konto
Technikum Drzewne nr 5 im. Stanisława Staszica

Profile Technikum Drzewne nr 5 im. Stanisława Staszica Bydgoszcz

1a / Technik technologii drewna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
63.4106.2152.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie 5-letniej nauki uczeń nabiera umiejętności:

-projektowania i produkcji mebli,

-wykonywania konstrukcji drewnianych,

-obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC,

-organizowania i nadzorowania procesu technologicznego. 

 

Zwód poszukiwany przez pracodawców. dający możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuowania nauki na studiach na kierunku Technologia drewna.

 

W trakcie nauki dla zainteresowanych  możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu:

-Auto CAD - projektowanie komputerowe,

-renowacji mebli,

-rzeźbiarstwa,

-galanterii drzewna,

-ciesielstwa,

- intarsji,

-lutnictwa.

Dla najlepszych w zawodzie stypendia (ok. 150 zł netto miesięcznie)fundowane przez zakłady branży drzewnej współpracującej ze szkołą.

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowo zmodernizowanych warsztatach szkolnych. 

W trakcie nauki uzyskanie  świadectw kwalifikacji w zawodzie: A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, A. 50 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów stolarskich.

Szkoła zapewnia możliwość pracy w zawodzie w okresie wakacji (płatne staże).

1b / Technik hodowca koni rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
70.793.71137.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni nabywa umiejętności:

- użytkowania  koni (rekreacyjnego i sportowego),

- z zakresu marketingu i sprzedaży usług związanych z użytkowaniem koni.

Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą innego typu. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w stadninach w okolicach Bydgoszczy. 

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wakacyjnych płatnych stażach zawodowych.