Publiczne Technikum nr 2

Profile Publiczne Technikum nr 2 Opole

1TEPiT / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
91.15115.05150.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych. Pracę na pewno znajdziesz w przedsiębiorstwach, gdzie jest wymagana wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu dalekiego, wewnętrznego a także pasażerskiego, obsługi pasażerów i prowadzenia dokumentacji. Absolwent może być także pracownikiem centrów logistycznych, zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych, magazynowych i produkcyjnych. Innowacja pedagogiczna, którą zamierzamy wdrożyć, pozwala na podjęcie pracy w służbie celnej.

1TG / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) biologia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
95.65115.17153.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TG / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) biologia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
79.4107.44157.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Innowacje w zawodzie:

Dietetyka

Coach zdrowia i zdrowego stylu życia

Współczesna moda na szczupłą sylwetkę skutecznie wymusza na rynku pracy obecność profesjonalnie wykwalifikowanych specjalistów ds. żywienia człowieka.

Jeżeli chcesz:

 • zostać indywidualnym trenerem dietetycznym,
 • uczestniczyć w procesie świadomego tworzenia urozmaiconych programów żywnościowych,
 • określać zasady prawidłowego żywienia swojego i potencjalnych klientów 
  w zależności od ich preferencji,
 • zostać przedsiębiorcą, który planuje, potem organizuje i prowadzi działalność produkcyjną, handlową i rachunkową w zakładach gastronomicznych,
 • nauczyć się skutecznie organizować i nadzorować obsługę konsumenta,
 • świadomie budować markę własnych produktów i usług,
 • zadbać o rynkowy wizerunek zakładu gastronomicznego,
 • stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania,
 • oraz obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne zgodne z najnowszymi trendami.

Jesteś we właściwym miejscu! Z nami nauczysz się tego wszystkiego!

Na absolwentów Publicznego Technikum Nr 2 kształcącego w zawodzie: 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z ELEMENTAMI DIETETYKI czekają atrakcyjne miejsca pracy:

 • w restauracjach, barach, kawiarniach,
 • przy organizacji żywienia zbiorowego w domach wczasowych i wypoczynkowych,
 • w stołówkach, w domach opieki,
 • we własnym zakładzie,
 • w miejscach obsługi klienta, w których organizuje się bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe,
 • przy projektowaniu i aranżowaniu wnętrz sal konsumpcyjnych.

1TH / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatykaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
99.45109.95120.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli chcesz:

 • pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi,
 • wykazać się umiejętnością planowania, samodzielnością w działaniu, kulturą osobistą, i odpowiedzialnością,
 • planować poziom i zakres sprzedaży różnego rodzaju towarów i usług (w tym również sprzedaży internetowej),
 • obsługiwać komputer w zakresie posługiwania się programami niezbędnymi do prowadzenia działalności handlowej,
 • prowadzić rozmowy i negocjacje handlowe z dostawcami towarów i usług,
 • opracowywać oferty handlowe,
 • znać podstawy prawne i posiadać umiejętność fachowego rozpatrywania reklamacji składnych przez klientów,
 • samodzielnie, lub we współpracy ze współpracownikami przygotowywać umowy handlowe,
 • prowadzić własną firmę handlową lub usługową.

1TH / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatykaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
82.895.82110.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK HANDLOWIEC 

Innowacje w zawodzie:

Podstawy handlu zagranicznego

Organizowanie i prowadzenie sprzedaży internetowej

Jeżeli chcesz:

 • pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi,
 • wykazać się umiejętnością planowania, samodzielnością w działaniu, kulturą osobistą, i odpowiedzialnością,
 • planować poziom i zakres sprzedaży różnego rodzaju towarów i usług (w tym również sprzedaży internetowej),
 • obsługiwać komputer w zakresie posługiwania się programami niezbędnymi do prowadzenia działalności handlowej,
 • prowadzić rozmowy i negocjacje handlowe z dostawcami towarów i usług,
 • opracowywać oferty handlowe,
 • znać podstawy prawne i posiadać umiejętność fachowego rozpatrywania reklamacji składnych przez klientów,
 • samodzielnie, lub we współpracy ze współpracownikami przygotowywać umowy handlowe,
 • prowadzić własną firmę handlową lub usługową.

Na absolwentów Publicznego Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie: TECHNIK HANDLOWIEC z organizacją sprzedaży internetowej czekają atrakcyjne miejsca pracy:

 • w charakterze specjalisty do spraw marketingu i reklamy w firmach branżowych,
 • w charakterze pracownika średniego szczebla zarządzania,
 • w charakterze pracownika działu logistyki (zbytu i zaopatrzenia),
 • we własnej firmie handlowej o różnych profilach i zasięgu.

1THO / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
97.75115.83140.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli chcesz:

 • biegle posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego,
 • poznać przepisy związane z turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
 • doskonale obsługiwać programy komputerowe stosowane w procesie rezerwacji i obsługi gości hotelowych’,
 • prowadzić korespondencję i skutecznie stosować w pracy nowoczesny sprzęt biurowy,
 • organizować pracę zakładu hotelarskiego,
 • oferować i sprzedawać usługi hotelarskie,
 • obsługiwać gości w zakładzie hotelarskim,
 • organizować usługi gastronomiczne i dodatkowe (w tym wellnes, SPA) w zakładzie hotelarskim,
 • nawiązywać i poszerzać współpracę z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi podmiotami związanymi z branżą gastronomiczną,
 • znać i stosować zasady marketingu, prawa pracy i prawa gospodarczego w działalności hotelarskiej.

1THO / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
79.8116.74145
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK HOTELARSTWA 

Innowacje w zawodzie: 

Menedżer SPA i Wellness

Steward/stewardesa na statkach pasażerskich

Jeżeli chcesz:

 • biegle posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego,
 • poznać przepisy związane z turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
 • doskonale obsługiwać programy komputerowe stosowane w procesie rezerwacji i obsługi gości hotelowych’,
 • prowadzić korespondencję i skutecznie stosować w pracy nowoczesny sprzęt biurowy,
 • organizować pracę zakładu hotelarskiego,
 • oferować i sprzedawać usługi hotelarskie,
 • obsługiwać gości w zakładzie hotelarskim,
 • organizować usługi gastronomiczne i dodatkowe (w tym wellnes, SPA) w zakładzie hotelarskim,
 • nawiązywać i poszerzać współpracę z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi podmiotami związanymi z branżą gastronomiczną,
 • znać i stosować zasady marketingu, prawa pracy i prawa gospodarczego w działalności hotelarskiej.

Znalazłeś się we właściwym miejscu!

Na absolwentów Publicznego Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA z organizacją wellness i SPA czekają atrakcyjne miejsca pracy:

 • w hotelach (recepcja, obsługa na piętrach, organizacja usług kompleksowych),
 • w obiektach posiadających bazę noclegową,
 • w ośrodkach wypoczynkowych, w schroniskach, w domach letniskowych,
 • w ruchomych bazach typu: statki wycieczkowe i promy, samoloty, pociągi międzynarodowe,
 • w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi,
 • w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
 • we własnej firmie świadczącej usługi w zakresie hotelarstwa.

1TOT / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
104.6123.86166.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Interesują Cię podróże, odkrywanie nowych miejsc, lubisz organizować wakacyjne wyjazdy dla przyjaciół? Może czas zająć się tym również zawodowo? Umożliwimy Ci połączenie życiowej pasji z pracą zawodową!

1TOT / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
80.2112.47151.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Innowacje  w zawodzie:

Animacja  czasu wolnego

Turystyka aktywna

Interesują Cię podróże, odkrywanie nowych miejsc, lubisz organizować wakacyjne wyjazdy dla przyjaciół? Może czas zająć się tym również zawodowo? Umożliwimy Ci połączenie życiowej pasji z pracą zawodową!

 

Jeżeli chcesz:

 • organizować pracę biura podróży,
 • opracowywać programy imprez turystycznych,
 • organizować wolny czas gościom obiektów hotelowych,
 • posiąść szeroką wiedzę z zakresu geografii i miejsc atrakcyjnych turystycznie,
 • udzielać informacji turystycznej,
 • współpracować z przewodnikami, pilotami i kierowcami autokarów turystycznych,
 • dbać o jakość świadczonych usług w zakresie obsługi turystycznej,
 • rozwiązywać problemy turystów.

Znalazłeś miejsce dla siebie! Dołącz do nas!

 

Na absolwentów Publicznego Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ z animacją wolnego czasu czekają atrakcyjne miejsca pracy:

 • w biurach podróży,
 • w ośrodkach informacji turystycznej,
 • w domach wczasowych i letniskowych,
 • w hotelach w charakterze animatora wolnego czasu,
 • w wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • w organach administracji rządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • we własnej firmie turystycznej lub przewozowej.

1TŻ / Technik technologii żywności rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) biologia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli jesteś pasjonatem zdrowego odżywania się, interesuje Cię smaczne, wartościowe i jednocześnie efektowne przygotowywanie potraw, to kierunek stworzony dla Ciebie!

1TŻ / Technik technologii żywności rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) biologia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
72.2118.37157
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 

Innowacje w zawodzie:

Food design – projektowanie wyrobów cukierniczych

Biotechnologia z elementami enoturystyki

Jeżeli jesteś pasjonatem zdrowego odżywania się, interesuje Cię smaczne, wartościowe i jednocześnie efektowne przygotowywanie potraw, to kierunek stworzony dla Ciebie!

 

Nauczymy Cię:

 • tworzyć wyroby cukiernicze według receptur i własnych pomysłów,
 • opracowywać nowe receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych,
 • organizować i nadzorować proces wytwarzania produktów żywnościowych,
 • analizować produkty spożywcze pod względem zawartości składników pokarmowych,
 • kontrolować jakość surowców i gotowych produktów,
 • uczestniczyć w badaniach i próbach przy wdrażaniu na rynek nowych artykułów spożywczych.

 

Na absolwentów Publicznego Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie: TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI z elementami BIOTECHNOLOGII czekają atrakcyjne miejsca pracy:

 • w laboratoriach w przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach przemysłu cukierniczego i w cukierniach,
 • w hotelach, sanatoriach i szpitalach,
 • w pracowniach analitycznych,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego.

TEPiT / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
78.688.4101.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI  - NOWY ZAWÓD

Innowacja w zawodzie: 

Obsługa celna

Interesują Cię porty, terminale i lotniska? 
Myślisz o podjęciu pracy związanej z logistyką, magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów? 
Chciałbyś/chciałabyś poznać ekonomię i zagadnienia związane z obsługą celną? 
Chcesz swobodnie prowadzić rozmowy z kontrahentami zagranicznymi? 
Jeśli tak to zapraszamy Cię do podjęcia kształcenia w naszej szkole, w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

Z nami polecisz wysoko!

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych. Pracę na pewno znajdziesz w przedsiębiorstwach, gdzie jest wymagana wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu dalekiego, wewnętrznego a także pasażerskiego, obsługi pasażerów i prowadzenia dokumentacji. Absolwent może być także pracownikiem centrów logistycznych, zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych, magazynowych i produkcyjnych. Innowacja pedagogiczna, którą zamierzamy wdrożyć, pozwala na podjęcie pracy w służbie celnej.

 

Zawód technik eksploatacji portów i terminali daje podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych, na kierunkach przyszłościowych, w tym: transport, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa i eksploatacja lotnisk oraz logistyka.

Jedyna szkoła na Opolszczyźnie kształcąca w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali – DOŁĄCZ DO NAS