konto
Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej

Ocena: 2.44

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa

1A / [O] Technik elektronik (ang-niem*,hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
145.1155.93175.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych, laboratoriów specjalistycznych i biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem elektronicznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w zawodzie technika elektronika. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży elektronicznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik elektronik.

1C / [O] Technik informatyk (ang-niem*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
148.9154.97174.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tych klasach zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem informatycznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w zakresie usług informatycznych. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży informatycznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch  kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik informatyk.

1D / [O] Technik informatyk (ang-hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.7160.13172.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F1G / [O] Technik programista (ang-hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.15162.16184.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1H / [O] Technik elektryk (ang-niem*,ros*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
126.85139.32171.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych, laboratoriów specjalistycznych i biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem elektrycznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w zawodzie technika elektryka. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży elektrycznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch  kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej  absolwent uzyskuje  zawód: technik elektryk.

1I / [O] Technik teleinformatyk (ang-niem*,ros*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.1137.81150.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem informatycznym, elektronicznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą 
w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w firmach zajmujących się instalacją, eksploatacją i konfiguracją sieci teleinformatycznych. Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w zakładach branży teleinformatycznej. 
Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik teleinformatyk.

1J / [O] Technik urządzeń dźwigowych (ang-niem*,ros*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
84.9109.82151.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz biblioteki multimedialnej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem elektrycznym, elektronicznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych, lub podjąć pracę w firmach zajmujących się montowaniem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Uczniowie w klasach trzecich i czwartych odbywają praktyki zawodowe w firmach dźwigowych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej absolwent uzyskuje  zawód: technik urządzeń dźwigowych.