Publiczne Technikum nr 3

Profile Publiczne Technikum nr 3 Opole

1na1 / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
131.9151.75176.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawód, który uczy planować i realizować procesy graficzne, projektować i przygotowywać media graficzne do procesu drukowania, obsługiwać urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych oraz dokonywać kontroli jakości cyfrowych procesów graficznych.

1na2 / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
133.45148.54166.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym, na stanowiskach pracy w działach marketingu, zaopatrzenia, kadrowo - płacowych, księgowości, zbytu, planowania produkcji, sekretariacie oraz innych komórkach ekonomiczno-finansowych.

1nb / Technik rachunkowości rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
117.35136.19167.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwenci kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych, w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

1nc1 / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemiafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
124.4139.22163.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów wykonuje pracę w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Uczeń tego kierunku zdobywa wiedzę na temat zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych, wykonuje zdjęcia portretowe, reklamowe, legitymacyjne, reportażowo-prasowe, fotokopie pism i dokumentów. Zajmuje się obróbką fotochemiczną, dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych.

1nc2 / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskiwosinformatykaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
121.65136.49154.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik reklamy to zawód wymagający łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część.

1nd1 / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoriawoswf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.4137.93159.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie realizowana jest program dodatkowy "Sprawni jak żołnierze". W ramach programu rozwijane będą m.in. umiejętności doskonalenia technik pływackich, podstawowych technik ratownictwa medycznego oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
 

1nd2 / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatykawosjęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
138.2148.6165.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń w trakcie nauki zdobywa szereg umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego, wykorzystania narzędzi informatycznych, procesów ekonomicznych przydatnych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, gospodarki zapasami i magazynem, planowania, rachunkowości i korespondencji handlowej.

1se1 / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemiafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
110138.43173.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów wykonuje pracę w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Uczeń tego kierunku zdobywa wiedzę na temat zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych, wykonuje zdjęcia portretowe, reklamowe, legitymacyjne, reportażowo-prasowe, fotokopie pism i dokumentów. Zajmuje się obróbką fotochemiczną, dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych.

Możliwości zatrudnienia w:
- laboratoriach technicznych, usługowych, profesjonalnych,
- przemyśle fotooptycznym i optycznym,
- wydawnictwach i drukarniach,
- przemyśle optoelektronicznym, komputerowym,
- wytwórniach filmowych i telewizyjnych,
- laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
- ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach,
- agencjach reklamowych i fotograficznych.

1se2 / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
103126.36169.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawód, który uczy planować i realizować procesy graficzne, projektować i przygotowywać media graficzne do procesu drukowania, obsługiwać urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych oraz dokonywać kontroli jakości cyfrowych procesów graficznych.

Możliwości zatrudnienia w:

- studiach DTP
- szeroko pojętych multimediach (studia reklamowe, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów itp...),
- studiach grafiki,
- studiach fotografii cyfrowej,
- edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe),
- inżynierii (projektowanie maszyn),
- przemyśle (wzornictwo przemysłowe, reklama i sprzedaż produktu),
- w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
- obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

Absolwenci technikum są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów i produktów.


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

1sf1 / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
114.2138.08168
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z możliwością wyboru języka obcego wiodącego: angielskiego lub niemieckiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym, na stanowiskach pracy w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu, planowania produkcji, sekretariacie oraz innych komórkach ekonomiczno - finansowych.

Jest on przygotowany do:
- planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej,
- ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona),
- sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
- sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej,
- obsługi programów komputerowych ekonomiczno - finansowych i biurowych,
- wykonywania prac biurowych, działań marketingowych,
- innych prac związanych z działalnością ekonomiczno - finansową firmy.

W procesie nauczania kładzie się nacisk na kształtowanie takich cech i postaw uczniów, jak dokładność i systematyczność, odpowiedzialność za pracę, rozwiązywanie problemów, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.

1sf2 / Technik rachunkowości rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoriawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z możliwością wyboru języka obcego wiodącego: angielskiego lub niemieckiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Absolwenci kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych, w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

1sg / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskiwosinformatykaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
104.6134.68161.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik reklamy to zawód wymagający łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część.

Technik reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach:
- specjalistyczne agencje reklamowe,
- działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
- biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
- działy promocji środków masowego przekazu,
- agencje scenariuszowe i studia graficzne,
- studia produkcyjne - specjalista do spraw produkcji,
- agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

1sh1 / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoriawoswf
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
104122.25172.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z możliwością wyboru języka obcego wiodącego: angielskiego lub niemieckiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

W tej klasie realizowana jest program dodatkowy "Sprawni jak żołnierze". W ramach programu rozwijane będą m.in. umiejętności doskonalenia technik pływackich, podstawowych technik ratownictwa medycznego oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Współpracujemy z X Opolską Brygadą Logistyczną.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa szereg umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego, wykorzystania narzędzi informatycznych, procesów ekonomicznych przydatnych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, gospodarki zapasami i magazynem, planowania, rachunkowości i korespondencji handlowej.
Absolwenci tego kierunku są poszukiwani szczególnie przez różnego typu firmy kładące duży nacisk na podnoszenie efektywności gospodarowania oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, w szczególności w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:
- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
- specjalisty ds. planowania zakupów;
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
- specjalisty ds. gospodarki odpadami;
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
- specjalisty ds. pakowania i opakowań;
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Absolwent szkoły jest przygotowany do:
- sporządzania dokumentów logistycznych;
- prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
- organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
- zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw;
- obliczania kosztów magazynowania towarów;
- dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
- obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
- prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Zawód ten należy do grupy zawodów, w których niezwykle ważne są umiejętności planistyczne, organizacyjne oraz takie cechy jak uczciwość, systematyczność, kultura osobista, praca w zespole, przedsiębiorczość oraz elastyczność w działaniu.

1sh2 / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatykawosjęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
110.2134.02156.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z możliwością wyboru języka obcego wiodącego: angielskiego lub niemieckiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Technik logistyk z nachyleniem programowym "Eurologistyka".

Uczeń w trakcie nauki zdobywa szereg umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego, wykorzystania narzędzi informatycznych, procesów ekonomicznych przydatnych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, gospodarki zapasami i magazynem, planowania, rachunkowości i korespondencji handlowej.
Absolwenci tego kierunku są poszukiwani szczególnie przez różnego typu firmy kładące duży nacisk na podnoszenie efektywności gospodarowania oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, w szczególności w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:
- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
- specjalisty ds. planowania zakupów;
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
- specjalisty ds. gospodarki odpadami;
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
- specjalisty ds. pakowania i opakowań;
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Absolwent szkoły jest przygotowany do:
- sporządzania dokumentów logistycznych;
- prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
- organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
- zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw;
- obliczania kosztów magazynowania towarów;
- dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
- obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
- prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Zawód ten należy do grupy zawodów, w których niezwykle ważne są umiejętności planistyczne, organizacyjne oraz takie cechy jak uczciwość, systematyczność, kultura osobista, praca w zespole, przedsiębiorczość oraz elastyczność w działaniu.