konto
Technikum Drzewne nr 5 im. Stanisława Staszica

Wyniki matur Technikum Drzewne nr 5 im. Stanisława Staszica Bydgoszcz

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15.67% 3
język angielski pisemny podstawowy 70% 55% 10
język angielski pisemny rozszerzony - 36.67% 3
język polski pisemny podstawowy 63.64% 28% 11
matematyka pisemny podstawowy 63.64% 36.09% 11
matematyka pisemny rozszerzony - 4.67% 3

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
język angielski pisemny podstawowy 83% 52% 18
język francuski pisemny podstawowy - 29% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 47% 18
język polski pisemny rozszerzony - 34% 3
matematyka pisemny podstawowy 83% 49% 18
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 11

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 14% 5
język angielski pisemny podstawowy 85% 55% 13
język angielski ustny podstawowy 85% 45% 13
język polski pisemny podstawowy 100% 47% 14
język polski ustny podstawowy 86% 53% 14
język polski pisemny rozszerzony - 47% 5
matematyka pisemny podstawowy 79% 40% 14
matematyka pisemny rozszerzony - 2% 5

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 21% 7
historia pisemny rozszerzony - 16% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 51% 16
język angielski pisemny podstawowy 100% 60% 15
język angielski pisemny rozszerzony - 31% 7
język niemiecki ustny podstawowy 100% 93% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 76% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 32% 1
język polski ustny podstawowy 100% 63% 17
język polski pisemny podstawowy 100% 46% 16
język polski pisemny rozszerzony - 59% 2
matematyka pisemny podstawowy 75% 45% 16
matematyka pisemny rozszerzony - 10% 5

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12% 1
filozofia pisemny rozszerzony - 17% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 41% 11
język angielski ustny podstawowy 100% 41% 11
język angielski pisemny rozszerzony - 22% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 48% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 47% 1
język polski pisemny podstawowy 92% 39% 12
język polski ustny podstawowy 83% 39% 12
matematyka pisemny podstawowy 67% 36% 12
matematyka pisemny rozszerzony - 7% 2

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 50% 4
język angielski ustny podstawowy 82% 47% 17
język angielski pisemny podstawowy 88% 57% 17
język polski ustny podstawowy 100% 61% 17
język polski pisemny podstawowy 100% 54% 17
matematyka pisemny podstawowy 53% 32% 17