konto
Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 1.76

Oceń Placowkę

Profile Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Warszawa

1tg / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
109.65127.48154.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Interesują Cię różna techniki komputerowe?

Posiadasz zmysł plastyczny i chciałbyś odkrywać tajniki profesjonalnych graficznych programów komputerowych?

Dołącz do nas!

 

Charakterystyka zawodu:

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym specjalizującym się w dziedzinie związanej z multimediami.

Są to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczenia odbiorcom informacji lub rozrywki.

Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania

* obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii

* przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych

* wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych

* prowadzenie procesów drukowania

 

Egzamin zawodowy

Uczniowie w trakcie trwania nauki zdają egzamin zawodowy, potwierdzający 2 kwalifikacje przewidziane dla tego zawodu:

* PGF.04. - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

* PGF.05. - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

 Praktyki zawodowe:

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne w profesjonalnej pracowni grafiki komputerowej oraz obróbki tekstu i obrazu, a praktyki zawodowe w drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, firmach poligraficznych.

Szkoła organizuje miejsca bezpłatnych praktyk dla wszystkich uczniów.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą:

* kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich

* prowadzić działalność gospodarczą

* być zatrudnieni na stanowisku technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Absolwenci z tytułem technik grafiki i poligrafii cyfrowej są zatrudniani w:

* agencjach public relations

* agencjach reklamowych

* wydawnictwach

* drukarniach cyfrowych

* przemyśle poligraficznym

* firmach projektujących i programujących strony internetowe opracowujących animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne

 

Najlepsi uczniowie otrzymują propozycję pracy już w trakcie nauki.

 

Konsultacje, fakultety, koła zainteresowań

Zapewniamy możliwość bezpłatnego:

* korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w ramach tzw. konsultacji przedmiotowych

* udziału w różnego typu zajęciach kół zainteresowań (np. wolontariat, strzeleckie, plastyczne, fotograficzne)

* korzystania z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego umożliwiających rozwijanie zainteresowań sportowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna)

* przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w ramach tzw. fakultetów

1tk / Technik księgarstwa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
38.387.52143.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Księgarz to nowoczesna profesja z długoletnią tradycją.

Wyniki ofert pracy zamieszczonych na portalach księgarskich pokazują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnych pracowników książki.

Idealny kierunek dla humanistów, którzy nie lubią przedmiotów ścisłych.

Wybierając zawód technik księgarstwa zapoznasz się z wiedzą z następujących obszarów: ekonomii, technologii IT, organizowania i prowadzenia działalności handlowej i księgarskiej, marketingu i reklamy, przygotowania informacji bibliograficznej dla każdego zainteresowanego zleceniodawcy.

Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalach księgarskich wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnych pracowników książki.

Przez cały okres kształcenia będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie na zajęciach praktycznych prowadzonych we wzorcowej księgarni przyszkolnej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* opracowanie informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich

* prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznych

* promowanie asortymentu księgarskiego

* zaopatrywanie księgarni w asortyment

* przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż asortymentu księgarskiego

* organizowanie w ramach akcji promocyjnych wieczorów autorskich

 

Egzamin zawodowy

Uczniowie w trakcie trwania nauki zdają egzamin zawodowy, potwierdzający 2 kwalifikacje przewidziane dla tego zawodu:

* HAN.01. - Prowadzenie sprzedaży

* HAN.03. - Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej

Ponadto absolwent po rocznym kursie kwalifikacyjnym - ,,Prowadzenie działalności handlowej" może zdobyć drugi zawód: technik handlowiec.

 

Praktyki zawodowe:

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne we wzorcowej księgarni przyszkolnej, a praktyki zawodowe w najlepszych księgarniach warszawskich.

Szkoła organizuje miejsca bezpłatnych praktyk dla wszystkich uczniów.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą:

* kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich

* prowadzić działalność gospodarczą

* być zatrudnieni na stanowisku technik księgarstwa

 

Absolwenci z tytułem technik księgarstwa są zatrudniani w:

* księgarniach

* bibliotekach

* wydawnictwach

* ośrodkach informacji

* Klubach Prasy i Książki

* Domach Kultury

 

Konsultacje, fakultety, koła zainteresowań

Zapewniamy możliwość bezpłatnego:

* korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w ramach tzw. konsultacji przedmiotowych

* udziału w różnego typu zajęciach kół zainteresowań (np. wolontariat, strzeleckie, plastyczne, fotograficzne)

* korzystania z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego umożliwiających rozwijanie zainteresowań sportowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna)

* przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w ramach tzw. fakultetów

1tr / Technik reklamy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
91.65108.82141.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pragniesz pogłębić wiedzę na temat praktycznego wykorzystania reklamy i internetu?

Masz głowę pełna pomysłów?

To kierunek wymarzony dla Ciebie!!!

 

Charakterystyka zawodu

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik reklamy potrafi:

* planować i organizować działalność reklamową i promocyjną

* sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych

* stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych

* nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców

* stosować metody badań rynku reklamy

* testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją

* oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

* wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe

* prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

* organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej

* projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych

 

Egzamin zawodowy

Uczniowie w trakcie trwania nauki zdają egzamin zawodowy, potwierdzający 2 kwalifikacje przewidziane dla tego zawodu:

* PGE. 07. - Wykonywanie przekazu reklamowego

* PGF. 08. - Zarządzanie kampanią reklamową

 

Praktyki zawodowe:

Uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w profesjonalnej pracowni obróbki tekstu i obrazu, a praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach reklamy, promocji i marketingu.

Szkoła organizuje miejsca bezpłatnych praktyk dla wszystkich uczniów.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą:

* kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich

* prowadzić działalność gospodarczą

* być zatrudnieni na stanowisku technik reklamy

 

Absolwenci z tytułem technik reklamy ma możliwość zatrudnienia na stanowisku:

* technik reklamy

* specjalista do spraw marketingu i handlu

* specjalista do spraw public relations

* specjalista do spraw reklamy

* administrator produkcji filmowej

* handlowiec, przedstawiciel handlowy

* organizator obsługi sprzedaży internetowej

* telemarketer, sprzedawca na telefon

 

Konsultacje, fakultety, koła zainteresowań

Zapewniamy możliwość bezpłatnego:

* korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w ramach tzw. konsultacji przedmiotowych

* udziału w różnego typu zajęciach kół zainteresowań (np. wolontariat, strzeleckie, plastyczne, fotograficzne)

* korzystania z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego umożliwiających rozwijanie zainteresowań sportowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna)

* przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w ramach tzw. fakultetów