konto
Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4

Ocena: 4.05

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 10% 2
geografia pisemny rozszerzony - 32.01% 96
historia pisemny rozszerzony - 32% 2
język angielski pisemny podstawowy 98.8% 78.92% 167
język angielski pisemny rozszerzony - 53.63% 135
język francuski pisemny rozszerzony - 24% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 96% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 87% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 70% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 64% 3
język polski pisemny podstawowy 98.82% 58.13% 169
język polski pisemny rozszerzony - 43.39% 33
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 1
matematyka pisemny podstawowy 89.94% 59.14% 169
matematyka pisemny rozszerzony - 26.58% 45
wos pisemny rozszerzony - 31.33% 3

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15% 7
geografia pisemny rozszerzony - 16% 109
historia pisemny rozszerzony - 15% 10
język angielski pisemny podstawowy 97% 69% 183
język angielski pisemny rozszerzony - 43% 121
język niemiecki pisemny rozszerzony - 77% 3
język polski pisemny podstawowy 96% 55% 184
język polski pisemny rozszerzony - 62% 24
język rosyjski pisemny rozszerzony - 92% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 64% 1
matematyka pisemny podstawowy 86% 46% 184
matematyka pisemny rozszerzony - 16% 32
wos pisemny rozszerzony - 12% 3

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 28% 1
geografia pisemny rozszerzony - 24% 124
historia pisemny rozszerzony - 25% 5
język angielski ustny podstawowy 96% 59% 189
język angielski pisemny podstawowy 98% 73% 189
język angielski pisemny rozszerzony - 47% 123
język niemiecki pisemny rozszerzony - 26% 1
język polski pisemny podstawowy 98% 58% 190
język polski ustny podstawowy 98% 59% 190
język polski pisemny rozszerzony - 67% 29
język rosyjski pisemny rozszerzony - 24% 1
matematyka pisemny podstawowy 83% 52% 190
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 29
wos pisemny rozszerzony - 25% 7

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 6% 3
chemia pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 29% 108
historia pisemny rozszerzony - 19% 14
język angielski ustny podstawowy 97% 63% 188
język angielski pisemny podstawowy 99% 74% 188
język angielski pisemny rozszerzony - 45% 127
język polski ustny podstawowy 98% 58% 191
język polski pisemny podstawowy 98% 59% 191
język polski pisemny rozszerzony - 44% 18
język rosyjski ustny podstawowy - 20% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 64% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 44% 1
matematyka pisemny podstawowy 78% 49% 191
matematyka pisemny rozszerzony - 17% 20
wos pisemny rozszerzony - 27% 4

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17% 2
chemia pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 34% 126
historia pisemny rozszerzony - 40% 8
historia sztuki pisemny rozszerzony - 42% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 36% 1
język angielski ustny podstawowy 96% 59% 206
język angielski pisemny podstawowy 97% 69% 206
język angielski pisemny rozszerzony - 40% 123
język niemiecki pisemny rozszerzony - 59% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 61% 205
język polski ustny podstawowy 96% 53% 601
język polski pisemny rozszerzony - 40% 17
język rosyjski pisemny rozszerzony - 65% 3
matematyka pisemny podstawowy 84% 51% 205
matematyka pisemny rozszerzony - 13% 49
wos pisemny rozszerzony - 19% 7

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 16.67% 2
chemia pisemny rozszerzony - 6.67% 1
geografia pisemny rozszerzony - 34.01% 126
historia pisemny rozszerzony - 40.25% 8
historia sztuki pisemny rozszerzony - 42% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 36% 1
język angielski pisemny podstawowy 84.47% 68.95% 206
język angielski ustny podstawowy 84.47% 58.92% 206
język angielski pisemny rozszerzony - 39.98% 123
język niemiecki pisemny rozszerzony - 59% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 61.46% 205
język polski ustny podstawowy 100% 53.28% 205
język polski pisemny rozszerzony - 40% 17
język rosyjski pisemny rozszerzony - 65.33% 3
matematyka pisemny podstawowy 97.09% 50.78% 205
matematyka pisemny rozszerzony - 13.39% 49
wos pisemny rozszerzony - 18.57% 7

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 43% 9
biologia pisemny rozszerzony - 25% 3
chemia pisemny rozszerzony - 13% 1
geografia pisemny podstawowy - 45% 15
geografia pisemny rozszerzony - 36% 4
historia pisemny podstawowy - 45% 3
historia pisemny rozszerzony - 28% 1
język angielski pisemny podstawowy 97% 70.41% 167
język angielski ustny podstawowy 98% 58.49% 167
język angielski pisemny rozszerzony - 59% 55
język niemiecki ustny podstawowy 100% 33% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 63% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 34% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 61.93% 168
język polski ustny podstawowy 95% 64.61% 168
język polski pisemny rozszerzony - 53% 6
matematyka pisemny podstawowy 84% 51.24% 168
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 18
wos pisemny podstawowy - 37% 5
wos pisemny rozszerzony - 34% 3

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony