Szkoła Branżowa I stopnia nr 1

Profile Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 Kielce

1b / Blacharz samochodowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B_gim / Blacharz samochodowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2017/2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do wykonywania prac produkcyjnych, remontowo-modernizacyjnych oraz prototypowych w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Absolwenci tego kierunku mogą uzyskać zatrudnienie w zakładach naprawy, obsługi, nadwozi pojazdów. 
Zajęcia praktyczne realizowane są wyłącznie w warsztatach szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów pracy, z którymi współpracuje szkoła.

1cg / Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi). Do głównych zadań pracownika pomocniczego należy: wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu, wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych, pielęgnowanie roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, wykonywanie drobnych napraw niewymagających specjalnych uprawnień. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym. Zakres obowiązków pracownika pomocniczego obsługi hotelowej zależny jest od: typu obiektu hotelowego, standardu hotelu (ilości gwiazdek, wewnętrznych procedur obsługi gościa hotelowego, stosowanych w danym hotelu lub sieci hotelarskiej); struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (nie wszystkie, wymienione wcześniej, działy występują we wszystkich hotelach); wielkości obiektu hotelowego (liczby pokoi, sal konferencyjnych, ilości dodatkowych pomieszczeń takich jak basen, siłownia, sauna). Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia odbywają praktyki w hotelach na terenie Kielc ( w naturalnym miejscu ich przyszłej pracy

1e / Elektromechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
23.550106.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E_gim / Elektromechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
51.80114
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie poznają budowę i zasady działania wszystkich mechanizmów i rozwiązań elektrycznych w pojazdach samochodowych, jak również montaż i demontaż podstawowych zespołów i podzespołów samochodowych. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w stacjach obsług i naprawy najnowszych modeli pojazdów. 
Zajęcia praktyczne realizowane są wyłącznie w warsztatach szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów pracy, z którymi współpracuje szkoła.

1f / Fryzjer rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
47.65092.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F_gim / Fryzjer rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
31.50114
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Fryzjer to zawód zawsze atrakcyjny na rynku pracy. W czasie nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie poznają profesjonalne techniki strzyżenia, modelowania i koloryzacji włosów. Swoją kreatywnością i dynamizmem w tworzeniu nowych fryzur mogą w przyszłości wpływać na wizerunek zewnętrzny ludzi. Absolwenci tego kierunku mogą bez trudu znaleźć pracę w salonach fryzjerskich, ale także mogą pracować w teatrze, na planie zdjęciowym, w telewizji i studiach fotograficznych.
Zajęcia praktyczne realizowane są wyłącznie w pracowniach szkolnych.
Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.

1k / Kierowca mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
25.55081
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1K_gim / Kierowca mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
41.20110.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do prowadzenia pojazdów samochodowych, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów, z którymi współpracuje szkoła, w zakładach patronackich lub w zakładach rzemieślniczych (uczeń posiada status pracownika młodocianego). Realizację zajęć praktycznych w zakładzie rzemieślniczym zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych należy potwierdzić przedłożeniem, w terminie do 18 sierpnia 2017r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

1m / Mechanik-monter maszyn i urządzeń rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1M_gim / Mechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
58088.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do wykonywania prac konserwacyjnych i obsługowo- naprawczych pojazdów samochodowych oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach za pomocą narzędzi monterskich. Posiadają umiejętności kontrolowania stanu technicznego pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych – umieją diagnozować usterki zespołów samochodowych oraz znają metody ich usuwania.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach mających własne bazy samochodowe, stacjach obsługowo-naprawczych i transportowych oraz zakładach napraw samochodów. 
Zajęcia praktyczne realizowane są wyłącznie w warsztatach szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów pracy, z którymi współpracuje szkoła.

1o / Operator obrabiarek skrawających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1O_gim / Operator obrabiarek skrawających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1s / Mechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
46.35086.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1S_gim / Mechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1ś / Ślusarz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Ś_gim / Ślusarz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwenci tego kierunku są przygotowani wykonywania elementów maszyn i urządzeń , naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń, konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zajęcia praktyczne realizowane są wyłącznie w warsztatach szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów, z którymi współpracuje szkoła oraz w zakładach patronackich.
Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.
 

ag / Kucharz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń zdobywa wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

Przygotowania materiałów do produkcji podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
Sporządzania podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
Dobierania i posługiwania się sprzętem oraz obsługiwania maszyn i urządzeń w gastronomii
Przyjmowania, przechowywania, wydawania produktów spożywczych, półproduktów i innych artykułów w gastronomii
Oceniania jakościowego surowców, półproduktów i potraw w gastronomii.