Publiczne Technikum Zawodowe WZDZ

Profile Publiczne Technikum Zawodowe WZDZ Opole

1ta / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń dźwigowych;

2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;

3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;

4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;

5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

1tA / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik chłodnictwa i klimatyzacji:

 • dopasowuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych
 • przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu
 • montuje i instaluje parowniki; sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne
 • wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych
 • dokonuje programowania, nastawienia regulacji urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego
 • instaluje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne na stanowiskach oraz napełnia instalacje czynnikiem chłodni¬czym
 • dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych
 • konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:

 • montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
 • naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
 • montowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
• w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
E.28. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.29. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

1tb / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik logistyk: zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować
pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych,
dystrybucyjnych, usługowych, transportowych i spedycyjnych oraz
w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:
1) specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
2) specjalisty ds. planowania zakupów;
3) specjalisty ds. handlu elektronicznego;
4) specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
5) specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
6) specjalisty ds. gospodarki odpadami;
7) specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
8) specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
9) specjalisty ds. pakowania i opakowań;
10) specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
11) operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

1tb1 / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik mechatronik zdobywa wiedzę z następujących dziedzin takich jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów.

Praca: Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu - w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

1tB1 / Technik teleinformatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik teleinformatyk znajduje zatrudnienie w zakładach i firmach usługowych zajmujących się instalacją, konfiguracją oraz eksploatacją sieci teleinformatycznych. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska administratora, montera, sprzedawcy lub serwisanta z zakresu sieci.

Technik teleinformatyk może być zatrudniony w:
- przedsiębiorstwach korzystających z informacji
w formie elektronicznej;
- firmach montujących i sprzedających
komputery;
- organach administracji publicznej
i przedsiębiorstwach
eksploatujących systemy teleinformatyczne;
- firmach świadczących usługi
teleinformatyczne w zakresie
telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji
systemów teleinformatycznych;
- różnych jednostkach, na stanowisku
administratora sieci komputerowych;
- firmach projektujących i wdrażających
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
- firmach montujących i naprawiających
telefony komórkowe.

1tc / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik usług fryzjerskich zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Praca: Zdobycie tytułu technika umożliwia otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach fryzjerskich.

1td / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent po kierunku technik informatyk potrafi:

* posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego
* instalować oprogramowanie użytkowe; instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach; przeprowadzać okresowe
* konserwacje sprzętu komputerowego
* administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych
* projektować bazy danych
* instalować lokalne sieci komputerowe
* projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe
* nadzorować pracę sieci komputerowych
* posługiwać się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowiskach:

* instalatora i administratora systemów operacyjnych
* administratora sieci komputerowych
* administratora baz danych
* projektanta i programisty baz danych
* instalatora sprzętu komputerowego
* pracownika działu finansowo-księgowego.

1te / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK HOTELARSTWA - planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Technik hotelarstwa współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

Praca dla technika hotelarstwa: zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

1tf / Technik obsługi turystycznej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Praca: absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę można znaleźć w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

1tg1 / Technik spedytor rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i zagranicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie

przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.

W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń. Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

 

Zadania zawodowe:

Z-1. Prowadzenie poradnictwa spedycyjnego.

Z-2. Organizowanie przewozów zbiorowych i konsolidowanych w odniesieniu do przesyłek drobnicowych.

Z-3. Opracowywanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków typowych i nietypowych.

Z-4. Sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych.

Z-5. Monitorowanie procesu przewozowego.

Z-6. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym.

Z-7. Monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług spedytorskich.

Z-8. Organizowanie własnego stanowiska pracy spedytora zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z-9. Współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich.

Z-10. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami spedytorskimi.

Z-11. Kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich.

Z-12. Kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych.

Z-13. Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych spedytora.

 

Kwalifikacje zawodowe

K-1. Konsultowanie i informowanie w zakresie problematyki przewozowej.

K-2. Sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z przewozami.

K-3. Stosowanie procedur przewozowych.

K-4. Posługiwanie się językiem obcym w zakresie terminologii spedytorskiej.

K-5. Nadzorowanie procesów przewozowych.

K-6. Optymalizowanie tras przewozowych.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i zagranicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie

1th / Technik energetyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ABSOLWENT SZKOŁY PRZYGOTOWANY JEST DO:

? nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii;

? prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami;

? nadzorowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;

? prowadzenia eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej;

? przeprowadzania napraw, konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych;

? użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych

1th1 / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Praca: najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Ponadto można znaleźć zatrudnienie jako dystrybutor produktów, telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

1th2 / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki uczniowie nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.

Praca: absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo - diagnostyczne.Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki uczniowie nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.

1ti / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

   Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Spowolnienie gospodarcze, obecne od prawie dwóch lat, odbito się na koniunkturze w wielu segmentach rynku. Osławiony kryzys nie dotknął jednak, a nawet wzmocnił branżę usług gastronomicznych - podaje Franchising.pl. Rozwinęła się sieć lokali gastronomicznych szybkiej obsługi. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem. Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa, niż w społeczeństwie zachodnim. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z INNYMI ZAWODAMI

   Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu kucharz wyodrębniona została kwalifikacja T.6., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.6. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(T.c) i PKZfT.h).

1ti2 / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości z uwagi na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Szkoła kształcąca w tym zawodzie przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań zawodowych z zakresu:
-organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki  odnawialnej,
-montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
-kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
-konserwowania oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
-sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 Absolwenci szkoły o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wyposażeni są    w konkretną wiedzę i umiejętności, m.in. potrafią:

«określać zasoby energii odnawialnej w Polsce,

«określać wpływ obiektów energetycznych na środowisko,

«klasyfikować źródła energii według określonych kryteriów,

«określać warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do pozyskiwania i wykorzystywania energii «cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,

«posługiwać się przyrządami do pomiaru natężenia przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy i gazów oraz wielkości elektrycznych,

 

 znają:

«strukturę zużycia energii w Polsce i na świecie,
«sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii z odpadów,
«przestrzegają i korzystają z przepisów prawa polskiego i międzynarodowego dotyczących   energetyki odnawialnej,
«znają podstawy prawne i ekonomiczne pozyskiwania funduszy w zakresie odnawialnych źródeł

energii.

Po ukończeniu nauki w szkole o tym kierunku istnieje możliwość zatrudnienia w :
- firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
- elektrowniach,
- organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
- zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną.

1tj / Kelner rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kelner zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie, serwuje potrawy i napoje, przygotowuje sale konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej, nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe). Kelner udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania, doradza odpowiedni asortyment potraw i napojów w zależności od wymagań dietetycznych, przyzwyczajeń i specyfiki kuchni (regionalna, staropolska, innych narodów). Kelner przyjmuje i rejestruje zamówienia, pobiera potrawy i napoje z kuchni i bufetów oraz oceniania je pod względem dekoracji i estetyki.

Praca dla kelnera: wszystkie zakłady gastronomiczne: restauracje, puby, kawiarnie, hotele zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1tj1 / Technik transportu kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik transportu kolejowego może pracować na następujących stanowiskach:

  • dróżnik przejazdowy - obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd, osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku, konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu

  • zwrotniczy - obsługa i utrzymanie zwrotnic i wykolejnic, nastawianie ręczne lub automatyczne

  • nastawniczy - obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów, prowadzenie dokumentacji ruchowej

  • dyżurny ruchu - prowadzenie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach, zarządzanie, nadzorowanie i wykonywanie innych czynności związanych z ruchem pociągów i pracą manewrową stacji, prowadzenie dokumentacji ruchowej.

 

Praca na tych stanowiskach odbywa się w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki atmosferyczne. Jest to praca stresująca i wymagająca dużej oporności psychicznej, bowiem pracownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów.

1tk / Technik technologii żywności rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent :

- opracowywanie receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdrażanie je do produkcji (próby technologiczne)

- nadzorowanie przebieg produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego na jednym lub kilku powierzonych mu odcinkach: od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu

- kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego (np. organoleptyczna - ocena smaku i zapachu, wzrokowa ocena barwy i dotykowa)

- analizowanie przyczyny powstawania braków i ich eliminowanie

- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników tzn. pilnowanie właściwego i zgodnego z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych

- dokumentowanie zużycia surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów, określanie na tej podstawie norm zużycia materiałów i wydajności, zestawianie ich z obowiązującymi normami zakładowymi.

- wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych

Możliwości zatrudnienia:

Kształcenie w zawodzie technik technologii żywności ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności. Absolwent kończący naukę może kontynuować kształcenie na wszystkich uczelniach wyższych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

- opracowywanie receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdrażanie je do produkcji (próby technologiczne)

- nadzorowanie przebieg produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego na jednym lub kilku powierzonych mu odcinkach: od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu

- kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego (np. organoleptyczna - ocena smaku i zapachu, wzrokowa ocena barwy i dotykowa)

- analizowanie przyczyny powstawania braków i ich eliminowanie

- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników tzn. pilnowanie właściwego i zgodnego z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych

- dokumentowanie zużycia surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów, określanie na tej podstawie norm zużycia materiałów i wydajności, zestawianie ich z obowiązującymi normami zakładowymi.

- wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych

1tk2 / Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

To dziedzina pracy kolei odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych i towarów.

Pracownicy tej służby są odpowiedzialni za sprawne działanie szeregu istotnych elementów infrastruktury kolejowej, takich jak: sygnalizacja, urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, blokada stacyjna, blokada liniowa, itd.

Ponieważ urządzenia sterowania ruchem kolejowym przeszły cały szereg innowacji związanych przede wszystkim ze zwiększeniem prędkości pociągów spółki kolejowe odeszły od archaicznych urządzeń mechanicznych czy elektromechanicznych na rzecz urządzeń komputerowych. Automatycy pracują obecnie na nowoczesnych urządzeniach w firmach o szerokim spektrum działań. 

- Szansa zatrudnienia w: liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową 

Urządzenia SRK- Sterowania Ruchem Kolejowym stają się obecnie urządzeniami, w których procesie sterowania potrzebna jest wiedza z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki oraz tematyki techniki komputerowej i mikroprocesorowej. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk- specjalizacja: automatyka i sterowanie świetnie odnajdują się jako przyszli fachowcy pracujący w automatyce i sterowaniem ruchem kolejowym ale także jako pracownicy działów automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi w firmach, zakładach produkcyjnych różnych branż. 

 Uczniowie w ramach kształcenia mają możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w rzeczywistych punktach automatycznego sterowania ruchem kolejowym i zapoznania się z:

-układami urządzeń SRK takimi jak: kluczowe, scentralizowane, przekaźnikowe typu E, IZH111

- najnowocześniejszymi rozwiązaniami takimi jak nakładki komputerowe na urządzenia przekaźnikowe

- urządzenia oparte na wykorzystywaniu oprogramowania komputerowego 

i oraz tematyki techniki komputerowej i mikroprocesorowej. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk- specjalizacja: automatyka i sterowanie świetnie odnajdują się jako przyszli fachowcy pracujący w automatyce i sterowaniem ruchem kolejowym ale także jako pracownicy działów automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi w firmach, zakładach produkcyjnych różnych branż. 

1tl / Technik obuwnik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania materiałów oraz opracowywania elementów obuwia;

2) wykonywania operacji montowania cholewek;

3) wykonywania operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia;

4) organizowania prac związanych z technicznym przygotowaniem produkcji;

5) oceniania jakości i identyfikowania nieprawidłowości procesów technologicznych wytwarzania obuwia.

1to / Technik turystyki wiejskiej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE.
Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim
i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura.

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością
ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu.
Uczeń w zawodzie technik turystyki wiejskiej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:
1. Organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
2. Planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.
3. Planowania i organizowania działalności agroturystycznej.
4. Obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Kwalifikacje w zawodzie: technik turystyki wiejskiej:
K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich T.7:
- przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych;
- realizowanie imprez i usług turystycznych;
- rozliczanie imprez turystycznych.
K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego T.8:
- prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym;
- dostosowanie gospodarstwa do działalności agroturystycznej;
- obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

