konto
Technikum Komunikacji

Ocena: 2.94

Oceń Placowkę

Profile Technikum Komunikacji Poznań

1A1 / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
161.95167.39175.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informacje o zawodzie

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z baza jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

Gwarancja pracy

Absolwenci będą mogli także współpracować z zespołami informatyków, podejmując się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji. Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży informatycznej.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Patronat

Politechnika Poznańska

1A2 / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
158164.31174.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Informacje o zawodzie
Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z baza jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia
Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

1C1 / Technik informatyk - dwujęzyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
192.65198.01207.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji językowych

Opis:

Klasa dwujęzyczna

Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym:

 • zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów
 • wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT
 • nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
 • uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim
 • udział w nowoczesnym modelu edukacji

Perspektywy

 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych
 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie A2+/ B1 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Zdobywane kwalifikacje

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informacje o zawodzie

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z baza jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

Gwarancja pracy

Absolwenci będą mogli także współpracować z zespołami informatyków, podejmując się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji. Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży informatycznej.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Patronat

Politechnika Poznańska

1C2 / Technik informatyk - dwujęzyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
190.25198.09211.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

 Test kompetencji językowych

Opis:

Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym:

zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów

wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT

nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach

uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim

udział w nowoczesnym modelu edukacji

Perspektywy

wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych

możliwość studiowania na uczelniach europejskich

zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)
Języki obce

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej

w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Drugi język obcy: Język hiszpański (podstawa)

Przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka

Zdobywane kwalifikacje
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowycH
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Informacje o zawodzie

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z bazą jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia 

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

1D1 / Technik programista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
166.8170.68178.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW; · tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Gwarancja pracy

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach: produkujących systemy komputerowe; usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych; zajmujących się administracją baz danych; zajmujących się grafiką komputerową; zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D; start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.

1D2 / Technik programista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
166.25169.27181.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

Cele kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW; · tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

1E1 / Technik programista - dwujęzyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
200.5209.89224.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji językowych

Opis:

Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym:

 • zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów
 • wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT
 • nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
 • uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim
 • udział w nowoczesnym modelu edukacji

Perspektywy

 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych
 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Przedmioty rozszerzone

matematyka, informatyka

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

1E2 / Technik programista - dwujęzyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
202.3210.17224.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji językowych

Opis:

Perspektywy

wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych
możliwość studiowania na uczelniach europejskich
zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

 

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej
W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

 

Języki obce

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej

w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Drugi język obcy: Język hiszpański (podstawa)

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka

Zdobywane kwalifikacje
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Informacje o zawodzie 

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

Cele kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW;  tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

1F / Technik automatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
137.4154.64173.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Informacje o zawodzie

Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż branża wciąż się rozwija i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły, bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
 • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk. Związane to jest ze stałym rozwojem technologii i nowoczesnego przemysłu 4.0.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej słabo występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców: Zakład Automatyki Kolejowej, Fabryka Volkswagen, Phoenix Contact, Fibaro oraz inne firmy zajmujące się wdrażaniem automatyki przemysłowej skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie technik automatyk.

1G / Technik elektronik rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
122.65144.81175.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.02. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Informacje o zawodzie

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:

 • uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,
 • programować w języku maszynowym procesora,
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,
 • użytkowania urządzeń elektronicznych,
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży elektronicznej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektronik. Związane to jest ze stałym rozwojem technologicznym w branży elektronicznej i informatycznej oraz coraz większym zapotrzebowaniem w wielu branżach.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania wielu pracodawców m.in.: z przemysłu precyzyjnego, zakładów produkcyjnych, kolejowych czy firm instalacyjnych skłonnych już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie elektronik.

Patronat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

1H / Technik elektroenergetyk transportu szynowego rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
79.3129.24164.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
 • Maszynista pojazdu trakcyjnego – po zdobyciu licencji zewnętrznej

Informacje o zawodzie

Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających , trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego,
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i zasilających oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego i środków transportu szynowego.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, unowocześnianiem urządzeń zasilających przystosowywanych do zasilania pojazdów dużej prędkości jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej nie występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w  zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników. Stąd Koleje Wielkopolskie, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Energetyka skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Patronat

Koleje Wielkopolskie

B / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.25153.81171.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

I / Technik transportu kolejowego rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
86.25119.59175.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -