Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Ocena: 3.29

Oceń Placowkę

Profile Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki Kraków

a / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
111.6132164.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ag / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
108.6128.11156.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Szkoła przygotowuje do egzaminów z następujących kwalifikacji zawodowych: 

EE.05. Montaż, uruchamianie 
i konserwacja instalacji,maszyn 
i urządzeń elektrycznych; 

EE.26. Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Czterotygodniowa praktyka zawodowa 
i uprawnienia SEP w trzeciej klasie.

c / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
137.8146.9173.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

cg / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
128.8141.11166
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Szkoła przygotowuje do następujących egzaminów z kwalifikacji zawodowych: 

EE.03. Montaż oraz instalowanie 
układów i urządzeń elektronicznych; 

EE.22. Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych. 

Czterotygodniowa praktyka zawodowa 
i uprawnienia SEP w trzeciej klasie.

f, i / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.6161.7171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

fg, ig / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
151.2157.68171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Szkoła przygotowuje do następujących egzaminów z kwalifikacji zawodowych: 

EE.08. Montaż i eksploatacja 
systemów komputerowych,urządzeń peryferyjnych i sieci; 

EE.09. Programowanie, tworzenie i 
administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. 

Czterotygodniowa praktyka zawodowa w drugiej i trzeciej klasie. 
Możliwość uzyskania dodatkowych międzynarodowych certyfikatów na kursach finansowanych z Unii Europejskiej.