Technikum Elektryczno-Elektroniczne

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczno-Elektroniczne Szczecin na rok 2019/2020

G_1 a / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
68.2104.32141.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektryk:

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu zostanie wprowadzone po zadeklarowaniu i utworzeniu grupy od drugiej klasy.

G_1 e / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
66.6112.4176.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektronik

Klasa łączona z zawodem technik automatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (automatyk lub elektronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu zostanie wprowadzone po zadeklarowaniu i utworzeniu grupy od drugiej klasy.

G_1 e / Technik automatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
71.8121.48152.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik automatyk -14 miejsc. Klasa łączona z zawodem technik elektronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (automatyk lub elektronik)
Przedmioty obowiązkowe:
- matematyka,
- do wyboru przez ucznia: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu zostanie wprowadzone po zadeklarowaniu i utworzeniu grupy od drugiej klasy.

G_1 f / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
99.6125.85162.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik informatyk

Klasa łączona z zawodem technik mechatronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu zostanie wprowadzone po zadeklarowaniu i utworzeniu grupy od drugiej klasy.

G_1 f / Technik mechatronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
82.8131.32187.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik mechatronik

Klasa łączona z zawodem technik informatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu zostanie wprowadzone po zadeklarowaniu i utworzeniu grupy od drugiej klasy.

P_1a / Technik elektryk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektryk:

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1e / Technik elektronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektronik:

Klasa łączona z zawodem technik automatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (elektronik lub automatyk)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1e / Technik automatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik automatyk:

Klasa łączona z zawodem technik elektronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (elektronik lub automatyk)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1f / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik informatyk:

Klasa łączona z zawodem technik mechatronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1f / Technik mechatronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik mechatronik:

Klasa łączona z zawodem technik informatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.