Publiczne Technikum nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Profile Publiczne Technikum nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Opole

1ASg_A / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
91.899.17112
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika mechanika jest projektowanie, wytwarzanie, montaż, eksploatacja i konserwacja różnorodnych mechanizmów, maszyn i urządzeń przemysłowych. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
 • organizowanie procesu produkcji.

Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie w niemal każdym zakładzie przemysłowym, fabryce, czy przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją, montażem lub naprawą obiektów technicznych, eksploatującym maszyny, obrabiarki, urządzenia bądź instalacje przemysłowe. W ramach nauki tego zawodu uczeń może kształcić się w zakresie jednej z dwóch specjalizacji:

 • Spawalnictwo – nauka obejmuje przygotowanie do egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i kończącego się uzyskaniem uprawnień spawalniczych;
 • Programowanie -obrabiarek sterowanych numerycznie- nauka obejmuje przygotowanie do programowania nowoczesnych obrabiarek CNC (sterowanych komputerowo).

Zajęcia praktyczne w tym zawodzie realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Duża różnorodność zadań zawodowych do jakich przygotowany jest technik mechanik sprawia, że to najbardziej uniwersalny spośród nauczanych w Zespole Szkół Mechanicznych zawodów na poziomie technika, o ogromnym potencjale i szerokich perspektywach zatrudnienia.

1Asg_S / Technik spedytor rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem spedytora jest organizacja procesu przemieszczania ładunków, a w niektórych przypadkach także i praktyczna realizacja tego przemieszczania, czyli przewóz. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • wypełnianie dokumentów przewozowych, formowanie i ubezpieczanie ładunków;
 • nadzorowanie i monitorowanie procesów transportowych;
 • dobór środków transportu i tras przewozów;
 • planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem towarów.

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnej pracowni transportu i spedycji, zaś czterotygodniowa praktyka realizowana jest w wybranej firmie z branży transportowo-spedycyjnej.

Oprócz wiedzy na temat środków transportu i technik przewozowych, kształcenie obejmuje też pogłębioną naukę języka angielskiego oraz język niemiecki. Ze względu na biurowo - ekonomiczny charakter tego zawodu kształcić się w nim mogą także dziewczęta. Wszystkie zajęcia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, realizowane są w szkole. W ramach nauki w tym zawodzie uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie specjalizacji TRANSPORT I HANDEL MIĘDZYNARODOWY.

Zatrudnienie po tym kierunku możliwe jest w przedsiębiorstwach transportowych oraz spedycyjnych, firmach i centrach logistycznych, firmach kurierskich, w dystrybucji towarów oraz we wszelkich przedsiębiorstwach wytwórczych bądź handlowych, dysponujących własnym taborem przewozowym lub realizujących procesy przemieszczania surowców, części, podzespołów i gotowych produktów.

1ASp_A / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
95.65111.35128.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika mechanika jest projektowanie, wytwarzanie, montaż, eksploatacja i konserwacja różnorodnych mechanizmów, maszyn i urządzeń przemysłowych. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
 • organizowanie procesu produkcji.

1ASp_S / Technik spedytor rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
94.45119.08165.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem spedytora jest organizacja procesu przemieszczania ładunków, a w niektórych przypadkach także i praktyczna realizacja tego przemieszczania, czyli przewóz. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • wypełnianie dokumentów przewozowych, formowanie i ubezpieczanie ładunków;
 • nadzorowanie i monitorowanie procesów transportowych;
 • dobór środków transportu i tras przewozów;
 • planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem towarów.

1Dg / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
92114.23171.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika pojazdów samochodowych jest badanie pojazdów, wykrywanie usterek, nadzorowanie procesu naprawy, kierowanie systemem eksploatacji samochodów. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • diagnozowanie pojazdów samochodowych;
 • dobieranie metod naprawy i niezbędnych narzędzi;
 • sporządzanie dokumentacji napraw i kalkulowanie kosztów napraw;
 • ustalanie zasad przeprowadzania przeglądów, prób, obsługi pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży samochodów i ich części.

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcji pojazdów i części samochodowych, w warsztatach naprawy pojazdów, stacjach obsługi pojazdów i stacjach diagnostycznych, w salonach sprzedaży samochodów oraz we wszystkich przedsiębiorstwach dysponujących własnym taborem drogowym. Najlepsi fachowcy, po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia, mogą próbować swych sił otwierając własny warsztat mechaniki pojazdowej. Zajęcia praktyczne w tym zawodzie realizowane są częściowo w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu oraz w wyspecjalizowanych zakładach naprawy pojazdów samochodowych. Zajęcia z przedmiotów teoretycznych związanych z techniką motoryzacyjną odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych oraz w szkolnej pracowni diagnostycznej dysponującej takimi pojazdami jak AUDI Q7 czy RENAULT VEL SATIS.

W trakcie nauki każdy uczeń uzyskuje uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kat.B.

1Dp / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
96.5118.67160.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika pojazdów samochodowych jest badanie pojazdów, wykrywanie usterek, nadzorowanie procesu naprawy, kierowanie systemem eksploatacji samochodów. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • diagnozowanie pojazdów samochodowych;
 • dobieranie metod naprawy i niezbędnych narzędzi;
 • sporządzanie dokumentacji napraw i kalkulowanie kosztów napraw;
 • ustalanie zasad przeprowadzania przeglądów, prób, obsługi pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży samochodów i ich części.

1Mg / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
90.8120.66161.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika mechatronika jest projektowanie, wytwarzanie, montaż, diagnozowanie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Mechatronika jest nowoczesną, stale rozwijającą się dziedziną nauki, łączącą takie dyscypliny jak mechanika precyzyjna, elektronika, informatyka i cybernetyka. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowanie urządzeń i systemów mechatroncznych;
 • użytkowanie elektronicznych systemów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • diagnozowanie elektronicznych i elektrycznych obwodów i podzespołów pojazdów samochodowych.

Technik mechatronik to zawód niezwykle nowoczesny, z szeroką perspektywą zatrudnienia. Urządzenia i systemy mechatroniczne obecne są dziś niemal w każdej dziedzinie życia: począwszy od wszechobecnych telefonów komórkowych, poprzez sprzęt komputerowy, nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe i środki transportu aż po zaawansowany sprzęt medyczny. Ma to przełożenie na możliwości zatrudnienia. Wybierając naukę w Zespole Szkół Mechanicznych będziesz miał możliwość kształcenia w ramach specjalizacji autotronika czyli mechatronika samochodowa. Rozwój motoryzacji oraz powszechne wykorzystywanie zaawansowanych systemów elektroniczno- informatycznych w diagnostyce samochodowej spowodowało, że rynek pracy oczekuje pracowników przygotowanych do wykonywania zadań zawodowych z zakresu mechatroniki samochodowej. Absolwent tego kierunku może liczyć na zatrudnienie zarówno w przemyśle jak i motoryzacji.Kształcenie praktyczne w tym zawodzie realizowane jest w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu oraz w szkolnych pracowniach mechatronicznych i diagnostyki samochodowej.

1Mp / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
120.2131.94157.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika mechatronika jest projektowanie, wytwarzanie, montaż, diagnozowanie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Mechatronika jest nowoczesną, stale rozwijającą się dziedziną nauki, łączącą takie dyscypliny jak mechanika precyzyjna, elektronika, informatyka i cybernetyka. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowanie urządzeń i systemów mechatroncznych;
 • użytkowanie elektronicznych systemów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • diagnozowanie elektronicznych i elektrycznych obwodów i podzespołów pojazdów samochodowych.