tg / Technik gazownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa po jej ukończeniu będzie posiadał ukształtowane umiejętności zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji zawodowych: - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych - Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych Technik gazownictwa powinien umieć: – interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechniki i automatyki, – interpretować procesy energetyczne i robocze zachodzące w maszynach i urządzeniach, – rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne oraz charakteryzować ich właściwości, – mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz opracowywać i interpretować wyniki pomiarów, – korzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, wytwarzanie, eksploatację i zarządzanie, – przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewnienia jakości produkcji wyrobów i usług (PN, PN-ISO, ISO), – posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz wykonawczą sieci i instalacji gazowych, – wykonywać rysunki odręczne i szkice inwentaryzacyjne oraz rysunki techniczne sieci i instalacji gazowych, – posługiwać się dokumentacją techniczną i techniczno – ruchową maszyn i urządzeń gazowniczych, – projektować proste instalacje gazowe zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz wymaganiami prawa budowlanego, – projektować elementy sieci gazowych zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technologicznymi oraz wymaganiami prawa budowlanego i energetycznego, – wyznaczać trasy prowadzenia przewodów sieci i instalacji gazowych oraz miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń gazowych i obiektów stacyjnych wspomagających transport i rozdział gazu, – dobierać materiały, uzbrojenie i urządzenia do wykonywania siecii instalacji gazowych, – dobierać maszyny, narzędzia i sprzęt do montażu sieci i instalacji gazowych w określonych technologiach, – obsługiwać urządzenia, aparaty i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w technice sanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem sieci i instalacji gazowych, – spawać rurociągi stalowe, – zgrzewać rurociągi z PE, – wykonywać w podstawowym zakresie obróbkę mechaniczną, – zabezpieczać antykorozyjnie rurociągi stalowe, – opracowywać harmonogramy organizacji robot związanych z wykonywaniem sieci i instalacji gazowych, – koordynować i nadzorować wykonywanie robot budowlanych, instalacyjnych i sieciowych, – prowadzić dokumentację budowy zgodnie z przepisami, – przeprowadzać i dokumentować próby szczelności sieci i instalacji gazowych, – kontrolować jakość wykonywania robot instalacyjnych i sieciowych oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną i przepisami prawa budowlanego, – wykonywać przedmiary i obmiary robot instalacyjnych i sieciowych, – przeprowadzać inwentaryzację istniejących sieci i instalacji gazowych, – sporządzać kalkulację kosztów robot instalacyjnych i sieciowych oraz opracowywać kosztorysy i oferty przetargowe, – stosować procedury postępowania podczas awarii w gazociągach, niekontrolowanym wydzielaniem się gazu, powstaniem zagrożenia wybuchem gazu, – lokalizować i usuwać awarie sieci i instalacji gazowych, – kierować przebiegiem robot konserwacyjnych, naprawczych i rozbiórkowych, – stosować przepisy prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska podczas wykonywania sieci i instalacji gazowych, – stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające wykonywanie określonych zadań zawodowych, – korzystać z norm i normatywów technicznych oraz przepisów prawa budowlanego, administracyjnego i cywilnego, – porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych, – organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, – przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej, – przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych, – udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, – kierować zespołem pracowników, – korzystać z rożnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego, – prowadzić działalność gospodarczą. Wykaz zadań zawodowych Zadania zawodowe technika gazownictwa obejmują: – posługiwanie się dokumentacją technologiczną, mechaniczną i budowlaną związaną z doborem materiałów, oprzyrządowaniem i parametrami technicznymi procesu transportu, rozdziału, oczyszczania i magazynowania gazu, – planowanie i organizowanie robot przygotowawczych związanych z montażem przewodów, uzbrojenia i urządzeń sieci i instalacji gazowych, – organizowanie i nadzorowanie robot związanych z montażem i demontażem sieci i instalacji gazowych, – prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wykonywanych sieci i instalacji gazowych, – instalowanie i uruchamianie urządzeń gazowych wprowadzanych do eksploatacji, – dozorowanie pracy urządzeń gazowych oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego, – kwalifikowanie do naprawy oraz sporządzanie protokołów z uszkodzeń, awarii sieci i instalacji gazowych, – wykonywanie prób szczelności oraz przygotowywanie sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego, – lokalizowanie i usuwanie awarii sieci i instalacji gazowych, – prowadzenie konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci i instalacji gazowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może podejmować pracę w: – firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych, – stacjach gazowych, – tłoczniach gazu, – magazynach gazu, – przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych, – biurach projektowych, – ramach własnej działalności gospodarczej