Technikum Elektryczne

Ocena: 2.3

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczne Białystok na rok 2019/2020

1atP / Technik teleinformatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
118.15131.49144.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1btp / Technik elektryk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
117.85132.6155.65
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1cTP / Technik elektronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
125.7140.81183.3
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1eTP / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
138.65149.21174.85
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1fTP / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
146.5154.13173.15
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1gTp / Technik programista dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
157.35164.51176.85
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1iTP / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
135.75148.88167.05
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1jTP / Technik elektryk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
114.4131.93164.35
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

a / Technik teleinformatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
122143.3164.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK TELEINFORMATYK [351103]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK TELEINFORMATYK potrafi m.in.:
- instalować, uruchamiać i utrzymywać terminale i sieci dostępowe;
- wykonywać i utrzymywać sieci komputerowe; 
- montować i eksploatować cyfrowe systemy transmisji danych;
- instalować i eksploatować systemy głosowej transmisji danych;
- administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki i obserwujemy jej ciągły rozwój. Technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki.

Obszary zatrudnienia:
- tworzenie i administracja stron www,
- urzędy i przedsiębiorstwa eksploatujące systemy teleinformatyczne,
- firmy korzystające z elektronicznej informacji,
- przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki,
- firmy projektujące i wdrażające nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
- przedsiębiorstwa montujące, sprzedające i serwisujące urządzenia komputerowe i sieciowe.

Wyodrębnione kwalifikacje:
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych. 
EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Terminy egzaminów zawodowych:
1. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.10 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.11 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe- kształcenie modułowe:
M1. Wykorzystanie podstaw teoretycznych w teleinformatyce
- M1.J1.Elektrotechnika i elektronika - BHP
- M1.J2.Elektrotechnika i elektronika
- M1.J3.Technika cyfrowa
- M1.J4.Urządzenia techniki komputerowej
- M1.J5.Rysunek techniczny w teleinformatyce
M2. Montowanie, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
- M2.J1.Systemy komputerowe
- M2.J2.Systemy komutacyjne
- M2.J3.Systemy komutacyjne
- M2.J4.Systemy transmisji danych
- M2.J5.Systemy transmisji danych
- M2.J6.Urządzenia sieciowe
- M2.J7.Urządzenia sieciowe
M3. Wykonanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
- M3.J1.Sieci komputerowe
- M3.J2.Sieci komputerowe
- M3.J3.Sieci komputerowe
- M3.J4.Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
- M3.J5.Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
M4. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
- M4.J1.Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
- M4.J2.Prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
M5. Praktyka zawodowa.

b / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
111.8139.2166.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK ELEKTRYK [311303]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK potrafi m.in.:
- wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
- montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej; 
- wykonywać konserwacje instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
- eksploatować instalacje elektryczne;
- eksploatować maszyny i urządzenia elektryczne.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. 

Obszary zatrudnienia:
- firmy budowlane, zakłady produkcyjne i przemysłowe do obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
- zakłady przemysłowe w służbach utrzymania ruchu,
- zakłady energetyczne,
- firmy projektujące i wykonujące instalacje elektryczne,
- firmy budowlane,
- firmy usługowe serwisujące urządzenia AGD,
- dozór techniczny dużych firm,
- własna firma specjalizująca się w wykonywaniu instalacji elektrycznych doziemnych i napowietrznych.

Wyodrębnione kwalifikacje:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Terminy egzaminów zawodowych:
1.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.05 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.26 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe:
TEORETYCZNE:
1. Działalność gospodarcza w zawodzie;
2. Język angielski zawodowy;
3. Elektrotechnika i elektronika;
4. Instalacje elektryczne;
5. Maszyny elektryczne;
6. Urządzenia elektryczne;
7. Użytkowanie instalacji elektrycznych;
8. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

PRAKTYCZNE:
1. Rysunek techniczny w elektryce;
2. Pomiary elektryczne i elektroniczne;
3. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
5. Praktyka zawodowa.

c / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
105.4140.2175
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK ELEKTRONIK [311408]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRONIK potrafi m.in.:
- montować i uruchamiać elementy, układy i urządzenia elektroniczne;
- wykonywać instalacje elektroniczne i instalować urządzenia elektroniczne;
- użytkować instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne;
- konserwować i naprawiać instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający wysokich kwalifikacji zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Obszary zatrudnienia:
- zakłady przemysłowe, w których produkuje się lub stosuje urządzenia elektroniczne na stanowiskach obsługi, konserwatorów i kontrolerów jakości,
- warsztaty naprawcze urządzeń elektronicznych,
- zakłady instalujące urządzenia elektroniczne,
- placówki badawczo-rozwojowe,
- pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne, zajmujące się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

Wyodrębnione kwalifikacje:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. 
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Terminy egzaminów zawodowych:
1. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.03 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.22 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe:
TEORETYCZNE:
1. Działalność gospodarcza w zawodzie;
2. Język angielski zawodowy;
3. Elektrotechnika i elektronika;
4. Układy analogowe;
5. Układy cyfrowe;
6. Urządzenia i instalacje elektroniczne;
7. Eksploatacja urządzeń elektronicznych;
8. Systemy mikroprocesorowe.

PRAKTYCZNE:
1. Pomiary elektryczne i elektroniczne;
2. Rysunek techniczny w elektronice;
3. Montaż układów, instalacji i urządzeń elektronicznych;
4. Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych;
5. Pracownia systemów mikroprocesorowych;
6. Praktyka zawodowa.

d / Technik programista dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

ef / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
130152.5175
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK INFORMATYK [351203]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK INFORMATYK potrafi m.in.:
- montować oraz eksploatować systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne;
- wykonywać i eksploatować lokalne sieci komputerowe; 
- projektować, tworzyć, administrować i użytkować bazy danych;
- programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne; 
- projektować, tworzyć i administrować strony WWW i systemy zarządzania treścią.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Kształcenie w zawodach branży IT jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy oraz na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka są optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Obszary zatrudnienia:
- tworzenie i administracja stron www,
- programowanie,
- administrowanie sieci komputerowych,
- administrowanie baz danych,
- e-biznes,
- tworzenie aplikacji mobilnych.

Wyodrębnione kwalifikacje: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci. 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Terminy egzaminów zawodowych:
1.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.08 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.09 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe- kształcenie modułowe:
M1. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
- M1.J1.Przygotowanie stanowiska komputerowego
- M1.J2.Przygotowanie stanowiska komputerowego
- M1.J3.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
- M1.J4.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
- M1.J5.Naprawa sprzętu komputerowego
M2. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
- M2.J1.Prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
- M2.J2.Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
M3. Montowanie i eksploatowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
- M3.J1.Instalowanie sieci komputerowych LAN
- M3.J2.Konfigurowanie urządzeń sieciowych - praktyka zawodowa**
- M3.J3.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
- M3.J4.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
M4. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych
- M4.J1.Tworzenie stron internetowych
- M4.J2.Tworzenie stron internetowych
- M4.J3.Tworzenie i administrowanie baz danych
- M4.J4.Tworzenie aplikacji internetowych
- M4.J5.Tworzenie aplikacji mobilnych
M5. Praktyka zawodowa.

g / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
133.2150.9168.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK INFORMATYK [351203]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK INFORMATYK potrafi m.in.:
- montować oraz eksploatować systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne;
- wykonywać i eksploatować lokalne sieci komputerowe; 
- projektować, tworzyć, administrować i użytkować bazy danych;
- programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne; 
- projektować, tworzyć i administrować strony WWW i systemy zarządzania treścią.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Kształcenie w zawodach branży IT jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy oraz na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka są optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Obszary zatrudnienia:
- tworzenie i administracja stron www,
- programowanie,
- administrowanie sieci komputerowych,
- administrowanie baz danych,
- e-biznes,
- tworzenie aplikacji mobilnych.

Wyodrębnione kwalifikacje: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci. 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Terminy egzaminów zawodowych:
1.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.08 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.09 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe- kształcenie modułowe:
M1. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
- M1.J1.Przygotowanie stanowiska komputerowego
- M1.J2.Przygotowanie stanowiska komputerowego
- M1.J3.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
- M1.J4.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
- M1.J5.Naprawa sprzętu komputerowego
M2. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
- M2.J1.Prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
- M2.J2.Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
M3. Montowanie i eksploatowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
- M3.J1.Instalowanie sieci komputerowych LAN
- M3.J2.Konfigurowanie urządzeń sieciowych - praktyka zawodowa**
- M3.J3.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
- M3.J4.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
M4. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych
- M4.J1.Tworzenie stron internetowych
- M4.J2.Tworzenie stron internetowych
- M4.J3.Tworzenie i administrowanie baz danych
- M4.J4.Tworzenie aplikacji internetowych
- M4.J5.Tworzenie aplikacji mobilnych
M5. Praktyka zawodowa.

ht / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
124.2145.2166.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK INFORMATYK [351203]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK INFORMATYK potrafi m.in.:
- montować oraz eksploatować systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne;
- wykonywać i eksploatować lokalne sieci komputerowe; 
- projektować, tworzyć, administrować i użytkować bazy danych;
- programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne; 
- projektować, tworzyć i administrować strony WWW i systemy zarządzania treścią.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Kształcenie w zawodach branży IT jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy oraz na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka są optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Obszary zatrudnienia:
- tworzenie i administracja stron www,
- programowanie,
- administrowanie sieci komputerowych,
- administrowanie baz danych,
- e-biznes,
- tworzenie aplikacji mobilnych.

Wyodrębnione kwalifikacje: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci. 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Terminy egzaminów zawodowych:
1.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.08 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.09 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe- kształcenie modułowe:
M1. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
- M1.J1.Przygotowanie stanowiska komputerowego
- M1.J2.Przygotowanie stanowiska komputerowego
- M1.J3.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
- M1.J4.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
- M1.J5.Naprawa sprzętu komputerowego
M2. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
- M2.J1.Prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
- M2.J2.Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
M3. Montowanie i eksploatowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
- M3.J1.Instalowanie sieci komputerowych LAN
- M3.J2.Konfigurowanie urządzeń sieciowych - praktyka zawodowa**
- M3.J3.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
- M3.J4.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
M4. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych
- M4.J1.Tworzenie stron internetowych
- M4.J2.Tworzenie stron internetowych
- M4.J3.Tworzenie i administrowanie baz danych
- M4.J4.Tworzenie aplikacji internetowych
- M4.J5.Tworzenie aplikacji mobilnych
M5. Praktyka zawodowa.

i / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
122.6141.9161.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ [311943]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ potrafi m.in.:
- przygotować publikacje i prace graficzne do druku oraz publikacje elektroniczne; 
- prowadzić procesy drukowania cyfrowego; 
- przygotować materiały cyfrowe do wykonania projektów graficznych;
- dokonać obróbki druków cyfrowych;
- prowadzić procesy drukowania przestrzennego 3D;
- dokonać obróbki przestrzennych druków 3D.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Poligrafia oraz rynek szeroko rozumianych projektów multimedialnych przeznaczonych do publikowania w Internecie i innych mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłowa i usługowa, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów dotyczących produktów poligraficznych oraz wysokiej jakości publikacji multimedialnych. Na rynku pojawiają się coraz nowsze publikacje wydawnicze, nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju druki akcydensowe oraz inne produkty poligraficzne, a także na profesjonalne prezentacje informacyjno-reklamowe oraz projekty multimedialne zamieszczane w Internecie i innych mediach. W związku z tym, istnieje konieczność wykształcenia kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w procesach poligraficznych i szeroko rozumianych projektach multimedialnych, która wraz z przedstawicielami pozostałych zawodów poligraficznych stanowi niezbędny element rozwoju tego sektora przemysłu i usług.

Obszary zatrudnienia:
- multimedia i rozrywka (np. reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych, opakowań),
- studia grafiki,
- studia fotografii cyfrowej,
- zakłady poligraficzne,
- druki cyfrowe i dalsza obróbka,
- projektowanie i wykonywanie druków 3D.

Wyodrębnione kwalifikacje: 
AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych. 
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Terminy egzaminów zawodowych:
1.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację AU.54 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.55 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe- kształcenie modułowe:
M1. Realizacja projektów graficznych
- M1.J1.Wykonywanie rysunków i szkiców
- M1.J2.Projektowanie procesów poligraficznych
- M1.J3.Projektowanie procesów poligraficznych
- M1.J4.Przygotowanie do projektowania graficznego
- M1.J5.Przygotowanie do projektowania graficznego
- M1.J6.Wykonywanie projektów graficznych
- M1.J7.Wykonywanie projektów graficznych
M2. Realizacja publikacji
- M2.J1.Przygotowanie do projektowania publikacji
- M2.J2.Wykonywanie projektów publikacji
- M2.J3.Wykonywanie projektów publikacji
M3. Wykonywanie wydruków cyfrowych
- M3.J1.Wykonywanie rysunku technicznego
- M3.J2.Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń cyfrowych
- M3.J3.Wykonywanie i wykańczanie  wydruków cyfrowych
M4.Modelowanie i drukowanie 3D
- M4.J1.Projektowanie i modelowanie 3D
- M4.J2.Wykonywanie wydruków 3D
M5. Działalność gospodarcza w zawodzie
- M5.J1.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
M6. Język angielski zawodowy
- M6.J1.Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
M7. Praktyka zawodowa.

j / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
108.8154.4200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

TECHNIK ELEKTRYK [311303]

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK potrafi m.in.:
- wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
- montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej; 
- wykonywać konserwacje instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
- eksploatować instalacje elektryczne;
- eksploatować maszyny i urządzenia elektryczne.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:
Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. 

Obszary zatrudnienia:
- firmy budowlane, zakłady produkcyjne i przemysłowe do obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
- zakłady przemysłowe w służbach utrzymania ruchu,
- zakłady energetyczne,
- firmy projektujące i wykonujące instalacje elektryczne,
- firmy budowlane,
- firmy usługowe serwisujące urządzenia AGD,
- dozór techniczny dużych firm,
- własna firma specjalizująca się w wykonywaniu instalacji elektrycznych doziemnych i napowietrznych.

Wyodrębnione kwalifikacje:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Terminy egzaminów zawodowych:
1.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.05 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
2.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.26 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Nauczane przedmioty zawodowe:
TEORETYCZNE:
1. Działalność gospodarcza w zawodzie;
2. Język angielski zawodowy;
3. Elektrotechnika i elektronika;
4. Instalacje elektryczne;
5. Maszyny elektryczne;
6. Urządzenia elektryczne;
7. Użytkowanie instalacji elektrycznych;
8. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

PRAKTYCZNE:
1. Rysunek techniczny w elektryce;
2. Pomiary elektryczne i elektroniczne;
3. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
5. Praktyka zawodowa.