Technikum Elektroniczne

Ocena: 2.33

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektroniczne Bydgoszcz na rok 2019/2020

1A / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
140.4154.26182.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1a kształcąca w kierunku technik elektronik to klasa patronacka bydgoskiej firmy iQor.       W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

– ELM.02. montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
– ELM.05. eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

 

 Technik elektronik:

- potrafi interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektroniki i elektrotechniki, czytać schematy blokowe, ideowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych, ocenić stan techniczny przyrządów pomiarowych, posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym, pisać proste programy w jednym z języków programowania,

- montuje, uruchamia, testuje układy i urządzenia elektroniczne,

- projektuje proste układy elektroniczne i obwody drukowane,

- diagnozuje stan urządzeń elektronicznych,

- przeprowadza konserwację urządzeń elektronicznych,

- naprawia urządzenia i układy elektroniczne.

Nauczane przedmioty zawodowe:

a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, technologia podzespołów i urządzeń elektronicznych, elektrotechnika i elektronika, przyrządy pomiarowe, układy cyfrowe i analogowe, urządzenia elektroniczne, urządzenia mikroprocesorowe i automatyka,

b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

pracownia elektryczna i elektroniczna, zajęcia praktyczne, pracownia urządzeń elektronicznych, pracownia urządzeń mikroprocesorowych i automatyki.

Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych to matematyka i fizyka.

Firma iQor oferuje uczniom klasy patronackiej następujące korzyści:

- na zakończenie pierwszej klasy 10 najlepszych uczniów otrzyma telefony/tablety lub inne podobne urządzenia elektroniczne,

- bezpłatny dostęp do siłowni i sauny znajdujących się w siedzibie firmy,

- gwarancję zatrudnienia,

- dostęp do programu staży i praktyk, którego częścią jest program stypendialny,

- dofinansowanie kierunkowych studiów zaocznych dla zatrudnionych absolwentów klasy.

1AP+1BP / Technik elektronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
98.65139.54180.25
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektronik to specjalista w zakresie urządzeń elektronicznych. Jest to zawód dający szerokie możliwości znalezienia pracy, jak również założenia własnej firmy. Kierunek ten rozwija się bardzo dynamicznie w związku z wszechstronnym zastosowaniem elektroniki we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz wszelkich urządzeniach codziennego użytku. W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

– ELM.02. montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 


– ELM.05. eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

 

 Technik elektronik:

- potrafi interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektroniki i elektrotechniki, czytać schematy blokowe, ideowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych, ocenić stan techniczny przyrządów pomiarowych, posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym, pisać proste programy w jednym z języków programowania,

- montuje, uruchamia, testuje układy i urządzenia elektroniczne,

- projektuje proste układy elektroniczne i obwody drukowane,

- diagnozuje stan urządzeń elektronicznych,

- przeprowadza konserwację urządzeń elektronicznych,

- naprawia urządzenia i układy elektroniczne.

Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, elektrotechnika i elektronika, układy cyfrowe i analogowe, urządzenia elektroniczne, urządzenia mikroprocesorowe i automatyka,

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

pracownia elektryczna i elektroniczna, zajęcia praktyczne, pracownia urządzeń elektronicznych.

 Absolwenci kierunku technik elektronik mogą znaleźć pracę:

- w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,

- w punktach serwisowych sprzętu elektronicznego,

- w firmach usługowych oraz instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,

- w specjalistycznych placówkach handlowych.

W Bydgoszczy największą liczbę absolwentów zatrudniają m.in. iQor Global Services Poland, Teleplan, Tabemax, Taber, Polon-Alfa, Wojskowe Zakłady Lotnicze, PESA.

1b+1c / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

– ELM.02. montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
– ELM.05. eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

 

 Technik elektronik:

- potrafi interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektroniki i elektrotechniki, czytać schematy blokowe, ideowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych, ocenić stan techniczny przyrządów pomiarowych, posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym, pisać proste programy w jednym z języków programowania,

- montuje, uruchamia, testuje układy i urządzenia elektroniczne,

- projektuje proste układy elektroniczne i obwody drukowane,

- diagnozuje stan urządzeń elektronicznych,

- przeprowadza konserwację urządzeń elektronicznych,

- naprawia urządzenia i układy elektroniczne.

