konto
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego Bydgoszcz

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 10% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 32.7% 93
historia pisemny rozszerzony - 44.12% 17
informatyka pisemny rozszerzony - 51.3% 71
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.03% 202
język angielski pisemny rozszerzony - 76.73% 170
język niemiecki pisemny rozszerzony - 40.67% 3
język polski pisemny podstawowy 98.03% 57.49% 203
język polski pisemny rozszerzony - 66.41% 17
matematyka pisemny podstawowy 100% 85.59% 202
matematyka pisemny rozszerzony - 35.6% 170

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 30% 83
geografia pisemny rozszerzony - 24% 4
historia pisemny rozszerzony - 47% 12
informatyka pisemny rozszerzony - 45% 51
język angielski pisemny podstawowy 100% 86% 208
język angielski pisemny rozszerzony - 68% 161
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 70% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 52% 4
język polski pisemny podstawowy 99% 53% 212
język polski pisemny rozszerzony - 80% 9
matematyka pisemny podstawowy 100% 77% 212
matematyka pisemny rozszerzony - 36% 168

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 39% 68
historia pisemny rozszerzony - 51% 7
informatyka pisemny rozszerzony - 53% 61
język angielski pisemny podstawowy 100% 87% 213
język angielski ustny podstawowy 100% 75% 213
język angielski pisemny rozszerzony - 66% 166
język niemiecki pisemny rozszerzony - 58% 5
język polski ustny podstawowy 100% 56% 215
język polski pisemny podstawowy 100% 52% 215
język polski pisemny rozszerzony - 50% 3
matematyka pisemny podstawowy 100% 78% 215
matematyka pisemny rozszerzony - 41% 155

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 32% 66
informatyka pisemny rozszerzony - 44% 47
język angielski ustny podstawowy 100% 75% 182
język angielski pisemny podstawowy 99% 85% 182
język angielski pisemny rozszerzony - 67% 136
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 63% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 48% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 85% 4
język polski pisemny podstawowy 99% 56% 185
język polski ustny podstawowy 100% 53% 185
język polski pisemny rozszerzony - 35% 6
matematyka pisemny podstawowy 100% 77% 185
matematyka pisemny rozszerzony - 24% 126

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 21% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 37% 78
geografia pisemny rozszerzony - 22% 4
historia pisemny rozszerzony - 52% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 59% 45
język angielski ustny podstawowy 100% 72% 187
język angielski pisemny podstawowy 99% 88% 187
język angielski pisemny rozszerzony - 72% 135
język polski pisemny podstawowy 100% 61% 187
język polski ustny podstawowy 100% 57% 187
język polski pisemny rozszerzony - 45% 7
matematyka pisemny podstawowy 100% 81% 187
matematyka pisemny rozszerzony - 42% 158
wos pisemny rozszerzony - 34% 3

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 36% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 34% 72
geografia pisemny rozszerzony - 38% 7
historia pisemny rozszerzony - 36% 4
historia muzyki pisemny rozszerzony - 73% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 64% 46
język angielski pisemny podstawowy 100% 86% 161
język angielski ustny podstawowy 99% 72% 161
język angielski pisemny rozszerzony - 61% 114
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 75% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 68% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 65% 163
język polski ustny podstawowy 100% 69% 163
język polski pisemny rozszerzony - 56% 6
matematyka pisemny podstawowy 100% 80% 163
matematyka pisemny rozszerzony - 31% 137
wos pisemny rozszerzony - 23% 7

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 40% 2
biologia pisemny rozszerzony - 23% 3
chemia pisemny podstawowy - 27% 3
chemia pisemny rozszerzony - 25% 1
fizyka pisemny podstawowy - 35% 41
fizyka pisemny rozszerzony - 42% 15
geografia pisemny podstawowy - 60% 7
geografia pisemny rozszerzony - 50% 2
historia pisemny podstawowy - 54% 3
historia pisemny rozszerzony - 39% 3
historia sztuki pisemny podstawowy - 17% 1
informatyka pisemny podstawowy - 53% 10
informatyka pisemny rozszerzony - 63% 33
język angielski ustny podstawowy 99% 72% 167
język angielski pisemny podstawowy 98% 84% 163
język angielski pisemny rozszerzony - 76% 59
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 46% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 60% 166
język polski ustny podstawowy 100% 62% 169
język polski pisemny rozszerzony - 51% 4
matematyka pisemny podstawowy 99% 75% 166
matematyka pisemny rozszerzony - 38% 48
wos pisemny rozszerzony - 42% 1