konto
Technikum Komunikacyjne nr 25

Ocena: 2.19

Oceń Placowkę

Profile Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków

EL / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
28.9597.78134.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; 

2) użytkowania urządzeń elektronicznych; 

3) naprawy urządzeń elektronicznych. 

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

IN / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
116.5131.27167
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

LO / Technik logistyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
79.05109.62169.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Klasa o specjalności technik logistyk o nachyleniu policyjnym jest ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie mundurowym (Policja)

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

ME / Technik mechatronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
72113.84167
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Mechatronik musi być osobą, która orientuje się w mechanice, elektronice i informatyce. Te trzy obszary to podstawa do wykonywania pracy w tej dziedzinie. Mechatronik specjalizuje się w obsłudze urządzeń do sterowania maszynami sterowanymi komputerowo, zajmuje się diagnostyką samochodową, może pracować w specjalistycznych halach produkcyjnych, laboratoriach, serwisach sprzętu i stacjach diagnostycznych. 

W swojej pracy mechatronik wykorzystuje technologie informacyjne, a jego praca jest ważna dla prawidłowego działania nowoczesnego przedsiębiorstwa. 

Mechatronik to dobry zawód, w którym ważne są nie tylko umiejętności manualne, ale i fachowa wiedza o nowoczesnych technologiach. 


Powiązane kierunki studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka, Elektronika, Bioinżynieria.

PR / Technik programista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
113.2133.68161.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

PS / Technik pojazdów samochodowych rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
34.3583.58146.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. 

W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B. 


Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, bazach MPK oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Po cyklu nauczania absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe, potwierdzone europejskim dyplomem technika pojazdów samochodowych.

TK / Technik transportu kolejowego rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
48.2597.52153.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -