konto
Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1

Ocena: 3.08

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 Poznań

1E / Technik ekonomista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
137.55152.29170.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa będzie objęta patronatem firm: Franklin Templeton Inwestments, Centrum Finansowo-Księgowe Bridgestone, Carl Zeiss Shared Services, Santander Leasing.

Przedmioty rozszerzone: język angielski lub niemiecki, geografia lub matematyka

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Absolwent w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony w dziale handlowym, dziale sprzedaży, analiz finansowych, kadrowo - płacowym, sekretariacie, w ZUS-ie, urzędzie skarbowym. Jest także przygotowany do założenia i prowadzenia w kompleksowy sposób swojej firmy.

Kwalifikacje absolwenta:

1) Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

a) stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

b) prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,

c) prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,

d) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,

e) sporządzanie biznesplanu;

 

2) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej:

a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzanie dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego. 

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. Po ukończeniu dodatkowego kursu podczas nauki w szkole (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy), uczeń może zdobyć także tytuł technika rachunkowości.

1i / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
122.6136.74160.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do pracy w działach IT w firmach, firmach IT, firmach zajmujących się sieciami komputerowymi a także tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi, bazami danych i systemami zarządzania treścią. Przedmioty rozszerzone: informatyka i język angielski. W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Podczas nauki w szkole uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów CISCO i Microsoft Imagine Academy

Umiejętności absolwenta

1) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowanie systemami operacyjnymi,

c) serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

 

2)Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

b) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,

c) programowanie aplikacji internetowych,

d) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Praktyki zawodowe - 8 tygodni. Podczas nauki w szkole technik informatyk ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach zawodowych organizowanych przez szkołę i zdobycia tytułu technika programisty.

1P / Technik programista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
128.15140.71163.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent w zawodzie technik programista przygotowany jest do pracy w firmach zajmujących się tworzeniem stron internetowych, baz danych, systemów zarządzania treścią oraz projektowaniem i programowaniem aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych. Klasa współpracuje z firmami programistycznymi z Poznania, m. in. z firmą mTab. Przedmioty rozszerzone: informatyka i język angielski. W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Umiejętności absolwenta:

1) Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

b) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,

c) programowanie aplikacji internetowych,

d) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;

2) Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

a) projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,
b) projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
c) projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. Podczas nauki w szkole technik programista ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach zawodowych organizowanych przez szkołę i zdobycia tytułu technika informatyka.

1R / Technik reklamy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
102.9119.58142.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent w zawodzie technik reklamy przygotowany jest do pracy w agencjach marketingowych/reklamowych/eventowych (także na stanowisku grafika komputerowego) oraz w działach marketingu i promocji w innego typu firmach. Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Umiejętności absolwenta: 

1) Wykonywanie przekazu reklamowego:

a) przygotowanie elementów strategii reklamowej,

b) przygotowanie elementów kreacji reklamowej,

c) produkcja reklamy;

 

2) Zarządzanie kampanią reklamową:

a) planowanie kampanii reklamowej,

b) organizowanie sprzedaży reklamowej,

c) realizowanie kampanii reklamowej,

d) badanie przekazu reklamowego.

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. 

1RA / Technik rachunkowości rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
106.3134.19175.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent tej klasy posiada przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego w biurach rachunkowych i działach finansowo - księgowych oraz działach kadr i płac.

Klasa jest objęta patronatem firm z sektora BPO/SSC: Grant Thornton, Ingka Business Service Center, MAN Accounting Center, Lorenz Services.

Przedmioty rozszerzone: język angielski lub niemiecki, geografia lub matematyka

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Kwalifikacje absolwenta:

1) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzanie dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 

2) Prowadzenie rachunkowości:

a) organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych,

b) ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

c) przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

d) wycenianie składników aktywów i pasywów,

e) ustalanie wyniku finansowego,

f) sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,

g) prowadzenie analizy finansowej.  

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni.

1T / Technik organizacji turystycznej rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
97.05121.5153.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do pracy w biurach podróży, informacji turystycznej recepcji hotelowej, pensjonacie. Może też pełnić rolę pilota wycieczek, przewodnika (po zdaniu dodatkowych egzaminów) oraz rezydenta biura podróży.

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Umiejętności absolwenta:

1) Przygotowanie imprez i usług turystycznych:

a) projektowania imprez i usług turystycznych,
b) zamawiania imprez i usług turystycznych;

2) Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:

a) prowadzenia informacji turystycznej,
b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
c) rozliczania usług i imprez turystycznych.

Praktyki zawodowe: 8 tygodni