konto
Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Ocena: 2.75

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczno-Handlowe Poznań

T1A / Technik handlowiec rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
99115.03162.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pracując w zawodzie technik handlowiec będziesz mieć za zadanie sprzedać jak największą  ilość produktów i usług firmy w której pracujesz. Handlowiec dba o to, aby w miejscu, gdzie sprzedaje swoje towary lub usługi nigdy nie zabrakło towarów.

Jako technik handlowiec możesz być zatrudniony jako przedstawiciel handlowy (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Twoim miejscem pracy mogą być:

 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • punkty sprzedaży detalicznej,
 • hurtownie.

Ale będziesz również przygotowany do zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Umiejętności i cechy, które przydadzą się w pracy w tym zawodzie to:

 • wytrwałość w dążeniu do celu,
 • posiadanie umiejętności negocjacyjnych,
 • umiejętności interpersonalne,
 • uczciwość,
 • pragnienie sukcesu,
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność,
 • opanowanie,
 • cierpliwość,
 • uprzejmość i takt
 • pogoda ducha,
 • zdolność do postrzegania, przeżywania i rozumienia sytuacji z punktu widzenia klienta,
 • umiejętność słuchania,
 • chęć służenia pomocą,
 • dążenie do ciągłego doskonalenia znanych i poznawania nowych technik sprzedaży.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1C / Technik ekonomista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
123.1138.24173.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK EKONOMISTA

Wybierając naukę w zawodzie technika ekonomisty poznasz podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, nauczysz się prowadzenia księgowości metodą tradycyjną i komputerową, a także zdobędziesz wiadomości i umiejętności związane z organizacją i techniką pracy biurowej.

Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.
Zakres kształcenia zawodowego umożliwi Ci twórcze rozwiązywanie problemów ogólnoekonomicznych, ogólnoprawnych i komunikacyjnych z jednej strony przy dobrej znajomości problemów finansowo-księgowych, analiz ekonomicznych oraz stosowania technologii komputerowej z drugiej.

Powoduje to Twoja konkurencyjność na rynku pracy, gdyż elastycznie dostosujesz się do nowych wyzwań poprzez specjalizację. Umożliwia także naukę języków obcych, w tym jednego języka obcego zawodowego.

Jako technik ekonomista możesz być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów,rachunkowości Ii organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Twoimi miejscami pracy mogą być:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • banki,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje międzynarodowe,
 • firmy oferujące pracę  na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

Cechy, które przydadzą się w pracy ekonomisty to:

 • zdolności matematyczne;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego;
 • zdolności analityczne;
 • zdolności przywódcze w grupie;
 • umiejętność negocjacji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1D / Technik rachunkowości rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
106.95119.48145.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do prowadzenia rachunkowości
w jednostce organizacyjnej.

Na tym kierunku nauczysz się prowadzić pełną i uproszczoną ewidencję księgową każdej firmy, poznasz zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, przeprowadzania inwentaryzacji majątku i rozliczania jej wyników, a także dokonywania analizy finansowej i oceniania kondycji finansowej jednostki organizacyjnej.

Poznasz też zasady sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzeń
 z tytułu umów o pracę i umów cywilno - prawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publiczno-prawnymi zdobędziesz umiejętności sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.

Wszystkie te umiejętności będą zdobywane na bazie specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi da Tobie, jako absolwentowi technikum w zawodzie technik rachunkowości, podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje gospodarcze,
 • instytucje finansowe,
 • jednostki finansów publicznych,
 • kancelarie doradcze i audytorskie,
 • biura rachunkowe.

Cechy, które przydadzą się w pracy w tym zawodzie to:

 • zdolności matematyczne;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego;
 • zdolności analityczne;
 • zdolności przywódcze w grupie;
 • umiejętność negocjacji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1H / Technik hotelarstwa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
99.5117.19164.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jako technik hotelarstwa będziesz komunikować się z konsumentem, udzielać informacji na temat oferowanych usług, doradzać w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty hotelu. Będziesz organizować i obsługiwać kongresy, konferencje, zjazdy oraz imprezy okolicznościowe, organizować usługi turystyczne, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy. Możesz również planować wyposażenie wnętrz różnych obiektów bazy noclegowej.

Na tym kierunku nauczysz się szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługiwać konsumenta w hotelach.

Będąc technikiem hotelarstwa możesz podjąć pracę w:

 • Hotelach;
 • Ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych;
 • Firmach cateringowych;
 • Biurach podróży;
 • Agencjach turystycznych;
 • Fundacjach i stowarzyszeniach;
 • Domach wczasowych;
 • Pensjonatach;
 • Zajazdach;
 • Motelach.

Cechy, które przydadzą się w pracy hotelarza:

 • pełna sprawność fizyczna,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności interpersonalne,
 • odporność na stres,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • opanowanie,
 • uprzejmość i takt,
 • cierpliwość
 • zdolność do postrzegania, przeżywania i rozumienia sytuacji z punktu widzenia klienta,
 • umiejętność słuchania,
 • chęć służenia pomocą,
 • pogoda ducha.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1L / Technik logistyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
95.25113.46158.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jako technik logistyk będziesz odpowiedzialny za to, by wszystko, co wytworzy przemysł, było odpowiednio gdzieś przewiezione, dostarczone i przechowane. Logistyk to także osoba odpowiedzialna za przemieszczanie się ludzi .

Bo logistyka to sprawne zarządzanie przepływem surowców, materiałów i produktów, w oparciu o znajomość potrzeb rynku i odpowiednio zorganizowany przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Będąc technikiem logistyki możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach różnego typu:

 • produkcyjnych,
 • handlowych,
 • usługowych.

Logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Dzisiaj, gdy otwarte światowe rynki pozwalają sprowadzać i wysyłać towary do najbardziej odległych państw, a ludzie podróżują po całym świecie w celach zawodowych, naukowych i turystycznych, znaczenie logistyki ciągle rośnie, a wraz z nią rośnie rola logistyków, którzy nie tylko zarządzają procesami logistycznymi, ale zajmują stanowiska w zarządach wielkich firm i korporacji.

Umiejętności i cechy, które pomogą w pracy logistyka:

 • zdolności kierownicze;
 • zdolności negocjacyjne;
 • umiejętności analityczne;
 • odporność na stres;
 • znajomość języków obcych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomości procesów zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, planowania transportu itd.

Przykład: w zakładzie produkującym np. samochody logistyk musi wiedzieć ile samochodów jest montowanych w trakcie miesiąca i ile musi znajdować się na magazynie np. silników, aby w montażu samochodów nie doszło do przestoju z powodu ich braku. 
Jednocześnie nie może zakupić ich za dużo, ponieważ magazynowanie zasobów nie jest ekonomiczne.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1O / Technik lotniskowych służb operacyjnych rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
88.15117.59162.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pracując w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych nauczysz się wszystkich procedur związanych z obsługą naziemną portu, poznasz budowę samolotu, dowiesz się jak funkcjonuje lotnisko, będziesz odpowiedzialny za sprawdzanie, kontrolowanie i utrzymanie bezpieczeństwa na lotnisku. Praca na lotnisku wymaga dużej odpowiedzialności, ale daje jeszcze większą satysfakcję i prestiż.

W trakcie kształcenia w zawodzie nauczysz się m. in.:

 • monitorować stan infrastruktury portu lotniczego,
 • prowadzić działania zapewniające bezpieczeństwo portu lotniczego,
 • współpracować ze służbami naziemnej obsługi portu oraz ze służbami żeglugi powietrznej,
 • budowy samolotu,
 • stosować prawo lotnicze w określonych sytuacjach,
 • sporządzać dokumentację lotniczą.

Umiejętności i cechy technika lotniskowych służb operacyjnych:

 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość;
 • komunikatywność.
 • rzetelność.

W klasie obowiązują mundury.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1P / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
78.798.31136.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jako technik eksploatacji portów i terminali będziesz między innymi:

 • organizować czynności magazynowe ładunków zwykłych i ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt na terenie portów i terminali,
 • obsługiwać wszystkie ładunki w tym kontenerowe oraz środki transportu w portach i terminalach,
 • dobierać środki transportu i urządzenia przeładunkowe do obsługi portów i terminali,
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne stosowane w organizacji pracy portów i terminali.

W klasie tej realizujemy innowację programową pt. „Technik eksploatacji portów i terminali z edukacją celną” , w zakresie tej modyfikacji współpracujemy  m.in. z Izbą Celną w Poznaniu.

Twoim miejscem pracy jako technik eksploatacji portów i terminali mogą być:

 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
 • firmy transportowo-spedycyjne
 • agencje obsługujące porty rzeczne, morskie i lotnicze
 • na stanowisku tzw. agenta check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej)
 • na stanowisku koordynatora ds. obsługi pasażerów

Umiejętności i cechy technika eksploatacji portów i terminali:

 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość;
 • komunikatywność.

W klasie obowiązują mundury.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1R / Technik reklamy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
98.25116.97155.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pracując w zawodzie technik reklamy musisz szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami realizować zamówienia klienta. Komunikować się z klientem, udzielać informacji na temat proponowanych rozwiązań reklamowych, doradzać w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem reklamy.

Technik reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach. Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów Najczęstszymi współpracownikami są: plastycy, reżyserzy, muzycy, badacze rynku, autorzy tekstów reklamowych.

 

Pracując w agencji, możesz być zatrudniony jako:

 • kierownik zlecenia (account executive) – będziesz osobą odpowiedzialną za całościowy przebieg kampanii lub promocji;
 • pracownik działu kreacji (copywriter) – będziesz tworzyć hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.;
 • pracownik działu mediów (media planner) – będziesz osobą wybierającą najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Wybierając zawód technik organizacji reklamy możesz być zatrudniony w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach
d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

Umiejętności i cechy które powinieneś mieć wybierając profil technika reklamy to:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • upór i cierpliwość w działaniu
 • nieokazywanie niezadowolenia lub znużenia w obecności klienta
 • zdolność racjonalnego myślenia
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • znajomość języka obcego (szczególnie angielskiego)
 • umiejętność posługiwania się komputerem.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1S / Technik spedytor rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
88.3105.13139.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Praca w zawodzie technik spedytor polega na tym, że będziesz musiał organizować przewozy, a także sporządzać stosowne dokumenty spedycyjne (np. listy przewozowe). Podstawowym celem twojego kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie do organizacji transportu w poszczególnych jego gałęziach w zakresie towarów przewożonych na terenie kraju oraz towarów eksportowanych lub importowanych.

Do podstawowych Twoich umiejętności kierunku technik spedytor zaliczyć trzeba:

 • stosowanie w praktyce zasad realizacji transportu w gospodarce,
 • charakterystykę właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
 • określanie zadań transportowo-spedycyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z klientami,
 • przygotowanie dokumentów transportowo-spedycyjnych,
 • dokonywanie doboru środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych,
 • posługiwanie się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • prowadzenie rachunków i rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi.

W pracy jako technik spedytor pomogą Ci  następujące cechy osobowości:

 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość,
 • komunikatywność.

Szczególną uwagę musisz przywiązywać również do umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia oraz umiejętności podejmowania decyzji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

T1T / Technik organizacji turystyki rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
112124.99154.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pracując w zawodzie technika organizacji turystyki należy szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługiwać klienta. Do Twoich zadań będzie należeć komunikowanie się z konsumentem, udzielanie informacji na temat oferowanych usług, doradzanie w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty. Będziesz musiał również układać pojedyncze usługi turystyczne w pakiet usług sprzedawanych po zryczałtowanej cenie, kalkulować ceny imprezy turystycznej oraz Twoim zadaniem będzie przygotowanie i oprowadzanie grupy turystycznej jako pilot wycieczek i przewodnik.

Pracując w zawodzie technik organizacji turystyki możesz pracować w:

 • biurach podróży np. Triada, Itaka, TUI, Neckerman, Aladyn,
 • zakładach hotelarskich np. Sheraton, Mercure, Hotel Andersia, HP Park,
 • agencjach i ośrodkach informacji turystycznej np. Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu, punkty Informacji Turystycznej,
 • własnym biurze podróży,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki np. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Poznaniu;
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • parkach i centrach rozrywki np. Eurodisneyland, Legoland,
 • działach socjalnych w zakładach pracy,
 • liniach lotniczych, zajmujących się organizacją lotów czarterowych na zamówienia biur podróży np. LOT, Ryanair, Centralwinqs.

W pracy jako technik organizacji turystyki pomogą Ci następujące umiejętności i cechy:

 • wysoka kultura osobista;
 • miła aparycja;
 • pozytywne nastawienie do ludzi;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • spostrzegawczość;
 • dyskrecja;
 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • uczciwość;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole oraz podejmowanie decyzji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.