konto
Technikum nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Profile Technikum nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Opole

1ASp_A / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
95.65111.35128.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika mechanika jest projektowanie, wytwarzanie, montaż, eksploatacja i konserwacja różnorodnych mechanizmów, maszyn i urządzeń przemysłowych. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
 • organizowanie procesu produkcji.

1ASp_S / Technik spedytor rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
94.45119.08165.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem spedytora jest organizacja procesu przemieszczania ładunków, a w niektórych przypadkach także i praktyczna realizacja tego przemieszczania, czyli przewóz. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • wypełnianie dokumentów przewozowych, formowanie i ubezpieczanie ładunków;
 • nadzorowanie i monitorowanie procesów transportowych;
 • dobór środków transportu i tras przewozów;
 • planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem towarów.

1Dp / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
96.5118.67160.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika pojazdów samochodowych jest badanie pojazdów, wykrywanie usterek, nadzorowanie procesu naprawy, kierowanie systemem eksploatacji samochodów. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • diagnozowanie pojazdów samochodowych;
 • dobieranie metod naprawy i niezbędnych narzędzi;
 • sporządzanie dokumentacji napraw i kalkulowanie kosztów napraw;
 • ustalanie zasad przeprowadzania przeglądów, prób, obsługi pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży samochodów i ich części.

1Mp / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriawosbiologiachemiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
120.2131.94157.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadaniem technika mechatronika jest projektowanie, wytwarzanie, montaż, diagnozowanie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Mechatronika jest nowoczesną, stale rozwijającą się dziedziną nauki, łączącą takie dyscypliny jak mechanika precyzyjna, elektronika, informatyka i cybernetyka. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz m.in. takie umiejętności, jak:

 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowanie urządzeń i systemów mechatroncznych;
 • użytkowanie elektronicznych systemów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • diagnozowanie elektronicznych i elektrycznych obwodów i podzespołów pojazdów samochodowych.