konto
Technikum Elektroniczne nr 1

Ocena: 3.11

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektroniczne nr 1 Warszawa

1A / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
77.05108.28163.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektronik:

  • Montuje i instaluje układy i urządzenia elektroniczne;
  • Eksploatuje urządzenia elektroniczne.

Absolwenci tego kierunku zajmują się montażem układów cyfrowych jak i mikroprocesorowych. Instalują systemy alarmowe, tworzą instalacje monitoringu.

Projektują instalacje antenowe i satelitarne. Instalują systemy akustyczne stereofoniczne oraz przestrzenne. Umieją obsługiwać urządzenia elektroniczne, konserwować je i diagnozować.

Zajmują się programowaniem systemów opartych na sterownikach PLC oraz na mikrokontrolerach.

Planowany nabór:

1 klasa z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka

1B / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
107.4133.09166.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Mechatronika to dziedzina techniki, która łączy mechanikę, informatykę, automatykę i robotykę. Mechatronikę wykorzystuje się między innymi do wytwarzania:
• układów sterowania w pojazdach
• układów sterowania windami (dźwigami)
• układów sterowania ruchem lądowym, powietrznym i wodnym
• nowoczesnych zabawek
• urządzeń elektroniki powszechnego użytku
• urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
• obrabiarek sterowanych numerycznie
• aparatury medycznej
• mikroukładów elektromechanicznych
• narzędzi do precyzyjnych pomiarów.
Zadaniem mechatronika jest zdiagnozowanie poprawności działania układu lub urządzenia oraz jak najszybsza wymiana uszkodzonych elementów i regulacja niezbędna do poprawnej pracy. Technik mechatronik między innymi nadzoruje pracę urządzeń w zakładach, firmach, wieżowcach. Programuje maszyny i zajmuje się automatyzacją linii produkcyjnych. Montuje układy i urządzenia oraz je konserwuje i reguluje. Zdobywa umiejętności i kompetencje w dziedzinie: informatyki, mechaniki, robotyki i elektroniki.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie;
- montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
- montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
- montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie;
- rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
- obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie;
- tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
- projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Po ukończeniu technikum technik mechatronik może pracować jako:
- diagnosta samochodów w warsztatach samochodowych,
- monter linii produkcyjnych w tym robotów
- pracownik utrzymania ruchu w halach produkcyjnych.
- w laboratoriach, jako konserwator precyzyjnego sprzętu pomiarowego,
- jako serwisant zabawek dziecięcych, sprzętu AGD,
- jako pracownik utrzymania ruchu lub montażysta wszelkich urządzeń dźwigowych, automatyki itp.
- jako projektant i monter sprzętu mechatronicznego
Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług mechatronicznych.

Planowany nabór:

2 klasy z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka.

1C / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
121.2142.54175.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / Technik programista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
143.75153.53179.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1EFG / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
123.3136.69184.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk:

  • Montuje i eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne;
  • Projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe;
  • Projektuje i administruje bazy danych;
  • Tworzy strony internetowe;
  • Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług informatycznych.

 

Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia, wykonywany zarówno w specjalistycznych przedsiębiorstwach informatycznych, jak i wszędzie, gdzie występuje informatyzacja np. szkoły, uczelnie, banki, urzędy, firmy.

Planowany nabór:
4 klasy z językiem angielskim i niemieckim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: informatyka i matematyka.