konto
Technikum Elektryczne

Ocena: 2.18

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczne Białystok

1atP / Technik teleinformatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
118.15131.49144.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1btp / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
117.85132.6155.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cTP / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
125.7140.81183.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1eTP / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
138.65149.21174.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1fTP / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.5154.13173.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1gTp / Technik programista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.35164.51176.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1iTP / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
135.75148.88167.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1jTP / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
114.4131.93164.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -