konto
Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 3.37

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika Warszawa

1EA / Technik ekonomista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
112.05133.33178.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dwie kwalifikacje:

EKA.04 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

  1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

1) stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;

2) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;

3) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;

4) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;

5) sporządzania biznesplanu

  1. w zakresie kwalifikacji EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;

2) sporządzania dokumentacji kadrowej;

3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;

6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;

7) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

1EB / Technik ekonomista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
113.7136.96166.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1EC / Technik ekonomista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
41.794.58140.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1FA / Technik rachunkowości rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
41.499.44170.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1FB / Technik rachunkowości rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
97.85122.59175.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1LA / Technik logistyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
112.2129.75177.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1.W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

1)przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;

2)monitorowania poziomu i stanu zapasów;

3)obsługiwania programów magazynowych;

4)prowadzenia dokumentacji magazynowej;

  1. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

1)planowania procesów transportowych;

2)organizowania procesów transportowych;

3)dokumentowania procesów transportowych.

1LB / Technik logistyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
82.9107.68157.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -