konto
Technikum Budowlano - Geodezyjne

Ocena: 3.5

Oceń Placowkę

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum Budowlano - Geodezyjne Białystok

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 212

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 42 78.57% 41 100% 41 80.49% 212
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 10 100% 10 100% 10 100% 212

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 211

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 13 100% 10 100% 10 100% 211
(BD.18) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.18) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 100% 25 80% 25 80% 211
(BD.17) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.17) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 26 100% 26 100% 25 100% 211
(BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 38 97.4% 38 76.3% 38 76.3% 211
(BD.25) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.25) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów 8 87.5% 8 100% 8 87.5% 211
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 10 100% 10 50% 10 50% 211
(BD.21) Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.21) Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 18 100% 18 44.4% 18 44.4% 211
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 39 94.9% 40 100% 39 94.9% 211
(BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 25 100% 25 92% 25 92% 211
(BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 21 100% 21 100% 21 100% 211

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 202

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 25 100% 25 100% 25 100% 202
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 10 100% 10 100% 10 100% 202

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 201

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.01) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 11 81.8% 11 100% 11 81.8% 201
(B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 26 100% 26 88.5% 26 88.5% 201
(BD.17) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.17) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 96% 25 100% 25 96% 201
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 11 90.9% 11 63.6% 11 63.6% 201
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 70 100% 70 91.4% 70 91.4% 201
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 40 97.5% 40 100% 40 97.5% 201
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 55 100% 55 87.3% 55 87.3% 201
(BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 20 85% 19 100% 19 89.5% 201
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1 100% 1 100% 1 100% 201

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 100% 3 66.7% 0 0% 192
(B.21) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.21) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 100% 0 0% 0 0% 192
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 58 96.6% 59 94.9% 58 91.4% 192
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 73 95.9% 73 78.1% 73 75.3% 192
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 0 0% 1 100% 0 0% 192
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 100% 6 50% 0 0% 192
(B.18) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.18) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 2 50% 0 0% 0 0% 192
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.09) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 10 100% 9 100% 9 100% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 27 96.3% 27 88.9% 27 85.2% 191
(B.21) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.21) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 26 96.2% 26 100% 26 96.2% 191
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 10 90% 22 86.4% 9 66.7% 191
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 16 100% 16 81.3% 16 81.3% 191
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 88 98.9% 87 100% 87 98.9% 191
(B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 10 100% 2 100% 2 100% 191
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 52 98.1% 52 80.8% 52 78.8% 191
(B.18) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.18) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 52 94.2% 52 100% 52 94.2% 191
(B.16) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.16) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 24 100% 23 100% 23 100% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 51 80.4% 53 56.6% 51 54.9% 182
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 18 94.4% 18 72.2% 18 72.2% 182
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 57 84.2% 57 96.5% 57 84.2% 182
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 0% 7 14.3% 1 0% 182
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 13 84.6% 12 100% 12 91.7% 182
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 22 100% 22 100% 22 100% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 23 100% 25 100% 23 100% 181
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 27 100% 27 100% 27 100% 181
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 21 100% 30 90% 21 90.5% 181
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 58 98.3% 57 100% 57 100% 181
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 45 97.8% 49 73.5% 45 77.8% 181
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 45 100% 45 100% 45 100% 181
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 24 100% 25 100% 24 100% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 47 95.7% 47 53.2% 47 48.9% 172
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 42 100% 42 88.1% 41 87.8% 172
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 16 100% 17 94.1% 16 93.8% 172
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 52 100% 52 100% 52 100% 172
Wykonywanie robót drogowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót drogowych 22 77.3% 19 100% 19 78.9% 172
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 23 100% 23 100% 23 100% 172
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 20 75% 18 100% 18 83.3% 172

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 171

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 29 100% 29 62.1% 29 62.1% 171
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 96% 25 100% 25 96% 171
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 19 100% 20 15% 19 15.8% 171
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 2 100% 16 100% 1 100% 171
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 92 96.7% 92 100% 92 96.7% 171
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 50 100% 1 100% 1 100% 171
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 24 100% 23 100% 23 100% 171
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 21 100% 20 100% 20 100% 171