konto
Technikum Komunikacji

Ocena: 3.06

Oceń Placowkę

Profile Technikum Komunikacji Poznań

1A / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
159.15162.74172.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informacje o zawodzie

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z baza jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

Gwarancja pracy

Absolwenci będą mogli także współpracować z zespołami informatyków, podejmując się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji. Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży informatycznej.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Patronat

Politechnika Poznańska

1B / Technik informatyk - dwujęzyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
180.4199.09229.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji językowych

Opis:

Klasa dwujęzyczna

Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym:

 • zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów
 • wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT
 • nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
 • uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim
 • udział w nowoczesnym modelu edukacji

Perspektywy

 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych
 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie A2+/ B1 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Zdobywane kwalifikacje

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informacje o zawodzie

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z baza jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

Gwarancja pracy

Absolwenci będą mogli także współpracować z zespołami informatyków, podejmując się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji. Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży informatycznej.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Patronat

Politechnika Poznańska

1C / Technik programista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
162.15167.29174.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW; · tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Gwarancja pracy

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach: produkujących systemy komputerowe; usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych; zajmujących się administracją baz danych; zajmujących się grafiką komputerową; zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D; start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.

1D / Technik programista - dwujęzyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
197.15209.94229.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Opis:

Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym:

 • zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów
 • wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT
 • nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
 • uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim
 • udział w nowoczesnym modelu edukacji

Perspektywy

 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych
 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Przedmioty rozszerzone

matematyka, informatyka

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

1E_1 / Technik automatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
155.75160.71173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Informacje o zawodzie

Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż branża wciąż się rozwija i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły, bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
 • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk. Związane to jest ze stałym rozwojem technologii i nowoczesnego przemysłu 4.0.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej słabo występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców: Zakład Automatyki Kolejowej, Fabryka Volkswagen, Phoenix Contact, Fibaro oraz inne firmy zajmujące się wdrażaniem automatyki przemysłowej skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie technik automatyk.

1E_2 / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
149.65157.23171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.02. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Informacje o zawodzie

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:

 • uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,
 • programować w języku maszynowym procesora,
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,
 • użytkowania urządzeń elektronicznych,
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży elektronicznej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektronik. Związane to jest ze stałym rozwojem technologicznym w branży elektronicznej i informatycznej oraz coraz większym zapotrzebowaniem w wielu branżach.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania wielu pracodawców m.in.: z przemysłu precyzyjnego, zakładów produkcyjnych, kolejowych czy firm instalacyjnych skłonnych już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie elektronik.

Patronat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

1F_1 / Technik elektroenergetyk transportu szynowego rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
96.9131.17166.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
 • Maszynista pojazdu trakcyjnego – po zdobyciu licencji zewnętrznej

Informacje o zawodzie

Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających , trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego,
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i zasilających oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego i środków transportu szynowego.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, unowocześnianiem urządzeń zasilających przystosowywanych do zasilania pojazdów dużej prędkości jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej nie występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w  zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników. Stąd Koleje Wielkopolskie, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Energetyka skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Patronat

Koleje Wielkopolskie

1F_2 / Technik transportu kolejowego rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
98.5128.74163.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobywane kwalifikacje

 • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Informacje o zawodzie

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania  ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem;
 • przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Gwarancja pracy

Zgodnie z koncepcją rozwoju transportu kolejowego w Polsce zakładającą zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów, poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury i technologii informatycznych istnieje potrzeba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Problemem jest obecnie tzw. „luka pokoleniowa”, czyli przewaga pracowników starszych. Konieczna jest zatem potrzeba szkolenia nowych kadr między innymi techników transportu kolejowego, którzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach transportu kolejowego między innymi na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor.