konto
Technikum Elektryczne

Ocena: 2.23

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczne Białystok

1at_N / Technik teleinformatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135.55150.33165.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi: 
1) wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych; 
2) montowania okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych; 
3) instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej; 
4) wdrażania i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych. 

INF.08. Eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi: 
1) montowania i konfigurowania sieci komutacyjnych; 
2) wdrażania i utrzymania abonenckich systemów głosowych; 
3) montowania torów transmisyjnych sieci rozległych; 
4) instalowania i konfigurowania urządzeń sieci rozległych; 
5) administrowania i diagnozowania sieci rozległych; 
6) wdrażania i eksploatowania systemów transmisji danych. 

INF- branża teleinformatyczna

1bt_N / Technik elektryk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144157.55171.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK 311303 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych: 
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; 

ELE.05. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych: 
1) eksploatowania instalacji elektrycznych; 
2) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

1bt_R / Technik elektryk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
138.9153.78168.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK 311303 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych: 
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; 

ELE.05. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych: 
1) eksploatowania instalacji elektrycznych; 
2) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

1ct_N / Technik elektronik rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
137.85156.43175
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK ELEKTRONIK 311408 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych: 
1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych; 
2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych; 
3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych;  
4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych; 

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych: 
1) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych; 
2) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

1et_N / Technik informatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135147.7160.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK INFORMATYK 351203 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
i lokalnych sieci komputerowych: 
1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 
2) administrowania systemami operacyjnymi; 
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej; 
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 
1) tworzenia i administracji stronami internetowymi; 
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; 
3) programowania aplikacji internetowych; 
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

1et_R / Technik informatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
142.8155.05167.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK INFORMATYK 351203 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
i lokalnych sieci komputerowych: 
1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 
2) administrowania systemami operacyjnymi; 
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej; 
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 
1) tworzenia i administracji stronami internetowymi; 
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; 
3) programowania aplikacji internetowych; 
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

1ft_N / Technik informatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.5158.25169
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK INFORMATYK 351203 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
i lokalnych sieci komputerowych: 
1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 
2) administrowania systemami operacyjnymi; 
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej; 
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 
1) tworzenia i administracji stronami internetowymi; 
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; 
3) programowania aplikacji internetowych; 
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

1gt_N / Technik programista rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
158.1165.13172.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK PROGRAMISTA 351406 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 
1) tworzenia i administracji stronami WWW; 
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; 
3) programowania aplikacji internetowych; 
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji: 
1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; 
2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; 
3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

1it_N / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskichemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
132.55152.13171.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943 powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

PGF.04.Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych: 
1) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych; 
2) opracowania publikacji i prac graficznych do druku; 
3) przygotowania publikacji elektronicznych. 

PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków: 
1) drukowania cyfrowego; 
2) obróbki druków cyfrowych; 
3) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej; 
4) drukowania i obróbki druków 3D.