konto
Technikum Elektroniczne nr 1

Ocena: 3.12

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Elektroniczne nr 1 Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 25% 1
chemia pisemny rozszerzony - 5% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 24.32% 22
geografia pisemny rozszerzony - 20.17% 6
historia pisemny rozszerzony - 37.69% 13
informatyka pisemny rozszerzony - 31.15% 80
język angielski pisemny podstawowy 98.3% 83.37% 180
język angielski pisemny rozszerzony - 57.19% 154
język niemiecki pisemny podstawowy 75% 59.5% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 61.33% 3
język polski pisemny podstawowy 98.4% 54.95% 185
język polski pisemny rozszerzony - 68.14% 7
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 89% 2
matematyka pisemny podstawowy 97.8% 64.92% 185
matematyka pisemny rozszerzony - 20.73% 96
wos pisemny rozszerzony - 28.75% 4

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 25% 31
geografia pisemny rozszerzony - 12.33% 3
historia pisemny rozszerzony - 30% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 36.96% 104
język angielski pisemny podstawowy 99.3% 85.18% 136
język angielski pisemny rozszerzony - 62.78% 110
język hiszpański pisemny rozszerzony - 48% 1
język polski pisemny podstawowy 99.3% 53.17% 136
język polski pisemny rozszerzony - 45.25% 4
matematyka pisemny podstawowy 94.1% 63.39% 135
matematyka pisemny rozszerzony - 18.15% 53
wos pisemny rozszerzony - 16.75% 4

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8% 1
filozofia pisemny rozszerzony - 20% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 23% 22
geografia pisemny rozszerzony - 18% 4
historia pisemny rozszerzony - 11% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 25% 53
język angielski ustny podstawowy 100% 72% 120
język angielski pisemny podstawowy 99.2% 82% 120
język angielski pisemny rozszerzony - 53% 84
język polski ustny podstawowy 97.5% 62% 120
język polski pisemny podstawowy 98.3% 55% 120
język polski pisemny rozszerzony - 30% 2
matematyka pisemny podstawowy 94.2% 55% 120
matematyka pisemny rozszerzony - 17% 41
wos pisemny rozszerzony - 22% 4

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
chemia pisemny rozszerzony - 15%
fizyka pisemny rozszerzony - 23.9%
geografia pisemny rozszerzony - 26.8%
historia pisemny rozszerzony - 37.5%
historia muzyki pisemny rozszerzony - 9%
informatyka pisemny rozszerzony - 18%
język angielski pisemny podstawowy 98% 79.5%
język angielski ustny podstawowy 100% 67.2%
język angielski pisemny rozszerzony - 53%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 34%
język polski pisemny podstawowy 99% 58.7%
język polski ustny podstawowy 99% 52.5%
język polski pisemny rozszerzony - 63.7%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 61.3%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 64.3%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 20%
matematyka pisemny podstawowy 95% 59%
matematyka pisemny rozszerzony - 8.2%
wos pisemny rozszerzony - 18.1%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 26.7%
fizyka pisemny podstawowy - 31.2%
fizyka pisemny rozszerzony - 33%
geografia pisemny podstawowy - 49.2%
geografia pisemny rozszerzony - 34.3%
historia pisemny podstawowy - 45%
informatyka pisemny podstawowy - 25.3%
informatyka pisemny rozszerzony - 42.4%
język angielski pisemny podstawowy 99.1% 81.6%
język angielski pisemny rozszerzony - 70.4%
język francuski pisemny rozszerzony - 65%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 79%
język polski pisemny podstawowy 100% 55.2%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 76%
matematyka pisemny podstawowy 91.5% 60.4%
matematyka pisemny rozszerzony - 27%
wos pisemny podstawowy - 33%
wos pisemny rozszerzony - 21.6%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 73.7%
język polski pisemny podstawowy - 46.6%
język rosyjski pisemny podstawowy - 70.2%
matematyka pisemny podstawowy - 49.5%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony