konto
Technikum Elektryczno-Elektroniczne

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczno-Elektroniczne Szczecin

P_1a / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.3120.19183.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik elektryk:

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1e / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
107.6132.76164.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik elektronik:

Klasa łączona z zawodem technik automatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (elektronik lub automatyk)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1e / Technik automatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
78.7105.43149.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik automatyk:

Klasa łączona z zawodem technik elektronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (elektronik lub automatyk)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1f / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
110.55133.58177.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik informatyk:

Klasa łączona z zawodem technik mechatronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.

P_1f / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.3129.61174.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik mechatronik:

Klasa łączona z zawodem technik informatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.