konto
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego Bydgoszcz

1A / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
143.9157.99177.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektronik to specjalista w zakresie urządzeń elektronicznych. Jest to zawód dający szerokie możliwości znalezienia pracy, jak również założenia własnej firmy. Kierunek ten rozwija się bardzo dynamicznie w związku z wszechstronnym zastosowaniem elektroniki we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz wszelkich urządzeniach codziennego użytku. W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

– ELM.02. montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 


– ELM.05. eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

 

 Technik elektronik:

- potrafi interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektroniki i elektrotechniki, czytać schematy blokowe, ideowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych, ocenić stan techniczny przyrządów pomiarowych, posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym, pisać proste programy w jednym z języków programowania,

- montuje, uruchamia, testuje układy i urządzenia elektroniczne,

- projektuje proste układy elektroniczne i obwody drukowane,

- diagnozuje stan urządzeń elektronicznych,

- przeprowadza konserwację urządzeń elektronicznych,

- naprawia urządzenia i układy elektroniczne.

Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, elektrotechnika i elektronika, układy cyfrowe i analogowe, urządzenia elektroniczne, urządzenia mikroprocesorowe i automatyka,

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

pracownia elektryczna i elektroniczna, zajęcia praktyczne, pracownia urządzeń elektronicznych.

 Absolwenci kierunku technik elektronik mogą znaleźć pracę:

- w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,

- w punktach serwisowych sprzętu elektronicznego,

- w firmach usługowych oraz instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,

- w specjalistycznych placówkach handlowych.

W Bydgoszczy największą liczbę absolwentów zatrudniają m.in. iQor Global Services Poland, Teleplan, Tabemax, Taber, Polon-Alfa, Wojskowe Zakłady Lotnicze, PESA.

1B / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
103.85129.64168
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1DE / Technik teleinformatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
109.1137.88175.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów; jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwenci zostają specjalistami w dziedzinie sieci teleinformatycznych. W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

- INF.07 -  montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami


- INF.08 - eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

 Technik teleinformatyk:

- określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych, charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne,

- konfiguruje dowolne łącza teletransmisyjne, integruje systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne relacje,

- tworzy programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi,

- montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły, instaluje programy operacyjne, sterowniki, komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci,

- organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w firmach,

- dokonuje konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu komputerowego,

- prowadzi profesjonalną sprzedaż komputerów, podzespołów, oprogramowania,

- opisuje, konfiguruje i naprawia telefony komórkowe,

- posługuje się językiem angielskim zawodowym.

Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, prowadzenie działalności gospodarczej, elektrotechnika i elektronika, transmisja danych i przetwarzania sygnałów, urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne, systemy komutacyjne, systemy transmisji danych, sieci komputerowe

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

zajęcia praktyczne, pracownia elektryczna i elektroniczna, urządzenia i systemy komputerowe, montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych, administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi, konfiguracja i montaż systemów teletransmisyjnych, administrowanie rozległymi sieciami komutacyjnymi.

 

Absolwenci mogą kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę we wszystkich urzędach, bankach i firmach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych (w Bydgoszczy m. in.  LOGON, SLICAN, ATOS, TELEPLAN).

1F / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
143.75152.9164.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania - dokonuje okresowych przeglądów, napraw, dba o konserwację urządzeń. Zawód ten daje możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji, m. in. administrator sieci komputerowych, serwisant sprzętu komputerowego, projektant stron internetowych, programista. Informatyka jest wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

 

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

- INF.02. - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
 lokalnych sieci komputerowych ,

- INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

 

 

Technik informatyk zdobywa wiedzę umożliwiającą:

 

- montowanie i modernizowanie komputerów osobistych,

- instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,

- lokalizowanie i usuwanie uszkodzenia sprzętowego podzespołów komputera osobistego,

- odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika,

- projektowanie lokalnej sieci komputerowej, struktur witryn internetowych,

- monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,

- tworzenie, administrowanie  i zarządzanie bazami danych,

- wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

 Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, teoria programowania

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.

 

 Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się branżę IT na bydgoskim rynku pracy technik informatyk może pracować w:

- zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,

- firmach administrujących sieciami komputerowymi- działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,

- firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,

- punktach serwisowych,

- sklepach komputerowych.

1H / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
167.05173.69185.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania - dokonuje okresowych przeglądów, napraw, dba o konserwację urządzeń. Zawód ten daje możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji, m. in. administrator sieci komputerowych, serwisant sprzętu komputerowego, projektant stron internetowych, programista. Informatyka jest wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

 

W trakcie nauki uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

- INF.02. - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
 lokalnych sieci komputerowych ,

- INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

 

 

Technik informatyk zdobywa wiedzę umożliwiającą:

 

- montowanie i modernizowanie komputerów osobistych,

- instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,

- lokalizowanie i usuwanie uszkodzenia sprzętowego podzespołów komputera osobistego,

- odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika,

- projektowanie lokalnej sieci komputerowej, struktur witryn internetowych,

- monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,

- tworzenie, administrowanie  i zarządzanie bazami danych,

- wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

 Nauczane przedmioty zawodowe:

  1. a) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, teoria programowania

  1. b) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.

W procesie nauczania przewiduję się specjalistyczne zajęcia w firmie ATOS, która jest pierwszym potencjalnym pracodawccą dla absolwentów tego oddziału. 

1I / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
157.85163.52179.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -