Technikum Budowlano - Geodezyjne

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile Technikum Budowlano - Geodezyjne Białystok

1A / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
67.7104.29155.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
18.176.35118.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Cs / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.65105.54125.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1G / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
110.95133.75164.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TR / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
68.3596.69141.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

cd / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
80.75106.4144.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TB / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
56101.6147.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Budownictwo, to dział gospodarki zajmujący się wznoszeniem i konserwacją obiektów budowlanych. Ta działalność leży u podstaw rozwoju gospodarczego kraju, zatem zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało. Jeśli wybierzesz ten kierunek, masz szansę na ciekawą i pewną pracę,  a w przyszłości z radością i dumą będziesz patrzył na stworzone przez siebie obiekty.

Technik budownictwa potrafi:

- projektować obiekty budowlane,

- projektować i organizować procesy w budownictwie,

- badać właściwości i określać przydatność materiałów stosowanych w budownictwie,

- przygotowywać  dokumentację techniczną,

- poznawać innowacyjne technologie  w budownictwie.

W 4 letnim okresie nauki zdobędziesz kwalifikacje:

K1 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (BD.29.) 

K2 Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.30.)

Praktyki zawodowe odbędziesz w miejscach, gdzie będziesz miał możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, a będą to np. przedsiębiorstwa budowlane, biura architektoniczno-projektowe, tereny budów. Będziesz też miał szansę wyjechać na praktykę zawodową za granicę.

Weźmiesz udział w licznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez fachowców i otrzymasz certyfikaty potwierdzające umiejętności w zawodzie technik budownictwa!

Czekają Cię wyjazdy na wycieczki dydaktyczne, dzięki którym poszerzysz wiedzę, poznasz nowinki technologiczne i zwiedzisz nowe miejsca.

Szkoła zapewni Ci dobre warunki do nauki.
Dysponujemy pracowniami wyposażonymi w sprzęt multimedialny i programy do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich i ofertowych (Norma). Wkrótce zostanie zbudowane Centrum Kształcenia Praktycznego i umiejętności praktyczne zdobywać będziesz w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach.

Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta. Po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych możesz ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych w wybranej przez siebie specjalności.

 

Jeżeli chcesz mieć pewność, że po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie, wybierz kształcenie w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA.

TD / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
45.499.1152.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jako technik budowy dróg możesz, np. organizować i nadzorować procesy budowlane, dozorować prace maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawać stan techniczny, przeprowadzać kontrole jakości wykonywania robót, oceniać stan obiektów budownictwa drogowego i kwalifikować  do  naprawy, projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe oraz sporządzać ich dokumentacje, sporządzać kosztorysy i dokumentację techniczną wykonywanych prac, prowadzić dokumentację planistyczną, ewidencyjną i sprawozdawczą dróg i obiektów mostowych, realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu, przeprowadzać okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych oraz pomiary ruchu drogowego, wykonywać roboty inwestycyjne również bieżące konserwacje dróg  i obiektów mostowych, wykonywać zadania na rzecz obronności oraz w stanach kryzysowych organizować zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych.

Nauczane główne przedmioty zawodowe:

- budownictwo ogólne,

- dokumentacja techniczna- technologia robót drogowych,

- organizacja robót drogowo-mostowych,

- kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa,

- język angielski zawodowy

- działalność gospodarcza w  drogownictwie.

Nauczanie przedmiotów zawodowych jest wspomagane programami komputerowymi, a praktyczne nauczanie zawodu odbywa się w renomowanych przedsiębiorstwach.

W okresie 4 letniej nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:   

 K1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (BD.01.)    

K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów (BD.25.)

Perspektywy zatrudnienia:

Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w: firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp.

TG / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
73.4136.7200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli bawiłeś się w podchody, biegałeś na orientację—korzystałeś z mapy, interesuje Cię jak powstają mapy i jakie są ich losy, lubisz zarówno spędzać czas na świeżym powietrzu jak i przed komputerem - geodezja to kierunek dla Ciebie.

Geodezja zajmuje się pomiarami powierzchni ziemi i jej zagospodarowania, wykonywanymi za pomocą specjalnych instrumentów geodezyjnych oraz z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i satelitarnych. W wyniku tych pomiarów tworzone są mapy w różnych skalach i o różnym przeznaczeniu.

W geodezji w bardzo dużym stopniu znalazła zastosowanie informatyka. Geodezja współpracuje z różnymi gałęziami gospodarki narodowej, takimi jak: architektura, budownictwo, drogownictwo, rolnictwo, górnictwo, administracja, wojsko itp.

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. Zdobywa wiedzę z zakresu technik i technologii prac geodezyjnych, metod i narzędzi opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz poznają zagadnienia prawne i ekonomiczno - techniczne.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach geodezyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego jako samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta gminny, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny. Technik geodeta pracuje także w administracji, często w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Rolę technika dostrzega także ustawodawca przewidując w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne możliwość uzyskania przez technika uprawnień zawodowych, wiążąc go tym samym mocniej z zawodem zaufania publicznego.

Kształcąc się w zawodzie technik geodeta poznasz zasady dokonywania pomiarów geodezyjnych, sporządzania map, planów i pełnej dokumentacji geodezyjnej, organizację pracy w procesach geodezyjnych (praca w zespole geodezyjnym).

W okresie 4 letniej nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

K1 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów (BD.31.) 

K2 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32.)

TR / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
62104.1146.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli lubisz zajęcia techniczne i majsterkowanie, jesteś osobą dokładną, zaradną, cierpliwą i zdyscyplinowaną, masz rozwinięty zmysł estetyki, piękna i proporcji, a swoją przyszłość chcesz związać z branżą  budowlaną - ten zawód jest dla Ciebie.

Absolwent – technik robót wykończeniowych w budownictwie zostanie w trakcie nauki przygotowany zarówno praktycznie, jak i teoretycznie do pracy w zawodzie. Jego wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie zadań zawodowych związanych z:

- organizowaniem i kontrolowaniem robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

- montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,

- koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,

- organizowaniem i kontrolowaniem robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

- sporządzaniem kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Perspektywy zatrudnienia:

- firmy remontowe i budowlane,

- biura projektowo - budowlane,

- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,

- prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

W tracie kształcenia zgłębisz tajniki robót posadzkarskich i okładzinowych, docieplenia budynków, robót malarskich i tapeciarskich - zdobędziesz zatem wiele cennych umiejętności przydatnych też w życiu codziennym.

W okresie 4 letniej nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

K1 Wykonywanie robót montażowych,okładzinowych i wykończeniowych (BD.04.) 

K2 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.21.)

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód rozwojowy, który zapewni Ci zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po zakończeniu nauki w technikum i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć naukę na uczelni wyższej m.in. na kierunkach związanym z budownictwem.

TS / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
82.8103.8124.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Wybierając kierunek technik inżynierii sanitarnej masz możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w krajach Europy Zachodniej, a od wielu lat wprowadzanych na rynek polski. Poznasz tajniki wiedzy dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Przedmioty, których będziesz się uczył:

- dokumentacja techniczna,

- budownictwo ogólne,

- technologia sieci komunalnych,

- technologia instalacji sanitarnych,

- organizacja i eksploatacja sieci i instalacji sanitarnych,

- język angielski zawodowy,

- działalność gospodarcza w  budownictwie.

W okresie 4 letniej nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

K1 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.05.)

K2 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.22.)

Perspektywy:

Decydując się na wybór zawodu technik inżynierii sanitarnej po ukończeniu szkoły masz możliwość  kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, np. na politechnice - kierunek inżynieria środowiska, na uniwersytecie  - kierunek ochrona środowiska lub podjęcie pracy w firmach  projektowych, w zakładach ochrony środowiska, w przedsiębiorstwie  wodociągi i kanalizacja, w energetyce cieplnej, w zakładzie gazownictwa, w przedsiębiorstwach instalacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Technik inżynierii sanitarnej to zawód z przyszłością.

TZ / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykatechnikawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
108.15132.11165.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TZ / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
71.2116.4161.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli swoją przyszłość chcesz związać z budownictwem ekologicznym, jeżeli interesują Cię nowoczesne technologie i troszczysz się o środowisko, wybierz kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Zdobędziesz atrakcyjny zawód z przyszłością i przyczynisz się  do rozwoju czystej i bezpiecznej energetyki. Energia odnawialna to, np. energia wodna, słoneczna, geotermalna, wiatrowa, uzyskiwana z biomasy, biogazu, ciepła oceanu, jej zasoby odnawiają się w krótkim czasie.

Do zadań technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy:

- organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- konserwowanie, naprawianie i kontrolowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- sporządzanie kosztorysów oraz ofert  i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Perspektywy zatrudnienia:

- w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,

- w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki  odnawialnej,

- w serwisach w/w urządzeń,

- w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych  źródeł energii,

- w hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,

- w centrach ekologicznych systemów grzewczych,

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

W 4 letnim cyklu nauczania uzyskasz następujące kwalifikacje:

K1  Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej (BD.17.)

K2  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18.)