Technikum Komunikacyjne nr 25

Ocena: 2.52

Oceń Placowkę

Profile Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków

EL / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
107.1126.8165.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; 

2) użytkowania urządzeń elektronicznych; 

3) naprawy urządzeń elektronicznych. 

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

IN / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
112.2132.48161.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

IN / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.1150.6183.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

LA (policyjna) / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
106.8125.96150.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; 

2) zarządzania zapasami; 

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; 

4) zarządzania gospodarką odpadami; 

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 

Uwaga! Od roku szkolnego 2012/13 klasa o specjalności technik logistyk, oprócz logistyki ogólnej, będzie ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna) 


W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

AU.22. Obsługa magazynów 
AU.32. Organizacja transportu

LB (wojskowa) / Technik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
85111.08151
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; 

2) zarządzania zapasami; 

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; 

4) zarządzania gospodarką odpadami; 

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 

Uwaga! Od roku szkolnego 2012/13 klasa o specjalności technik logistyk, oprócz logistyki ogólnej, będzie ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna) 


W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 


AU.22. Obsługa magazynów Organizacja transportu 

AU.32. Organizacja transportu

LO (policyjna) / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90118.5164
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Klasa o specjalności technik logistyk o nachyleniu policyjnym jest ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie mundurowym (Policja)

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

ME / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
97128.48163.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Mechatronik musi być osobą, która orientuje się w mechanice, elektronice i informatyce. Te trzy obszary to podstawa do wykonywania pracy w tej dziedzinie. Mechatronik specjalizuje się w obsłudze urządzeń do sterowania maszynami sterowanymi komputerowo, zajmuje się diagnostyką samochodową, może pracować w specjalistycznych halach produkcyjnych, laboratoriach, serwisach sprzętu i stacjach diagnostycznych. 

W swojej pracy mechatronik wykorzystuje technologie informacyjne, a jego praca jest ważna dla prawidłowego działania nowoczesnego przedsiębiorstwa. 

Mechatronik to dobry zawód, w którym ważne są nie tylko umiejętności manualne, ale i fachowa wiedza o nowoczesnych technologiach. 


Powiązane kierunki studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka, Elektronika, Bioinżynieria.

PS / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
4591.1162.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. 

W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B. 


Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, bazach MPK oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Po cyklu nauczania absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe, potwierdzone europejskim dyplomem technika pojazdów samochodowych.

TK / Technik transportu kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
38.893.8157.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TK / Technik transportu kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
54109.74165.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu; 
2) obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności; 
3) nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej; 
4) planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym; 
5) przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób; 
6) zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów. 

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych