Technikum Gastronomiczne

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile Technikum Gastronomiczne Białystok

1TEp / Technik usług kelnerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcybiologiachemiainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.1574.67109.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Tfp / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
89.1105.68151.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TGp / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
65.9590.48130.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TB / Technik usług kelnerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcybiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
4388133
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent kształcący się w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowanie sal konsumenckich do obsługi gastronomicznej,
przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na potrawy i napoje,
obsługiwanie konsumentów w placówkach prowadzących usługi gastronomiczne,
obsługiwanie uczestników imprez okolicznościowych,
wystawianie rachunków i faktur oraz inkasowanie należności, rozliczanie z pobranych potraw i napojów, sprzętu oraz utargu.
 
Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, a także umiejętnością oceny swoich możliwości. Osoby wykonujące zawód kelnera powinna cechować: wysoka kultura osobista, miła aparycja, pozytywne nastawienie do ludzi oraz łatwość komunikowania się z otoczeniem. Od kelnera wymaga się dużej operatywności, utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych oraz dużej odpowiedzialności za obsługę gości. Uczniowie na zajęcia praktyczne przychodzą ubrani w stroje kelnerskie i zaopatrzeni są w serwetki wykorzystywane do obsługi gości. Młodzież kształcąca się w zawodzie kelner musi posiadać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe:

K1 Wykonywanie usług kelnerskich
Sporządzanie potraw i napojów.
Obsługiwanie gości.
 
K2 Organizacja usług gastronomicznych
Planowanie usług gastronomicznych.
Rozliczanie usług gastronomicznych.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 

Miejsce pracy kelnera: zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego w tym restauracje hotelowe, sale bankietowe, firmy cateringowe, a także gastronomia na statkach, promach itp.

TC / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcybiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
61.4102.1142.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. 

Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. 

Do zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą również czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Młodzież kształcąca się w  tym zawodzie musi posiadać badania do celów sanitarno- epidemiologicznych, a na  zajęcia przychodzą w odpowiednich strojach zgodnie z wymogami HACCP.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe:
 
K1 Sporządzanie potraw i napojów
Przechowywanie żywności.
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.
 
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Planowanie i ocena żywienia.
Organizowanie produkcji gastronomicznej.
Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.
 
Miejsce pracy technika żywienia i usług gastronomicznych: zakłady  gastronomiczne (restauracje, bary, bufety) i placówki żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, domach wczasowych, szpitalach, szkołach, również na promach, statkach lub w innych środkach transportu oraz w  firmach cateringowych.

TD / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcybiologiachemiageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
67.4105.2143
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. 

Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. 

Do zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą również czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Młodzież kształcąca się w  tym zawodzie musi posiadać badania do celów sanitarno- epidemiologicznych, a na  zajęcia przychodzą w odpowiednich strojach zgodnie z wymogami HACCP.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe:
 
K1 Sporządzanie potraw i napojów
Przechowywanie żywności.
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.
 
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Planowanie i ocena żywienia.
Organizowanie produkcji gastronomicznej.
Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.
 
Miejsce pracy technika żywienia i usług gastronomicznych: zakłady  gastronomiczne (restauracje, bary, bufety) i placówki żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, domach wczasowych, szpitalach, szkołach, również na promach, statkach lub w innych środkach transportu oraz w  firmach cateringowych.