konto
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 40% 1
geografia pisemny rozszerzony - 18.74% 23
historia pisemny rozszerzony - 8% 1
język angielski pisemny podstawowy 96.7% 68.03% 61
język angielski pisemny rozszerzony - 39.96% 53
język polski pisemny podstawowy 91.8% 44.13% 61
język polski pisemny rozszerzony - 48% 1
matematyka pisemny podstawowy 72.1% 39.25% 61
wos pisemny rozszerzony - 22% 1

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12.13% 8
geografia pisemny rozszerzony - 16.94% 16
język angielski pisemny podstawowy 100% 71.52% 50
język angielski pisemny rozszerzony - 39.33% 39
język hiszpański pisemny podstawowy - 16% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 52.31% 52
matematyka pisemny podstawowy 48.1% 31.08% 52

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 26%
geografia pisemny rozszerzony - 29.4%
historia pisemny rozszerzony - 20%
język angielski ustny podstawowy 97% 55.2%
język angielski pisemny podstawowy 92% 64.6%
język angielski pisemny rozszerzony - 33.1%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 63%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 44%
język hiszpański pisemny rozszerzony - 20%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 63%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 70%
język polski pisemny podstawowy 100% 53.5%
język polski ustny podstawowy 100% 51.4%
język polski pisemny rozszerzony - 57.5%
matematyka pisemny podstawowy 70% 38.7%
matematyka pisemny rozszerzony - 6%
wos pisemny rozszerzony - 19.3%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 37.8%
biologia pisemny rozszerzony - 9.5%
chemia pisemny podstawowy - 19%
geografia pisemny podstawowy - 46.3%
historia pisemny podstawowy - 35.2%
język angielski pisemny podstawowy 100% 73.6%
język angielski pisemny rozszerzony - 60.1%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 82%
język polski pisemny podstawowy 100% 59.7%
język polski pisemny rozszerzony - 43%
matematyka pisemny podstawowy 75% 38.7%
wos pisemny podstawowy - 29.7%
wos pisemny rozszerzony - 10%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 62.3%
język polski pisemny podstawowy - 43.4%
matematyka pisemny podstawowy - 31%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony