konto
Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczno-Handlowe Lublin

1at / Technik reklamy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
139.45148.21166.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Interesuje Cię reklama, stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe? Technik organizacji reklamy jest zawodem dla Ciebie. Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych, nauczysz się obsługiwania programów graficznych niezbędnych w pracy w agencjach reklamowych i działach promocji. Technik organizacji reklamy to zawód dla osób kreatywnych, o dużej kulturze osobistej, mających podzielność uwagi, wyobraźnię, dobrze zorganizowanych i rzetelnych, lubiących pracować z ludźmi lub samodzielnie, interesujących się reklamą i działaniami promocyjnymi. Zawód łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Technik organizacji reklamy w swojej pracy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera i opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, kontaktuje się z agencjami reklamowymi, studiami filmowymi, organizacjami branżowymi, sportowymi, społecznymi i politycznymi, pracuje przy kampaniach reklamowych.

1bt / Technik handlowiec rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
132.2141.6162.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych przedsiębiorstw oraz firmach zajmujących się promocją, reklamą i marketingiem na średnich szczeblach zarządzania w firmach handlowych. Mogą samodzielnie lub we współpracy opracowywać projekty strategii marketingowych, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy handlowe. Posiadając wiedzę  z zakresu psychologii obsługi klienta i nowoczesnych technik sprzedaży uczniowie są dobrze przygotowani do pracy jako menedżerowie produktu, pracownicy działu obsługi klienta, sprzedawcy usług finansowych. Technik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej posiadając zarówno wiedzę merytoryczną jak i kompetencje miękkie tj. radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją czasu, odporność na krytykę, umiejętność organizowania pracy zespołowej i delegowania zadań.

Uczniowie technikum są przygotowani do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

AU.20.  Prowadzenie sprzedaży

AU.25.  Prowadzenie działalności handlowej

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

1ct / Technik ekonomista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
144.55157.72175.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy. Daje absolwentowi świetną możliwość odnalezienia się na rynku pracy czy też w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest on przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie przydają się wiedza i umiejętności z kadr i płac, finansów przedsiębiorstwa i obsługi biura. Technik ekonomista wie, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz potrafi poruszać się w gąszczu przepisów prawnych; umie posługiwać się komputerem, a stosowanie programów biurowych i obsługi uproszczonej księgowości w pracy jest dla niego codziennością. Można mu powierzyć m.in. sporządzenie deklaracji podatkowej, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, prowadzenie sekretariatu i sporządzanie analiz ekonomicznych. Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i u każdego pracodawcy. Praca czeka na niego na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, kadrami, planowaniem produkcji. Odnajdzie się też w instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej.

1dt / Technik rachunkowości rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
138.5148.24166.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania.

Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

1et / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
146.9156.04171.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W zawodzie technik informatyk praktyki realizowane są w wymiarze 8 tygodni (po 4 tygodnie w klasie 3 i 4). Uczniowie mają możliwość poznać pracę informatyka w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w firmach zajmujących się serwisem sprzętu komputerowego, dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu, tworzeniem oprogramowania, czy obsługą informatyczną firm. Są wśród nich takie lubelskie przedsiębiorstwa jak VICO, Infinite IT Solutions, ITLU, DataSoft, MikroBit, XYZ Data czy AT Serwis. Praktyki są również realizowane w działach informatycznych takich firm jak Poczta Polska, Uniwersytet Przyrodniczy, Cezal i Społem LSS.

1ft / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
151160.81168.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1gt / Technik programista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
168.4174.73190.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -