konto
Technikum Elektroniczne

Ocena: 3.25

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektroniczne Lublin

1At / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
142.65161.53191.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kształcąc się w zawodzie technik elektronik zdobywasz umiejętności do:


* projektowania układów elektronicznych, 
* montażu, uruchamiania i testowania układów i urządzeń mikroprocesorowych, 
* wykonywania specjalistycznych badań i pomiarów, 
* naprawy urządzeń i układów elektronicznych, 
* obsługi i serwisu sprzętu audiowizualnego i nagłośnienia

1Bt / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
119.4136.21187.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kształcąc się w zawodzie technik elektronik zdobywasz kwalifikacje:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Zdobywasz umiejętności do:
* projektowania układów elektronicznych,
* montażu, uruchamiania i testowania układów i urządzeń mikroprocesorowych,
* wykonywania specjalistycznych badań i pomiarów,
* naprawy urządzeń i układów elektronicznych,
* obsługi i serwisu sprzętu audiowizualnego i nagłośnienia

Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu

1Ct / Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
130.05137.65145.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kształcąc się w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej zdobywasz umiejętności do:

  • budowania światłowodowych instalacji dostępowych;
  • instalowanie i konserwowanie telekomunikacyjnych instalacji kablowych;
  • wytwarzania sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych

1Dt / Technik teleinformatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144.15157.85184.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kształcąc się w zawodzie technik teleinformatyk zdobywasz umiejętności

  • uruchamiania i utrzymywania terminali i przyłączy w sieciach dostępowych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
  • montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;
  • instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych (komutacja);
  • administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi. administrowania sieciami LAN

1Et / Technik teleinformatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
125.4142.57174
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kształcąc się w zawodzie technik teleinformatyk zdobywasz kwalifikacje:

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Zdobywasz umiejętności administrowania sieciami LAN
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia rozwój technik teleinformatycznych i edukacyjnych, Zespół Szkół Elektronicznych uzyskał uprawnienia i jest lokalną akademią programu Cisco Networking Academy(identyfikator 3088464). Program umożliwia uczniom zdobycie certyfikatu CCNA liczącego się na całym świecie.

Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.