konto
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Ocena: 3.75

Oceń Placowkę

Profile Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej Poznań

A / matematyka-fizyka rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z edukacją opartą na ścisłych dyscyplinach, wybierz profil z rozszerzoną matematyką. Drugim przedmiotem wiodącym może być wówczas fizyka, informatyka, geografia, chemia lub historia.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.

B / matematyka-informatyka rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z edukacją opartą na ścisłych dyscyplinach, wybierz profil z rozszerzoną matematyką. Drugim przedmiotem wiodącym może być wówczas fizyka, informatyka, geografia, chemia lub historia.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.

C / matematyka-geografia rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z edukacją opartą na ścisłych dyscyplinach, wybierz profil z rozszerzoną matematyką. Drugim przedmiotem wiodącym może być wówczas fizyka, informatyka, geografia, chemia lub historia.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.

D / matematyka-historia rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z edukacją opartą na ścisłych dyscyplinach, wybierz profil z rozszerzoną matematyką. Drugim przedmiotem wiodącym może być wówczas fizyka, informatyka, geografia, chemia lub historia.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.

E / polski-historia rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Uczniowie zainteresowani podstawowym poziomem matematyki mają do wyboru klasy z rozszerzonymi: językiem polskim i historią, biologią i chemią, geografią i wiedzą o społeczeństwie.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.

F / biologia-chemia rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Uczniowie zainteresowani podstawowym poziomem matematyki mają do wyboru klasy z rozszerzonymi: językiem polskim i historią, biologią i chemią, geografią i wiedzą o społeczeństwie.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.

G / geografia-wos rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Od 7 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2022/23 poprzez formularz na stronie szkoły.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 • autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej - możliwe jest uzyskanie 95 punktów;

 • wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć - możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

Opis:

Przedmioty rozszerzone:

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na początku adepci decydują o poziomie, na jakim realizowana będzie nauka matematyki.

Uczniowie zainteresowani podstawowym poziomem matematyki mają do wyboru klasy z rozszerzonymi: językiem polskim i historią, biologią i chemią, geografią i wiedzą o społeczeństwie.

Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, skutecznie przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.
 Języki obce:

Na początku edukacji uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystępuje do testu poziomującego. Wykonujemy go w celu przydzielenia adepta do jednej z trzech grup podzielonych ze względu na kategorie językowe.

Nasz rozbudowany program nauczania języka stawia przede wszystkim na praktykę: konwersacje, dodatkowe kursy oraz międzynarodowe projekty. W ten sposób uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie w realnej komunikacji. Osiągają kolejne poziomy językowe, realizując zadania wymagające aktywnego korzystania ze zdobytych umiejętności.

Obok języka angielskiego w naszej szkole obowiązkowe są zajęcia z drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Każdy z tych przedmiotów realizowany jest w trybie podstawowym lub zaawansowanym.