konto
Technikum Kształtowania Środowiska nr 24

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 Kraków

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 222

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(INF.02) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(INF.02) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 58 98% 58 96% 58 96% 222
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 7 100% 7 42% 7 42% 222
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 43 93% 42 45% 42 45% 222
(RL.25) Wykonywanie prac geologicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.25) Wykonywanie prac geologicznych 6 50% 6 100% 6 50% 222
(GIW.12) Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(GIW.12) Wykonywanie prac wiertniczych 11 90% 11 90% 11 81% 222
(BUD.09) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BUD.09) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 25 96% 25 100% 25 96% 222

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 212

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 57 86.44% 54 81.36% 54 77.97% 212
(MG.34) Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.34) Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 1 20% 1 20% 1 20% 212
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 8 50% 8 37.5% 8 25% 212
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 56 77.78% 51 41.27% 51 41.27% 212
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 6 100% 6 100% 6 100% 212

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 211

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 12 50% 12 16.67% 12 66.67% 211
(MG.08) Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.08) Wykonywanie prac wiertniczych 2 0% 2 50% 2 0% 211

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 202

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 65 82.61% 61 82.61% 65 73.91% 202
(MG.08) Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.08) Wykonywanie prac wiertniczych 3 75% 4 100% 3 75% 202
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 9 90% 10 100% 9 90% 202

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 201

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1 100% 1 100% 1 100% 201

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 1 100% 1 100% 1 100% 192
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 47 80% 44 56% 50 52% 192
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 4 20% 3 20% 5 20% 192
(M.08) Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.08) Wykonywanie prac wiertniczych 4 100% 4 100% 4 100% 192
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 9 90% 9 90% 10 90% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 10 50% 2 100% 6 6% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 43 86% 50 100% 43 86% 182
Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 13 92.9% 6 42.9% 6 42.9% 182
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 23 69.7% 31 93.9% 23 69.7% 182
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 24 96% 10 40% 10 40% 182
Wykonywanie prac geologicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geologicznych 5 62.5% 6 75% 4 50% 182
Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac wiertniczych 13 100% 13 100% 13 100% 182
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 8 100% 8 100% 8 100% 182
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 15 93.8% 16 100% 15 93.8% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0% 1 100% 1 0% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 38 84.2% 38 94.7% 38 81.6% 172
Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 28 82.1% 28 39.3% 28 39.3% 172
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 27 92.6% 27 96.3% 27 88.9% 172
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 20 85% 20 50% 20 50% 172
Wykonywanie prac geologicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geologicznych 8 50% 8 100% 8 50% 172
Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac wiertniczych 14 85.7% 14 100% 14 85.7% 172
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 16 100% 16 87.5% 16 87.5% 172
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 4 100% 4 100% 4 100% 172