Nauczane przedmioty zawodowe:

a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, technologia podzespołów i urządzeń elektronicznych, elektrotechnika i elektronika, przyrządy pomiarowe, układy cyfrowe i analogowe, urządzenia elektroniczne, urządzenia mikroprocesorowe i automatyka,

b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

pracownia elektryczna i elektroniczna, zajęcia praktyczne, pracownia urządzeń elektronicznych, pracownia urządzeń mikroprocesorowych i automatyki.

Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych to matematyka i fizyka.

 Absolwenci kierunku technik elektronik mogą znaleźć pracę:
- w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
- w punktach serwisowych sprzętu elektronicznego,
- w firmach usługowych oraz instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
- w specjalistycznych placówkach handlowych.
W Bydgoszczy największą liczbę absolwentów zatrudniają m.in. iQor Global Services Poland, Teleplan, Tabemax, Taber, Polon-Alfa, Wojskowe Zakłady Lotnicze, PESA.

1D,E / Technik teleinformatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
125.2142.67180.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

- INF.07 -  montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami
- INF.08 - eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

 Technik teleinformatyk:
- określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych, charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne,
- konfiguruje dowolne łącza teletransmisyjne, integruje systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne relacje,
- tworzy programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi,
- montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły, instaluje programy operacyjne, sterowniki, komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci,
- organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w firmach,
- dokonuje konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu komputerowego,
- prowadzi profesjonalną sprzedaż komputerów, podzespołów, oprogramowania,
- opisuje, konfiguruje i naprawia telefony komórkowe,
- posługuje się językiem angielskim zawodowym.
Nauczane przedmioty zawodowe:
a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, elektrotechnika i elektronika, transmisja danych i przetwarzania sygnałów, urządzenia teletransmisyjne, sieci komputerowe, systemy i sieci transmisyjne, podstawy komutacji cyfrowej
b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
pomiary elektryczne i elektroniczne, zajęcia praktyczne, systemy komputerowe, konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych.
Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych to matematyka i fizyka.
 
Absolwenci mogą kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę we wszystkich urzędach, bankach i firmach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych (w Bydgoszczy m. in. Tyco Electronics Polska, LOGON, SLICAN).

1DP+1EP / Technik teleinformatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
113.45142.65178
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów; jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwenci zostają specjalistami w dziedzinie sieci teleinformatycznych. W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

- INF.07 -  montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami


- INF.08 - eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

 Technik teleinformatyk:

- określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych, charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne,

- konfiguruje dowolne łącza teletransmisyjne, integruje systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne relacje,

- tworzy programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi,

- montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły, instaluje programy operacyjne, sterowniki, komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci,

- organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w firmach,

- dokonuje konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu komputerowego,

- prowadzi profesjonalną sprzedaż komputerów, podzespołów, oprogramowania,

- opisuje, konfiguruje i naprawia telefony komórkowe,

- posługuje się językiem angielskim zawodowym.

Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, prowadzenie działalności gospodarczej, elektrotechnika i elektronika, transmisja danych i przetwarzania sygnałów, urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne, systemy komutacyjne, systemy transmisji danych, sieci komputerowe

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

zajęcia praktyczne, pracownia elektryczna i elektroniczna, urządzenia i systemy komputerowe, montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych, administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi, konfiguracja i montaż systemów teletransmisyjnych, administrowanie rozległymi sieciami komutacyjnymi.

 

Absolwenci mogą kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę we wszystkich urzędach, bankach i firmach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych (w Bydgoszczy m. in.  LOGON, SLICAN, ATOS, TELEPLAN).

1FP+1IP / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
148.05158.28170.15
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania - dokonuje okresowych przeglądów, napraw, dba o konserwację urządzeń. Zawód ten daje możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji, m. in. administrator sieci komputerowych, serwisant sprzętu komputerowego, projektant stron internetowych, programista. Informatyka jest wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

 

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

- INF.02. - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
 lokalnych sieci komputerowych ,

- INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

 

 

Technik informatyk zdobywa wiedzę umożliwiającą:

 

- montowanie i modernizowanie komputerów osobistych,

- instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,

- lokalizowanie i usuwanie uszkodzenia sprzętowego podzespołów komputera osobistego,

- odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika,

- projektowanie lokalnej sieci komputerowej, struktur witryn internetowych,

- monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,

- tworzenie, administrowanie  i zarządzanie bazami danych,

- wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

 Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, teoria programowania

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.

 

 Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się branżę IT na bydgoskim rynku pracy technik informatyk może pracować w:

- zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,

- firmach administrujących sieciami komputerowymi- działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,

- firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,

- punktach serwisowych,

- sklepach komputerowych.

1fw / technik informatyk-profil wojskowy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

- INF.02. - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
 lokalnych sieci komputerowych ,

- INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

Technik informatyk zdobywa wiedzę umożliwiającą:
 
- montowanie i modernizowanie komputerów osobistych,
- instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,
- lokalizowanie i usuwanie uszkodzenia sprzętowego podzespołów komputera osobistego,
- odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika,
- projektowanie lokalnej sieci komputerowej, struktur witryn internetowych,
- monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
- tworzenie, administrowanie  i zarządzanie bazami danych,
- wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.
 Nauczane przedmioty zawodowe:
a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe
b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.
Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych to matematyka i informatyka.

 Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się branżę IT na bydgoskim rynku pracy technik informatyk może pracować w:
- zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,
- firmach administrujących sieciami komputerowymi- działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
- firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
- punktach serwisowych,
- sklepach komputerowych.
 
Klasa o profilu wojskowym

Klasa wojskowa w zawodzie technik informatyk w porozumieniu z 1 Batalionem Dowodzenia i Zabezpieczenia w Bydgoszczy
Wszystkie zajęcia wojskowe prowadzić będą wyznaczeni żołnierze specjalizujący się w danej dziadzinie.
Przynajmniej raz w roku wyjazd na 4-5 dniowy obóz wojskowy oraz poligon
Aby być uczniem klasy wojskowej wypełnia się oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie mundurowej.
Obowiązkowy zakup umundurowania (mundur polowy, buty, beret, polar, naszywki) Koszt ok.500 zł.
Dla przyjętych do klasy spotkanie organizacyjne w pierwszej połowie lipca

1H / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
145.4159.29182.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

- INF.02. - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
 lokalnych sieci komputerowych ,

- INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

 
Technik informatyk zdobywa wiedzę umożliwiającą:
 
- montowanie i modernizowanie komputerów osobistych,
- instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,
- lokalizowanie i usuwanie uszkodzenia sprzętowego podzespołów komputera osobistego,
- odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika,
- projektowanie lokalnej sieci komputerowej, struktur witryn internetowych,
- monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
- tworzenie, administrowanie  i zarządzanie bazami danych,
- wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.
 Nauczane przedmioty zawodowe:
a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe
b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.
 Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych to matematyka i informatyka.
 
 Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się branżę IT na bydgoskim rynku pracy technik informatyk może pracować w:
- zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,
- firmach administrujących sieciami komputerowymi- działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
- firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
- punktach serwisowych,
- sklepach komputerowych.

1HP(ATOS) / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
166.4172.65186.7
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania - dokonuje okresowych przeglądów, napraw, dba o konserwację urządzeń. Zawód ten daje możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji, m. in. administrator sieci komputerowych, serwisant sprzętu komputerowego, projektant stron internetowych, programista. Informatyka jest wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

 

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

- INF.02. - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
 lokalnych sieci komputerowych ,

- INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

 

 

Technik informatyk zdobywa wiedzę umożliwiającą:

 

- montowanie i modernizowanie komputerów osobistych,

- instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,

- lokalizowanie i usuwanie uszkodzenia sprzętowego podzespołów komputera osobistego,

- odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika,

- projektowanie lokalnej sieci komputerowej, struktur witryn internetowych,

- monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,

- tworzenie, administrowanie  i zarządzanie bazami danych,

- wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

 Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, teoria programowania

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.

W procesie nauczania przewiduję się specjalistyczne zajęcia w firmie ATOS, która jest pierwszym potencjalnym pracodawccą dla absolwentów tego oddziału.