konto
Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4

Ocena: 3.95

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków

ab / Technik ekonomista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
136.8151.15170.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika ekonomisty.
Rekrutacja jest prowadzona do jednego oddziału (oddział a).
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

c / Technik rachunkowości rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
128.55144.69167.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika rachunkowości.
Rekrutacja jest prowadzona do dwóch oddziałów (oddziały b i c).
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

d / Technik hotelarstwa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
122.6137.55166.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika hotelarstwa.
Rekrutacja jest prowadzona do jednego oddziału (oddział d).
Drugi przedmiot rozszerzony jest uzależniony od wybranego przez kandydata drugiego języka obcego nowożytnego.
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

ef / Technik organizacji turystyki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
120.95132.15169.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lata. Absolwenci Technikum zdają egzamin maturalny i dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w klasie 3 i w klasie 5) uprawniające do uzyskania tytułu technika organizacji turystyki.
Rekrutacja jest prowadzona do dwóch oddziałów (oddziały e i f).
Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród trzech języków: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.