konto
Technikum nr 3

Profile Technikum nr 3 Opole

1na1 / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
131.9151.75176.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawód, który uczy planować i realizować procesy graficzne, projektować i przygotowywać media graficzne do procesu drukowania, obsługiwać urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych oraz dokonywać kontroli jakości cyfrowych procesów graficznych.

1na2 / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
133.45148.54166.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym, na stanowiskach pracy w działach marketingu, zaopatrzenia, kadrowo - płacowych, księgowości, zbytu, planowania produkcji, sekretariacie oraz innych komórkach ekonomiczno-finansowych.

1nb / Technik rachunkowości rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
117.35136.19167.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwenci kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych, w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

1nc1 / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemiafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
124.4139.22163.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów wykonuje pracę w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Uczeń tego kierunku zdobywa wiedzę na temat zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych, wykonuje zdjęcia portretowe, reklamowe, legitymacyjne, reportażowo-prasowe, fotokopie pism i dokumentów. Zajmuje się obróbką fotochemiczną, dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych.

1nc2 / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskiwosinformatykaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
121.65136.49154.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik reklamy to zawód wymagający łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część.

1nd1 / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoriawoswf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.4137.93159.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie realizowana jest program dodatkowy "Sprawni jak żołnierze". W ramach programu rozwijane będą m.in. umiejętności doskonalenia technik pływackich, podstawowych technik ratownictwa medycznego oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
 

1nd2 / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatykawosjęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
138.2148.6165.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń w trakcie nauki zdobywa szereg umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego, wykorzystania narzędzi informatycznych, procesów ekonomicznych przydatnych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, gospodarki zapasami i magazynem, planowania, rachunkowości i korespondencji handlowej.