Technikum Handlowo-Ekonomiczne

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Handlowo-Ekonomiczne Białystok

1a,b,c / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
116.95138.05169.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d, e / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
104.05118.09151
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1fTH / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiageografiainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
109.85125.25157.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

HT / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
86.2143.1200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W trakcie 4-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych przygotowujesz się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach  zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
 1. TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu szkoły dają one tytuł technika hotelarstwa. Zdobycie ich uwarunkowane jest zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się po II semestrze klasy drugiej (dla kwalifikacji TG.12)  oraz po I semestrze klasy czwartej (dla kwalifikacji TG.13).

Realizując program praktyk współpracujemy z najlepszymi hotelami w Białymstoku i w kraju. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Aktualnie nasi uczniowie odbywają praktyki w hotelach: Cristal, Royal, Ibis Styles, Gołębiewski, Branicki, Esperanto, Aristo, Podlasie, Lipowy Most, Trio, Santana, Silver, Titanic, Villa Tradycja, Willa Pastel, Gościnna Kamienica, Leśny, Pod Herbem . 

Kończąc naukę w zawodzie technik hotelarstwa jesteś przygotowany 
aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Ponadto pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej,żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Jesteś przygotowany aby wykonywać następujące zadania zawodowe:

 1. prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich.
 2. rezerwować usługi hotelarskie.
 3. wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji.
 4. przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości.
 5. przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 6. przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe.

TE / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
114.2157.1200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TH / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
107130.8154.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W trakcie 4-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych przygotowujesz się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach  zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. AU.20 Prowadzenie sprzedaży
 2. AU.25 Prowadzenie działalności handlowej

Po ukończeniu szkoły dają one tytuł technika handlowca. Zdobycie ich uwarunkowane jest zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się 
po II semestrze klasy trzeciej (dla kwalifikacji AU.20)  oraz po I semestrze klasy czwartej 
(dla kwalifikacji AU.25).

Realizując program praktyk współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w naszym województwie. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Aktualnie młodzież odbywa praktyki m.in. w następujących firmach: Nissan, Sklepy Leroy Merlin przy ul. Hetmańskiej i Produkcyjnej, Hipermarket B1, Selgross, Kaja Sport, Makro Cash and Carry, Arhelan.

Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec jesteś przygotowany 
aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników

lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.

Jesteś przygotowany aby wykonywać następujące zadania zawodowe:

 1. Organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
 2. Wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacje transakcje kupna i sprzedaży.
 3. Prowadzić działania reklamowe i marketingowe.
 4. Organizować i prowadzić działalność handlową.
 5. Zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.