konto
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Szczecin

E / Technik ekonomista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
85.05110.24155.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jako technik ekonomista  będziesz przygotowany do: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; obliczania podatków; prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia księgowości; wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm funkcjonujących na rynku. Szczegółowe cele pracy ekonomisty są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Ekonomista sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. Prowadzi ewidencje i analizę operacji gospodarczych, rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych. Absolwent może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości – w biurach rachunkowych, podatkowych, księgowych, w administracji różnych firm. Może otworzyć własną firmę lub prowadzić księgowość dla innych jednostek.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik ekonomista daje obszerną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa (stosowanie strategii marketingowej, wykonywanie prac kalkulacyjnych, sporządzanie dokumentów, księgowych, prowadzenie negocjacji, stosowanie nowoczesnej techniki biurowej), przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i urzędach oraz do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

G / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
80.65110.93155.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym   i reklamowym, tj. ulotki, plakaty, banery itp. Przygotowuje prezentacje graficzne i multimedialne, składa tekst, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, np. strony internetowe, animacje itd., projektuje grafikę do Internetu. Prowadzi procesy drukowania, obsługuje maszyny wielkoformatowe (ploter, proofer), dokonuje obróbki po wydrukach (laminuje, zszywa, docina itp). Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę we wszystkich firmach graficznych, reklamowych, poligraficznych i pokrewnych np. agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, drukarniach, instytucjach badawczych przy dokumentowaniu badań, a także we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

H / Technik handlowiec rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
73.6585.09113.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych i dynamicznie rozwijających się zawodów na rynku. Śmiało można określić go jako zawód wiodący wśród wykonywanych zawodów obecnie jak i w przyszłości. Współcześnie  zawód ten utożsamiany jest z menadżerem handlu. Kończąc ten kierunek absolwenci zatrudniani są jako kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w różnych koncernach i wszędzie tam gdzie prowadzi się sprzedaż zarówno stacjonarną jak i e- sprzedaż. Menadżer handlu, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. pozyskiwania partnerów handlowych, marketing sales specjalist, koordynator punktów sprzedaży, manager zespołu sprzedaży(sales manager) – to przykłady stanowisk o które może ubiegać się nasz absolwent.

Ucząc się w tym zawodzie będziesz profesjonalnie przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań. Posiądziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, marketingu oraz towaroznawstwa. Technik handlowiec potrafi przygotować oferty handlowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb klienta indywidualnego i biznesowego, prowadzić negocjacje umów z klientami wykorzystując różne techniki negocjacyjne i nowoczesne techniki sprzedaży. Będziesz umiał dokonać analizy działań handlowo – marketingowych firmy oraz wskazać sposoby poprawienia jej efektywności. Poznasz także zagadnienia z zakresu doradztwa handlowego oraz budowania i podtrzymywania długoterminowych relacji biznesowych. Również jako technik handlowiec będziesz przygotowany do prowadzenia biura, stosując nowoczesne techniki biurowe oraz planowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

L / Technik logistyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
89.35111.1141.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jako technik logistyk  będziesz przygotowany do: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w  łańcuchach dostaw; zarządzania procesem transportu; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w systemach logistyki miejskiej.

Technik logistyk przygotowuje proces logistyczny,  sporządza dokumenty logistyczne,  organizuje proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową oraz środkami transportu bliskiego. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną, organizuje usługi logistyczne, organizuje przewóz osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.

Typowe miejsca pracy dla technika logistyka: centra spedycyjne i logistyczne, działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik logistyk kształci umiejętności planowania i organizowania zadań logistycznych w zakresie różnorodnych środków transportu, przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej, przygotowuje do uzyskania Certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

P_1R / Technik reklamy rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
82.75103.14152.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jako technik reklamy będziesz przygotowany do: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; planowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, sporządzania jej budżetu; projektowania i wykonywania środków reklamowych. Technik reklamy projektuje różne loga, tworzy teksty reklamowe, slogany oraz scenariusze reklam. Prowadzi również  negocjacje i rozmowy handlowe, obsługuje nowoczesne programy graficzne. Organizuje sesje fotograficzne oraz projektuje reklamy wizualne. Technik organizacji reklamy projektuje różne przekazy reklamowe dla mediów ATL i BTL, organizuje wystawy i eventy. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, copywriter, projektant grafiki (art designer) czy też media planner. Może być również zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, które mają komórki marketingowe i komórki public relations .