Publiczne Technikum nr 7

Profile Publiczne Technikum nr 7 Opole

1A1 / Technik analityk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
94.7120.02156.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód technika analityka nabiera nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców oraz gotowych produktów.

Jest to kierunek przeznaczony dla uczniów interesujących się naukami przyrodniczymi i jednocześnie chcącymi zdobyć konkretny, elitarny zawód.

1A2 / Technik ochrony środowiska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90.298.56116.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.

Technik ochrony środowiska wykonuje różnorodne badania, w szczególności określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby. Program nauki obejmuje między innymi zagadnienia związane z :

 • gospodarowaniem odpadami,
 • ochroną powietrza,
 • ochroną przed hałasem i drganiami,
 • ochroną gleb,
 • ochroną wód, 
 • zastosowaniem komputerów do opracowywania wyników przeprowadzonych badań
 • prawem i ekonomiką w ochronie środowiska
 • monitoringiem środowiska

1F1 / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
92.25106.91149.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty postaw na zawód z przyszłością. Jeśli interesuje Cię świat mody, chcesz poznać tajniki profesjonalnego makijażu i zdobienia paznokci, masz zdolności kreowania fryzur, fantazję, pasję? 
U nas na pewno ją rozwiniesz!

1F2 / Technik agrobiznesu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
91.55105.75130.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1G / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
105119.64160.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1G / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
90109.85154.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Może od zawsze chciałeś być sławny? Twoje nazwisko ma wzbudzać zachwyt, a Twoje prace mają znaleźć się w  prasie, telewizji, Internecie czy na billboardach?

Planujesz być zawodowcem w swoim fachu. Sama myśl o tym wzbudza dreszczyk emocji i błysk w twoim oku? 

Wiążesz swoją świetlaną przyszłość z byciem ekspertem obsługujący nowoczesne oprogramowanie w zakresie grafiki 2D  i 3D?

Chcesz poznawać tajniki systemów poligraficznych i profesjonalnych programów do obróbki grafiki? 

Nas to nie dziwi. U nas to norma.

Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej będziesz się zajmować:

 • Szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania.
 • Obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego.
 • Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonywaniem za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów, formatowaniem tekstu i grafiki, rozmieszczeniem tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.
 • Dobieraniem procesów i ustalaniem parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich.
 • Obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii.
 • Eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. 
 • Modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D

Nauczysz jak tworzyć:

 • ulotki, foldery, plakaty, billboardy,
 • animacje, strony internetowe, banery, efekty specjalne,
 • wizytówki, czasopisma, albumy itd.
 • Wydruki 3D

Obecny rynek reklamowy jest tak obszerny, że masz duże możliwości wyboru tego, czym chcesz się zajmować. Jest to nowy zawód, którego kształcenie rozpoczęło się dopiero od września 2008 r. A od zeszłego roku wprowadzono nowe zagadnienia rozwijającego się ostatnim czasem druku 3D.Analiza przeprowadzona przez Polską Izbę Danych wykazała, że zatrudnienie w Polsce natychmiast znalazłoby ponad 3 tys. osób. Ponadto ogromne zapotrzebowanie zgłaszają państwa Unii Europejskiej. 

Miejsca zatrudnienia absolwentów:

 • agencje reklamowe
 • studia grafiki reklamowej, fotograficzne, wideofilmowania
 • drukarnie, pracownie poligraficzne
 • prasa i telewizja
 • wydawnictwa książkowe
 • możesz także założyć własną firmę.

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia
 • umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią 

Nasze pracownie pozwalają zdobyć umiejętności praktyczne i dają satysfakcję z tworzonych własnoręcznie projektów: 

Pracownie DTP - stanowiska komputerowe wraz ze skanerami oraz oprogramowaniem Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign

Pracownia druku cyfrowego – drukarki cyfrowe, plotery, proofer, densytometr, drukarka 3D.

Pracownia introligatorska oraz Wyposażenie do fotografii i wideo – aparaty, mikrofony, zestawy oświetleniowe, dron z kamerką

Będziesz realizował ciekawą i atrakcyjną innowację:

Projektowanie artystyczne

 

Graficy na Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA w Poznaniu

1g_A1 / Technik analityk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
92124.5153.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód technika analityka nabiera nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców oraz gotowych produktów.

Jest to kierunek przeznaczony dla uczniów interesujących się naukami przyrodniczymi i jednocześnie chcącymi zdobyć konkretny, elitarny zawód.

W skali kraju w zawodzie tym kształci się zaledwie kilkuset uczniów.

Nauka na kierunku technik analityk, trwa 4 lata. W trakcie jej trwania wprowadzane treści teoretyczne są ściśle powiązane z ćwiczeniami praktycznymi. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w specjalistycznych laboratoriach, wyposażonych w sprzęt i odczynniki chemiczne. Szkoła nasza posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu laborantów różnych specjalności począwszy od przemysłu cementowego poprzez spożywczy, farmaceutyczny, ochrony środowiska czy gospodarki wodnej. Absolwenci naszej szkoły pracują w różnorodnych laboratoriach analitycznych nie tylko na terenie miasta, ale również województwa, kraju i za granicą Są wysoko oceniani przez pracodawców ze względu na duże umiejętności praktyczne, gdyż w ramach kształcenia spędzają wiele godzin w laboratorium. Współpraca z zakładami pracy przyczynia się do tego, że dostosowujemy nasze programy do potrzeb rynku.

W celu uatrakcyjnienia kształcenia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności uczniów wprowadzamy zajęcia innowacyjne. W obecnym roku szkolnym realizowane są cztery różne innowacje: biomedyczna, kosmetyczna, farmaceutyczna i ekologiczna. Zwiększa to kompetencje uczniów i ułatwia znalezienie zatrudnienia w laboratoriach pracujących dla różnych gałęzi przemysłu. 

1g_A2 / Technik ochrony środowiska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.

Technik ochrony środowiska wykonuje różnorodne badania, w szczególności określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby. Program nauki obejmuje między innymi zagadnienia związane z :

 • gospodarowaniem odpadami,
 • ochroną powietrza,
 • ochroną przed hałasem i drganiami,
 • ochroną gleb,
 • ochroną wód, 
 • zastosowaniem komputerów do opracowywania wyników przeprowadzonych badań
 • prawem i ekonomiką w ochronie środowiska
 • monitoringiem środowiska

Nauka trwa cztery lata. Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia – nie tylko związane z ochroną środowiska. To co daje przewagę naszym absolwentom nad młodzieżą kończącą licea ogólnokształcące to zdobycie wiedzy teoretycznej 
z przedmiotów zawodowych oraz nabycie umiejętności praktycznych, które uzupełniają ten sam co w liceum program teoretyczny z przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła przygotowuje do egzaminów, które potwierdzają nabycie kwalifikacji typowych dla zawodu. Są to:

RL.08. Ocena stanu środowiska

RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Absolwenci technikum mogą podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Możliwości zatrudnienia:

 •  
 • stacje sanitarno – epidemiologiczne
 • działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • zakłady unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych
 • instytucje naukowo- badawczych.

Proponujemy Elementy pożarnictwa - jedyną taką innowację w Opolu!

1g_F1 / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
93.6120.56156.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty postaw na zawód z przyszłością. Jeśli interesuje Cię świat mody, chcesz poznać tajniki profesjonalnego makijażu i zdobienia paznokci, masz zdolności kreowania fryzur, fantazję, pasję? 
U nas na pewno ją rozwiniesz!

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego

z 2 kwalifikacji:

AU. 21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU. 26 Projektowanie fryzur

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz miesięczne praktyki w renomowanych salonach fryzjerskich.

Kształcąc się u nas możesz brać udział w projektach zawodowych oraz wymianie zagranicznej ze szkołą zawodową w Mannheim w Niemczech.

Po ukończeniu nauki absolwent uzyskuje tytuł: Technik Usług Fryzjerskich

Jako jedyni w Opolu realizować będziemy innowację:

Barber shop – najnowsze trendy!

W procesie kształcenia uczniowie nabywają umiejętności:

 • praktycznego przetwarzania wyobrażeń i pomysłów z zakresu stylizacji i projektowania,
 • projektowania fryzur z uwzględnieniem rodzajów kompozycji ich istoty i założeń,
 • odpowiedniego doboru fryzury do typu urody, koloru włosów,
 • doboru i profesjonalnego wykonania makijażu stosownie do pory dnia i okoliczności (makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny, fantazyjny itp.),
 • estetycznego kształtowania wizerunku siebie i zakładu pracy,
 • stosowania odpowiedniej charakteryzacji i zdobienia włosów, ciała i paznokci
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


Technik usług fryzjerskich - jest zawodem wymagającym wrażliwości estetycznej, spostrzegawczości i podzielności uwagi, sprawności manualnej oraz precyzji i odpowiedzialności.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA SĄ OLBRZYMIE!!!
Absolwenci kierunku technik usług fryzjerskich mogą być zatrudniani:

 • w zakładach i salonach fryzjerskich,
 • w teatrach,
 • w filharmoniach,
 • wytwórniach filmowych,
 • stacjach telewizyjnych,
 • zakładach wykonujących peruki i treski.


Technik usług fryzjerskich zdobywa kwalifikacje do:

 • zarządzania zakładem fryzjerskim i salonem kosmetycznym do świadczenia usług fryzjerskich w pełnym zakresie oraz usług wykraczających poza standardy w ramach specjalizacji: udzielania porad z zakresu pielęgnacji skóry,
 • przygotowywania modelek do sesji,
 • udzielania porad z zakresu doboru kosmetyków i fryzur,
 • wykonywania korekty makijażu,
 • przeprowadzania wywiadów, udzielania porad,
 • przygotowywania aktorów, polityków, prezenterów przed występami w studiach telewizyjnych, teatrach, operach i filharmoniach.

Zdawalność egzaminu zawodowego:     STASZIC  90%    

DOSKONAŁE KWALIFIKACJE NA RYNKU PRACY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Zapraszamy do naszej szkoły!

1g_F2 / Technik agrobiznesu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
91.4119.11143.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

JEŻELI w niedalekiej przyszłości CHCESZ:

 • prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne,
 • uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające dziedziczenie i zakup ziemi,
 • zostać kreatywnym przedsiębiorcą, który stosuje efektywne metody marketingu i zarządzania,
 • uzyskać bezpłatnie prawo jazdy kategorii T,
 • korzystać z unijnych środków finansowych,
 • produkować żywność ekologiczną,
 • zdać maturę i dostać się na wymarzone studia

to kierunek AGROBIZNES jest idealny dla Ciebie.

1g_L / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
93.8111.03147.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W ramach kształcenia w zawodzie poznasz zasady funkcjonowania  przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce rynkowej. 

Nauczysz się z nami:

 • Sporządzać dokumenty logistyczne
 • Organizować transport
 • Zarządzać zapasami
 • Znakować i identyfikować towary
 • Obliczać koszty dostaw i magazynowania

W ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje:

 1. kwalifikacja AU 22 – OBSŁUGA MAGAZYNÓW
 2. kwalifikacja AU 32 – ORGANIZACJA TRANSPORTU

Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LOGISTYK będziesz bez trudu mógł :

 1. dokonać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
 2. przyjmować i kompletować zamówienia usług logistycznych,
 3. dobierać środki do załadunku i rozładunku towarów,
 4. dobierać środki transportu,
 5. dobierać opakowania jednostkowe i transportowe,
 6. obliczać ilość miejsca potrzebną do składowania towarów,
 7. przygotowywać taryfy przewozowe, spedycyjne i ustalać należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
 8. sporządzać dokumenty logistyczne,
 9. zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych,
 10. prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 11. analizować koszty dostawy i magazynowania, 
 12. organizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu.

 

Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!

SERDECZNIE CIĘ ZAPRASZAMY !!!!

 UCZ SIĘ LOGISTYKI W NASZEJ SZKOLE 
A OSIĄGNIESZ SUKCES ZAWODOWY

Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa !!!

Od września nowa atrakcyjna innowacja –

„Logistyka w sporcie”

Absolutna nowość !!!

1L / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckiplastykainformatykatechnikawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
103122.62157.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -