konto
Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4

Ocena: 2.71

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków

1d / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) język rosyjski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
95.6121.3168.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika hotelarstwa.
Rekrutacja jest prowadzona do jednego oddziału (oddział d).
Drugi przedmiot rozszerzony jest uzależniony od wybranego przez kandydata drugiego języka obcego nowożytnego.
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

a / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
133149.9169.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika ekonomisty.
Rekrutacja jest prowadzona do jednego oddziału (oddział a).
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

bc / Technik rachunkowości rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
97.4123.5162.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika rachunkowości.
Rekrutacja jest prowadzona do dwóch oddziałów (oddziały b i c).
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

ef / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.8118.5169.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika organizacji turystyki.
Rekrutacja jest prowadzona do dwóch oddziałów (oddziały e i f).
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.