1% 58
matematyka pisemny rozszerzony - 12.52% 27

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 22% 1
historia pisemny rozszerzony - 24% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 17.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 4% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 80.63% 76
język angielski pisemny rozszerzony - 52.63% 54
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62% 1
język polski pisemny podstawowy 90.91% 46% 77
język polski pisemny rozszerzony - 32.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 83.12% 49.42% 77
matematyka pisemny rozszerzony - 7.5% 48

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 47% 2
chemia pisemny rozszerzony - 13% 2
geografia pisemny rozszerzony - 13% 4
historia pisemny rozszerzony - 29% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 12% 5
język angielski pisemny podstawowy 96% 70% 67
język angielski pisemny rozszerzony - 39% 52
język polski pisemny podstawowy 97% 49% 66
język polski pisemny rozszerzony - 36% 2
matematyka pisemny podstawowy 75% 42% 66
matematyka pisemny rozszerzony - 7% 29

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 7% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 10% 1
geografia pisemny rozszerzony - 22% 6
historia pisemny rozszerzony - 13% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 8% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 72% 44
język angielski pisemny podstawowy 96% 73% 44
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 36
język polski pisemny podstawowy 96% 48% 45
język polski ustny podstawowy 100% 51% 45
język polski pisemny rozszerzony - 60% 3
matematyka pisemny podstawowy 86% 52% 45
matematyka pisemny rozszerzony - 7% 19
WOS pisemny rozszerzony - 12% 1

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
chemia pisemny rozszerzony - 3% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 42% 1
geografia pisemny rozszerzony - 15% 3
historia pisemny rozszerzony - 22% 9
historia sztuki pisemny rozszerzony - 22% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 29% 4
język angielski pisemny podstawowy 93% 69% 58
język angielski ustny podstawowy 93% 60% 58
język angielski pisemny rozszerzony - 39% 32
język polski ustny podstawowy 100% 49% 58
język polski pisemny podstawowy 86% 41% 58
język polski pisemny rozszerzony - 29% 4
matematyka pisemny podstawowy 63% 39% 58
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 20

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 38% 6
historia pisemny rozszerzony - 37% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 15% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 69% 47
język angielski ustny podstawowy 100% 79% 47
język angielski pisemny rozszerzony - 42% 37
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 48% 3
język niemiecki ustny podstawowy - 42% 3
język polski ustny podstawowy 100% 55% 50
język polski pisemny podstawowy 100% 59% 50
język polski pisemny rozszerzony - 44% 2
matematyka pisemny podstawowy 85% 50% 50
matematyka pisemny rozszerzony - 10% 11
WOS pisemny rozszerzony - 26% 5

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 37.78% 6
historia pisemny rozszerzony - 36.67% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 14.67% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 79.28% 47
język angielski pisemny podstawowy 100% 69.19% 47
język angielski pisemny rozszerzony - 42.11% 37
język niemiecki ustny podstawowy 100% 42.33% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 48% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 58.58% 50
język polski ustny podstawowy 100% 55.44% 50
język polski pisemny rozszerzony - 43.75% 2
matematyka pisemny podstawowy 84.91% 50.04% 50
matematyka pisemny rozszerzony - 10.36% 11
WOS pisemny rozszerzony - 26.33% 5

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 37% 2
chemia pisemny podstawowy - 42% 1
geografia pisemny podstawowy - 48% 5
geografia pisemny rozszerzony - 45% 1
historia pisemny podstawowy - 41% 2
informatyka pisemny podstawowy - 16% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 65.14% 77
język angielski pisemny podstawowy 99% 67.81% 77
język angielski pisemny rozszerzony - 62% 9
język polski ustny podstawowy 100% 70.71% 77
język polski pisemny podstawowy 99% 56% 77
matematyka pisemny podstawowy 71% 37.15% 77
matematyka pisemny rozszerzony - 10% 6
WOS pisemny podstawowy - 35% 4

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony