konto
Społeczne Liceum Mistrzostwa Sportowego

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki matur Społeczne Liceum Mistrzostwa Sportowego Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 27.62% 13
geografia pisemny rozszerzony - 30.14% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 53% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 66.23% 56
język angielski pisemny podstawowy 98.21% 74.54% 56
język angielski pisemny rozszerzony - 46.42% 50
język polski pisemny podstawowy 96.43% 61.77% 56
język polski ustny podstawowy 100% 66.14% 56
język polski pisemny rozszerzony - 37.2% 5
matematyka pisemny podstawowy 89.29% 53.61% 56
matematyka pisemny rozszerzony - 20.4% 5
WOS pisemny rozszerzony - 25% 1

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 32.09% 11
geografia pisemny rozszerzony - 57.5% 6
język angielski pisemny podstawowy 97.83% 81.74% 46
język angielski pisemny rozszerzony - 48.27% 44
język polski pisemny podstawowy 89.36% 48.5% 47
matematyka pisemny podstawowy 82.98% 52.98% 47
matematyka pisemny rozszerzony - 20.86% 7

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 13.25% 8
geografia pisemny rozszerzony - 26.5% 10
historia pisemny rozszerzony - 64% 1
język angielski pisemny podstawowy 96.83% 68.73% 64
język angielski pisemny rozszerzony - 39.52% 47
język niemiecki pisemny rozszerzony - 18% 1
język polski pisemny podstawowy 96.83% 52.44% 63
język polski pisemny rozszerzony - 9.71% 7
matematyka pisemny podstawowy 84.13% 44.56% 63
matematyka pisemny rozszerzony - 4% 1

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony