Technikum Budowlane nr 5

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Budowlane nr 5 Gdańsk

1Ap / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
71.5111.67168.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1BP / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1DP / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1EP / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
85.3114.09168.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1PP / Technik technologii drewna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
73.794.86142.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1RP / Technik renowacji elementów architektury rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90.65115.67151.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Wp / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
7087.85131.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

A(c) / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
6197.69161
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:

- Wykonywania robót murarskich i tynkarskich

- Organizacji i kontrolowania robót budowlanych

- Sporządzania kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą erą rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. W związku z tym zawód Technik budownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i W Europie.

B / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik drogownictwa jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:

- Wykonywanie robót drogowych

- Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Technik drogownictwa jest przygotowany jako wysokiej klasy praktyk w zakresie organizowania i użytkowania stanowiska pracy do robót drogowych i mostowych, organizowania i prowadzenia robót związanych z budową i remontem.

D / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika urządzeń sanitarnych.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń sanitarnych jest zdobycie kwalifikacji w zawodzie:

- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

- Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą erą rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności piblicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. Wszędzie tam potrzebne są instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne. Dlatego dla solidnego Technika urządzeń sanitarnych nie zabraknie pracy na rynku w Polsce i w Europie.

Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.

Szkoła jest organizatorem i gospodarzem etapu okręgowego i centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

E / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
101.4127.4153.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:

- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

- Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

- Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Czynności terenowe wykonywane są w otwartej przestrzeni w: rolnictwie, leśnictwie, na ulicach miast i osiedli, a także  w zakładach pracy, halach fabrycznych, obiektach budowlanych, wykopach, kopalniach odkrywkowych itp. Do prac terenowych należą w szczególności: pomiary podstawowe i tworzenie osnów geodezyjnych; pomiar sytuacji i rzeźby terenu, podział i rozgraniczenie nieruchomości, tyczenie obiektów budowlanych i inżynieryjnych oraz działek rolnych, leśnych wraz z regulacją sposobu ich użytkowania, a także pomiary odkształceń wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcyjnych.

Prace biurowe dotyczą przetwarzania informacji uzyskanych drogą pomiarów terenowych tj. obliczenia powierzchni działek, zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów, wykonywanie map sytuacyjnych wysokościowych i map zasadniczych.

Zawód Technik geodeta od wielu lat utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych zawodów. Mają na to wpływ dobre zarobki jak również szczególne znaczenie geodezji w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych wynikające z uczestniczenia geodety w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych.

P / Technik technologii drewna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
60.8102.6145
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. Jego podstawowe zadania obejmują organizowanie stanowisk roboczych, opracowywanie harmonogramów robót w działach produkcyjnych, opracowywanie instrukcji technologicznych dla stanowisk roboczych oraz organizowanie i nadzorowanie brygad lub zmiany roboczej. Technik wykonuje również analizy laboratoryjne.

Rozwój branży budowlanej w konsekwencji spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu technologii obróbki drewna, w szczególności na roboty wykończeniowe w budownictwie.. Na stałym poziomie istnieje zapotrzebowanie na technologów drewna w przemyśle meblarskim, tartacznym i zabawkarskim. Zawód daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo-gospodarczej.

R / Technik renowacji elementów architektury rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
64.297.29140.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik renowacji elementów architektury jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:

- Wykonywanie i renowacji detali architektonicznych

- Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą erą rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. Jednocześnie przybywa budynków, który wiek przekroczył 50 lat. Budynki te będą wymagały profesjonalnie przeprowadzonej renowacji ze szczególnym naciskiem na zachowanie oryginalnych elementów architektury. W związku z tym zawód Technik renowacji elementów architektury to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Do zadań zawodowych Technika renowacji elementów architektury należy;

- Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;

- Wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;

- Wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamieniarskich

- Organizowanie i realizacja prac renowatorskich.

W / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
60.686.84137.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Technika robót wykończeniowych w budownictwie powinna charakteryzować dobra pamięć.Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim w budynkach (mieszkania, szkoły, urzędy). Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Może także założyć własną firmę. Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Technik budownictwa może kontynuować naukę, wybierając kierunek studiów umożliwiający rozwój własnych zainteresowań. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach takich jak m.in. budownictwo, architektura, geodezja, gospodarka przestrzenna czy inżynieria środowiska.