konto
Technikum Elektryczno-Energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego

Ocena: 2.6

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczno-Energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego Bydgoszcz

1a / Technik elektryk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
29.0584.16160.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK ELEKTRYK:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) eksploatowania instalacji elektrycznych;

5) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność.

 

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

kwalifikacja EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

kwalifikacja EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA ELEKTRYKA wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

 

 ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA: 

 • ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy
 • ELTEKO s.c. - Bydgoszcz
 • FAMOR S.A. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • EL-DAR - Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne - Bydgoszcz
 • P.W. "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • P.W. ”JUREX” w Bydgoszczy
 • P.P.U. „ELMONTAŻ BG"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy
 • MONDI - Świecie
 • PROMAR Bydgoszcz
 • Elwind Bydgoszcz
 • Pobud Bydgoszcz
 • TRYB-DŹWIG Bydgoszcz
 • PANDA Bydgoszcz
 • ZISCO INSTALACJE - Rafał Trębacz Pruszcz Pomorski
 • "Grupa Kaczmarek" - Bydgoszcz
 • PUEiT s.c. - Koronowo
 • AMG ELEKTRO - Chełmno
 • Instalacje elektryczne - Żabczyński Dariusz - Bydgoszcz
 • Elektrofal Falkiewicz - Pruszcz Pomorski

       

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

1b_en / Technik energetyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
78.892.2131.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK ENERGETYK

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie energetyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,

2) pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,

3) nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych.

 

Technik energetyk powinien posiadać wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających i przesyłających energię cieplną i elektryczną, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

 

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Kwalifikacja EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania

 

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA ENERGETYKA wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

 

ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ENERGETYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA:

 • ENEA S.A. - Oddział w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy,
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz,
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy 

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

1c / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
34.4585.99130.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku jako efekt działań podjętych przez naszą szkołę. Konieczność stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu artykułów wymagających niskich temperatur wymaga przygotowania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do montażu 
i obsługi tych urządzeń.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

 

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych,

Kwalifikacja EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

 

 Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

 

  ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA TECHNIKÓW CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA:

• BMT Klimatyzacja sp. z o.o. Bydgoszcz,
• DKA Polska sp. z o.o. Bydgoszcz
• GreKa sp. z o.o. Bydgoszcz,
• KlimatSolec sp. z o.o. Solec Kujawski
• Metalko sp. z o.o. Bydgoszcz
• Zakład Usług Chłodniczych i Klimatyzacyjnych - Jan Hapka - Bydgoszcz
• Promar Bydgoszcz
• Roszak Chłodnictwo Klimatyzacja sp. z o.o. Solec Kujawski
• Trepka sp. z o.o. Osielsko

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.