konto
Technikum Komunikacyjne nr 25

Ocena: 2.56

Oceń Placowkę

Profile Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków

EL / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
107.1126.8165.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; 

2) użytkowania urządzeń elektronicznych; 

3) naprawy urządzeń elektronicznych. 

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie: 

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

IN / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.1150.6183.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

LO (policyjna) / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90118.5164
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Klasa o specjalności technik logistyk o nachyleniu policyjnym jest ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie mundurowym (Policja)

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

PS / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
4591.1162.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. 

W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B. 


Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, bazach MPK oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Po cyklu nauczania absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe, potwierdzone europejskim dyplomem technika pojazdów samochodowych.

TK / Technik transportu kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
38.893.8157.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -