konto
Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej

Ocena: 3.04

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa

1A / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
98.85119.54156.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych, laboratoriów specjalistycznych i biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem elektronicznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w zawodzie technika elektronika. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży elektronicznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik elektronik.

1C / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
111.55125.76158
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tych klasach zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem informatycznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w zakresie usług informatycznych. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży informatycznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch  kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik informatyk.

1D / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F,1G / Technik programista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
124.75141.35166.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1H / Technik elektryk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
71.75101.47132.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych, laboratoriów specjalistycznych i biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem elektrycznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w zawodzie technika elektryka. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży elektrycznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch  kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej  absolwent uzyskuje  zawód: technik elektryk.

1I / Technik teleinformatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
43.7590.98123.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem informatycznym, elektronicznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą 
w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w firmach zajmujących się instalacją, eksploatacją i konfiguracją sieci teleinformatycznych. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży teleinformatycznej. 
Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik teleinformatyk.

1J / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem elektrycznym, elektronicznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w firmach zajmujących się montowaniem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w firmach dźwigowych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik urządzeń dźwigowych.