Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczno-Handlowe Lublin na rok 2019/2020

1at-G / Technik organizacji reklamy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
97.4115.11137.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Interesuje Cię reklama, stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe? Technik organizacji reklamy jest zawodem dla Ciebie. Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych, nauczysz się obsługiwania programów graficznych niezbędnych w pracy w agencjach reklamowych i działach promocji.
Technik organizacji reklamy to zawód dla osób kreatywnych, o dużej kulturze osobistej, mających podzielność uwagi, wyobraźnię, dobrze zorganizowanych i rzetelnych, lubiących pracować z ludźmi lub samodzielnie, interesujących się reklamą i działaniami promocyjnymi. Zawód łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną.
Technik organizacji reklamy w swojej pracy przeprowadza analizy marketingowe zbiera i opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, kontaktuje się agencjami reklamowymi, studiami filmowymi, organizacjami branżowymi, sportowymi, społecznymi i politycznymi, pracuje przy kampaniach reklamowych.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

1at-P / Technik reklamy dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
110.55135.82166.65
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Interesuje Cię reklama, stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe? Technik organizacji reklamy jest zawodem dla Ciebie. Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych, nauczysz się obsługiwania programów graficznych niezbędnych w pracy w agencjach reklamowych i działach promocji. Technik organizacji reklamy to zawód dla osób kreatywnych, o dużej kulturze osobistej, mających podzielność uwagi, wyobraźnię, dobrze zorganizowanych i rzetelnych, lubiących pracować z ludźmi lub samodzielnie, interesujących się reklamą i działaniami promocyjnymi. Zawód łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Technik organizacji reklamy w swojej pracy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera i opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, kontaktuje się z agencjami reklamowymi, studiami filmowymi, organizacjami branżowymi, sportowymi, społecznymi i politycznymi, pracuje przy kampaniach reklamowych.

1bt-G / Technik handlowiec dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
66.4102.68158.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych przedsiębiorstw oraz firmach zajmujących się promocją, reklamą i marketingiem na średnich szczeblach zarządzania w firmach handlowych. Mogą samodzielnie lub we współpracy opracowywać projekty strategii marketingowych, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy handlowe. Posiadając wiedzę  z zakresu psychologii obsługi klienta i nowoczesnych technik sprzedaży uczniowie są dobrze przygotowani do pracy jako menedżerowie produktu, pracownicy działu obsługi klienta, sprzedawcy usług finansowych. Technik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej posiadając zarówno wiedzę merytoryczną jak i kompetencje miękkie tj. radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją czasu, odporność na krytykę, umiejętność organizowania pracy zespołowej i delegowania zadań.

Uczniowie technikum są przygotowani do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

AU.20.  Prowadzenie sprzedaży

AU.25.  Prowadzenie działalności handlowej

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

1ct-G / Technik ekonomista dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
101.4124.83163
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. Daje absolwentowi świetną możliwość odnalezienia się na rynku pracy czy też w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jest on przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie przydają się wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i obsługi biura.

Technik ekonomista wie, jak założyć i prowadzić działalność gospodarcza oraz potrafi poruszać się w gąszczu przepisów prawnych. Umie posługiwać się komputerem, a stosowanie programów biurowych
i finansowo-księgowych w pracy jest dla niego codziennością.

Można mu powierzyć m.in. sporządzenie deklaracji podatkowej, prowadzenie spraw kadrowych
i płacowych, obsługę księgową, prowadzenie sekretariatu i sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych.  

Może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i u każdego pracodawcy.

Praca czeka na niego na stanowiskach związanych z marketingiem, zaopatrzeniem, kadrami, księgowością. Odnajdzie się też w instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej.

Jest przygotowany do dalszego kształcenia na dowolnie wybranej uczelni wyższej, a zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych – rachunkowość, finanse, zarządzanie, marketing, handel, logistyka, podatki.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

1ct-P / Technik ekonomista dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
98.6128.64159.1
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy. Daje absolwentowi świetną możliwość odnalezienia się na rynku pracy czy też w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest on przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie przydają się wiedza i umiejętności z kadr i płac, finansów przedsiębiorstwa i obsługi biura. Technik ekonomista wie, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz potrafi poruszać się w gąszczu przepisów prawnych; umie posługiwać się komputerem, a stosowanie programów biurowych i obsługi uproszczonej księgowości w pracy jest dla niego codziennością. Można mu powierzyć m.in. sporządzenie deklaracji podatkowej, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, prowadzenie sekretariatu i sporządzanie analiz ekonomicznych. Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i u każdego pracodawcy. Praca czeka na niego na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, kadrami, planowaniem produkcji. Odnajdzie się też w instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej.

1et-G / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
121143.72169.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zawód technik informatyk jest najbardziej poszukiwanym zawodem w sferze zatrudnienia. Absolwent szkoły posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, którego znajomość jest w obecnych czasach nieodłącznym elementem codziennego życia. Potrafi pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych, posłużyć się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, obsłużyć gotowe pakiety oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, zaprojektować i założyć bazy danych i ich oprogramowania aplikacyjne, administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsłużyć lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę, Ponadto posiada umiejętność montowania, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego, rozbudowy i modernizacji zestawów komputerowych, konfiguracji stanowisk komputerowych i sieci komputerowych, administrowania systemami sieci komputerowych, projektowania i administrowania systemami baz danych, posługiwania się programami do cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

1et-P / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
125.05150.74171.9
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W zawodzie technik informatyk praktyki realizowane są w wymiarze 8 tygodni (po 4 tygodnie w klasie 3 i 4). Uczniowie mają możliwość poznać pracę informatyka w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w firmach zajmujących się serwisem sprzętu komputerowego, dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu, tworzeniem oprogramowania, czy obsługą informatyczną firm. Są wśród nich takie lubelskie przedsiębiorstwa jak VICO, Infinite IT Solutions, ITLU, DataSoft, MikroBit, XYZ Data czy AT Serwis. Praktyki są również realizowane w działach informatycznych takich firm jak Poczta Polska, Uniwersytet Przyrodniczy, Cezal i Społem LSS.

1ft-P / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
122.9133.19163.25
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Planowane przedmioty zawodowe:

 • Systemy operacyjne,
 • Administracja systemami operacyjnymi,
 • Lokalne sieci komputerowe,
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych,
 • Witryny i aplikacje internetowe,
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych,
 • Urządzenia techniki komputerowej,
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 • Projektowanie baz danych,
 • Systemy baz danych.